فیلتر محصولات
مرتب سازی
جی پلاس
  • از تومان
  • تا تومان

تهویه سرمایش و گرمایش جی پلاس GPLUS

کولر گازی جی پلاس GAC-HF12M1
٪۷
۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی جی پلاس مدل GAC-HF24M1
٪۱۲
۳۳,۷۷۰,۰۰۰
۲۹,۷۱۷,۶۰۰ تومان
G plus TM12JN1
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر جی پلاس (GCD-36JN6HR1 (36000
٪۱۲
۷۸,۰۴۴,۰۰۰
۶۸,۶۷۸,۰۰۰ تومان
GPlus GAP-J450I Air Purifier
۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
GPlus GAP-J670I Air Purifier
٪۹
۷,۶۰۰,۰۰۰
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
G plus TE30L3
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
G plus TM24L1
۳۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر جی پلاس (GCD-24JN6HR1 (24000
٪۱۴
۵۹,۸۴۰,۰۰۰
۵۱,۴۶۲,۴۰۰ تومان
G plus TM9LU1
٪۴
۱۸,۹۲۰,۰۰۰
۱۸,۱۶۳,۲۰۰ تومان
G plus TM24LU1
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر جی پلاس (سه فاز) (GCD-60JN8HR1 (60000
٪۱۳
۹۷,۶۶۴,۰۰۰
۸۴,۹۶۷,۶۸۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر جی پلاس (GCD-30JN6HR1 (30000
٪۱۳
۵۴,۳۹۱,۰۰۰
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
G plus TM30JN3
٪۴
۴۱,۰۳۰,۰۰۰
۳۹,۳۸۸,۸۰۰ تومان
G plus TM12LU1
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
G plus TM12LN1
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
G plus TM24L3
۳۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
G plus TM18L1
۳۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
G plus TE30L1
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کویل گرمایشی جی پلاس به ظرفیت ۳۶۰۰۰ (Coil (JM۲
٪۱۲
۵,۳۲۰,۰۰۰
۴,۶۸۱,۶۰۰ تومان
کویل گرمایشی جی پلاس به ظرفیت ۴۸۰۰۰ (Coil (JM۳
٪۱۲
۵,۱۰۰,۰۰۰
۴,۴۸۸,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر جی پلاس (سه فاز) (GCD-48JN8HR1 (48000
٪۶
۱۰۷,۶۹۲,۰۰۰
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کویل گرمایشی جی پلاس به ظرفیت 30000 (Coil (JM1
٪۱۲
۳,۹۱۰,۰۰۰
۳,۴۴۰,۸۰۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر جی پلاس GCD-60KN8HR3
٪۱۷
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کویل گرمایشی جی پلاس به ظرفیت 36000 (Coil (JM3
٪۱۲
۶,۳۸۰,۰۰۰
۵,۶۱۴,۴۰۰ تومان
کویل گرمایشی جی پلاس به ظرفیت 60000 (Coil (JM3
٪۱۲
۶,۳۸۰,۰۰۰
۵,۶۱۴,۴۰۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر 60000 جی پلاس GCD - 60JN6HR1
٪۸
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان
G plus TM18LU1
ناموجود
G plus TE30LU1
ناموجود
G plus TM24JN3
ناموجود
۱ ۲ ۳