از زبان طبیعی هم می توانید استفاده کنید مثلا
"گوشی سامسونگ بین 1 تا دو میلیون"
عضویت
بلوایر
  • از تومان
  • تا تومان

تهویه سرمایش و گرمایش بلوایر (Blueair)

Blueair Classic 680i
٪۸
۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان
Blueair Classic 205
٪۸
۹,۸۸۰,۰۰۰
۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
تصفیه هوا بلوایر مدل Pro XL
۳۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
Blueair Classic 405
٪۸
۱۳,۵۷۰,۰۰۰
۱۲,۴۸۵,۰۰۰ تومان
دستگاه تصفیه هوا بلوایر مدل SENSE
٪۸
۱۱,۱۵۰,۰۰۰
۱۰,۲۵۸,۰۰۰ تومان
Blueair Classic 280i
٪۸
۱۳,۱۹۰,۰۰۰
۱۲,۱۳۵,۰۰۰ تومان
دستگاه تصفیه هوا Blueair Health Protect 7470i
٪۸
۲۳,۳۰۰,۰۰۰
۲۱,۴۳۶,۰۰۰ تومان
Blueair Classic 505
٪۸
۱۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۶,۱۹۲,۰۰۰ تومان
تصفیه هوا بلوایر Blueair Health Protect 7440i
٪۸
۲۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۵۶,۰۰۰ تومان
دستگاه تصفیه هوا Blueair Health Protect 7740i
٪۸
۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تصفیه هوای Blueair Classic 480i
٪۸
۱۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۵,۸۲۴,۰۰۰ تومان
دستگاه تصفیه هوا Blueair Health Protect 7770i
٪۸
۲۹,۵۰۰,۰۰۰
۲۷,۱۴۰,۰۰۰ تومان
Blueair 270E Air Purifier
۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
+Blueair Sense
٪۵
۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه تصفیه هوا بلوایر مدل SENSE
٪۵
۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Blueair ProL Air Purifier
۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
تصفیه هوا بلوایر مدل +Sense
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Blueair ProXL Air Purifier ProXL
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تصفیه هوای Blueair classic 605
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه تصفیه هوا بلوایر مدل SENSE
٪۵
۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه تصفیه هوا بلوایر مدل SENSE
٪۵
۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
1 2