از زبان طبیعی هم می توانید استفاده کنید مثلا
"گوشی سامسونگ بین 1 تا دو میلیون"
عضویت
پارت الکتریک
  • از تومان
  • تا تومان

لوازم خانگی پارت الکتریک (Part electric)

Part Electric PE2160 Power Strip
٪۳
۲۹۷,۰۰۰
۲۸۸,۰۹۰ تومان
Part Electric PE2060 Power Strip
۱۳۶,۵۰۰ تومان
Part Electric PE773 Power Strip
٪۲۹
۲۸۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰ تومان
Part Electric PE1027 Power Strip
٪۵
۶۴,۰۰۰
۶۰,۸۰۰ تومان
Part Electric PE5137 Surge Protector
۲۹۴,۰۰۰ تومان
Part Electric PE767 Power Strip
۱۹۳,۰۰۰ تومان
Part Electric PE5142 Power Strip
۱۶۶,۸۰۰ تومان
Part Electric PE981 Power Strip With Surge Protector
٪۴
۱۸۵,۰۰۰
۱۷۷,۰۰۰ تومان
Part Electric PE689 Surge Protector
٪۵
۱۸۲,۰۰۰
۱۷۲,۹۰۰ تومان
سه خانه سیار ارت دار پارت الکتریک
٪۳
۳۶۸,۰۰۰
۳۵۶,۹۶۰ تومان
Part Electric PE894 Power Strip With Surge Protector
٪۳
۲۳۵,۰۰۰
۲۲۷,۹۵۰ تومان
Part Electric PE1015 Power Strip
٪۳
۱۲۳,۰۰۰
۱۱۹,۳۱۰ تومان
Part Electric PE2200  Power Strip
۳۴,۰۰۰ تومان
شش خانه رک مونت فیوزدار پارت الکتریک
٪۳
۱۹۸,۰۰۰
۱۹۲,۰۶۰ تومان
1 2 3 4