از زبان طبیعی هم می توانید استفاده کنید مثلا
"گوشی سامسونگ بین 1 تا دو میلیون"
عضویت
گرین
  • از تومان
  • تا تومان

تهویه سرمایش و گرمایش گرین

کولر گازی 30000 گرین مدل GWS-H30P1T1/R1
٪۵
۲۳,۸۹۸,۰۰۰
۲۲,۷۰۳,۱۰۰ تومان
کولر گازی 24000 گرین مدل GSW-H24P1T1/R1
٪۱۰
۲۲,۴۶۴,۰۰۰
۲۰,۲۱۷,۶۰۰ تومان
کولر گازی 12000 اینورتر گرین مدل GWS-H12P1T1A
٪۱۰
۱۰,۹۲۰,۰۰۰
۹,۸۲۸,۰۰۰ تومان
فن کویل کاستی چهار طرفه 800 گرین
٪۲۵
۱۳,۴۲۰,۰۰۰
۱۰,۰۶۵,۰۰۰ تومان
فن کویل کاستی چهار طرفه 400 گرین
٪۲۵
۱۰,۶۷۰,۰۰۰
۸,۰۰۲,۵۰۰ تومان
فن کویل کاستی چهار طرفه 300 گرین
٪۲۷
۱۰,۱۲۰,۰۰۰
۷,۳۸۷,۶۰۰ تومان
فن کویل دیواری گرین ایرباس مدل GWF300P1
٪۲۷
۱۰,۱۲۰,۰۰۰
۷,۳۸۷,۶۰۰ تومان
فن کویل کاستی یک طرفه 400 گرین
٪۲۵
۱۲,۱۰۰,۰۰۰
۹,۰۷۵,۰۰۰ تومان
فن کویل کاستی چهار طرفه گرین ایرباس G4WF1200P1
٪۲۷
۱۵,۹۵۰,۰۰۰
۱۱,۶۴۳,۵۰۰ تومان
فن کویل سقفی-زمینی گرین مدل GFF1000P1
٪۲۶
۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۰,۵۸۲,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت گرین R410a معتدل GDS-18P1T1/R1
٪۳۴
۲۸,۴۶۰,۰۰۰
۱۸,۹۲۵,۹۰۰ تومان
فن کویل کانالی گرین مدل GDF1200P1/H
٪۲۷
۱۸,۴۸۰,۰۰۰
۱۳,۴۹۰,۴۰۰ تومان
فن کویل کانالی گرین مدل GDF1000P1/H
٪۲۷
۱۷,۷۱۰,۰۰۰
۱۲,۹۲۸,۳۰۰ تومان
فن کویل سقفی توکار گرین مدل GDF1000P1
٪۲۵
۱۰,۲۸۵,۰۰۰
۷,۷۱۳,۷۵۰ تومان
فن کویل سقفی توکار گرین مدل GDF600P1
٪۲۴
۶,۲۷۰,۰۰۰
۴,۷۶۵,۲۰۰ تومان
فن کویل سقفی توکار گرین مدل GDF400P1
٪۲۵
۵,۲۸۰,۰۰۰
۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان
فن کویل سقفی توکار گرین مدل GDF300P1
٪۲۴
۴,۹۵۰,۰۰۰
۳,۷۶۱,۰۰۰ تومان
فن کویل سقفی توکار 600 گرین
٪۲۶
۴,۹۵۰,۰۰۰
۳,۶۶۳,۰۰۰ تومان
فن کویل سقفی توکار 800 گرین
٪۲۵
۹,۱۸۵,۰۰۰
۶,۸۸۸,۷۵۰ تومان
فن کویل سقفی توکار 300 گرین
٪۲۵
۴,۹۵۰,۰۰۰
۳,۷۱۲,۵۰۰ تومان
فن کویل کاستی چهار طرفه 600 گرین
٪۲۵
۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۹,۴۸۷,۵۰۰ تومان
فن کویل دیواری گرین ایرباس مدل GWF600P1
٪۲۶
۱۱,۸۸۰,۰۰۰
۸,۷۹۱,۰۰۰ تومان
فن کویل کاستی یک طرفه 300 گرین
٪۲۵
۱۱,۵۵۰,۰۰۰
۸,۶۶۲,۵۰۰ تومان
فن کویل سقفی-زمینی گرین مدل GFF600P1
٪۲۷
۱۲,۳۲۰,۰۰۰
۸,۹۹۳,۶۰۰ تومان
داکت اسپلیت ۶۰۰۰۰گرین مدل INVERTER-R410A
٪۳۰
۸۱,۳۱۲,۰۰۰
۵۶,۹۱۸,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت  48000 گرین Green
٪۳۰
۷۱,۱۴۸,۰۰۰
۴۹,۸۰۳,۰۰۰ تومان
فن کویل کاستی چهار طرفه گرین ایرباس G4WF1000P1
٪۲۷
۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۱۰,۸۴۰,۵۰۰ تومان
فن کویل کاستی چهار طرفه گرین ایرباس G4WF400P1
٪۲۷
۱۰,۶۷۰,۰۰۰
۷,۷۸۹,۱۰۰ تومان
فن کویل کاستی یک طرفه گرین مدل G1WF400P1
٪۲۶
۱۱,۵۵۰,۰۰۰
۸,۵۴۷,۰۰۰ تومان
فن کویل کاستی یک طرفه گرین مدل G1WF300P1
٪۲۴
۱۱,۵۵۰,۰۰۰
۸,۷۷۸,۰۰۰ تومان
1 2 3