فیلتر محصولات
مرتب سازی
جنرال
  • از تومان
  • تا تومان

تهویه سرمایش و گرمایش جنرال (General)

GG-S24000 Platinum
٪۱۲
۱۹,۳۰۰,۰۰۰
۱۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
GENERAL GOLD GG-S12000 PLATINIUM
۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SHKAR GENERAL GNR-30GWN
٪۳
۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
GG-S18000PLATINUM
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کولر آبی جنرال مدل 2800 کنترل دار
٪۱۸
۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰ تومان
General  3500 Water Cooler
٪۹
۳,۳۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آبگرمکن برقی مخزن دار 15 لیتری جنرال
٪۳۷
۱,۳۵۰,۰۰۰
۸۴۵,۰۰۰ تومان
General Gold GG-S30000ULTRA
۲۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کولر آبی جنرال مدل 3000 موتوژن
٪۱۱
۱,۳۹۰,۰۰۰
۱,۲۳۷,۱۰۰ تومان
کولر آبی 7000 جنرال صنعت
٪۱۲
۵,۴۵۰,۰۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
General Shekar GNR-24GWAA
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کولرگازی 30000 جنرال گلد مدل GG-S30000PLATINUM
٪۷
۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی 30000 جنرال گلد مدل GG-S30VITALLY-IN
٪۹
۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آبگرمکن برقی جنرال مدل 15
٪۲۳
۱,۱۰۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰ تومان
General Shkar GNR-12GWN
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
General 7500 Cooler
٪۵
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کولر آبی جنرال ۳۸۰۰ دریچه بالا
٪۶
۳,۶۰۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
آبگرمکن برقی 15 لیتری جنرال کد 117
٪۳۸
۱,۴۰۰,۰۰۰
۸۶۵,۰۰۰ تومان
آبگرمکن برقی جنرال 40 لیتری
٪۲
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کولر آبی مدل جنرال 3100
۱,۲۹۴,۰۰۰ تومان
General GNR-20GNH  Air Purifier
۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان
general 2800 cooler
٪۱۹
۱,۴۸۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
General 5500 Cooler
٪۹
۴,۵۰۰,۰۰۰
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کولر آبی۳۱۰۰جنرال سهند
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کولر آبی جنرال مدل F3500
۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۸