لوازم خانگی امگا Omega
امگا
لوازم خانگی امگا Omega
Omega P6000 Surge Protector 5M
۲۴۹,۰۰۰ تومان
Omega P2100 Surge Protector
٪۵
۱۸۵,۰۰۰
۱۷۵,۰۰۰ تومان
Omega Computer Surge Protector 3M
۱۸۷,۰۰۰ تومان
Omega P3000 Surge Protector 1.5M
٪۶
۲۴۰,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰ تومان
Omega P3100 Surge Protector 3M
٪۱۳
۲۸۳,۰۰۰
۲۴۵,۰۰۰ تومان
محافظ ولتاژ امگا مدل P6000 طول 1.5 متر
٪۴
۲۳۹,۰۰۰
۲۳۰,۰۰۰ تومان
Omega R3000 Power Strip 1.5M
۱۴۰,۰۰۰ تومان
محافظ 5 خانه امگا
۲۱۰,۰۰۰ تومان
Omega R4000 Power Strip 1.5M
۱۲۷,۵۰۰ تومان
چرخ گوشت امگا 22 مدل TE22
٪۴
۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
Omega P1000 Surge Protector
۲۱۴,۰۰۰ تومان
تیغه خردکن پارس خزر omega
۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان
خردکن امگا پارس خزر
٪۱
۱,۷۴۹,۰۰۰
۱,۷۳۹,۰۰۰ تومان
Omega Computer Surge Protector 1.3M
۱۸۵,۰۰۰ تومان
Omega With 4 Sockets Power Strip 7m
۱۶۶,۷۰۰ تومان
Omega 4-Outlet Power Strip with Cable 5M
٪۱۶
۲۳۳,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
Omega R4000 Power Strip 3M
۱۸۴,۰۰۰ تومان
محافظ ولتاژ امگا مدل F2000
٪۱۰
۴۰۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان
محافظ ولتاژ امگا مدل T5500
٪۱۵
۵۵۰,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰ تومان
Omega R3000 Power Strip 5M
۱۸۰,۰۰۰ تومان
محافظ نوسان برق  OMEGA
۲۲۵,۰۰۰ تومان
چند راهی برق امگا مدل J5
٪۷
۱۹۵,۰۰۰
۱۸۲,۰۰۰ تومان
مبدل برق امگا مدل 00016
٪۱۲
۱۶,۵۰۰
۱۴,۵۰۰ تومان
چهار راهی برق امگا مدل R4000 طول 1.5 متر
٪۱۳
۲۳۰,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰ تومان
محافظ برق امگا
۲۷۰,۰۰۰ تومان
محافظ ولتاژ برق امگا
٪۹
۱۸۵,۰۰۰
۱۶۸,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری omega 2020
٪۸
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
چند راهی برق امگا P4000 با کابل 5 متری
٪۱۸
۴۰۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
چند راهی برق امگا با کابل 3 متری R4000
٪۱۳
۳۰۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰ تومان
چند راهی برق امگا با کابل 1.5 متری R3000
٪۱۹
۲۷۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
محافظ برق امگا 2100
٪۷
۲۸۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰ تومان
محافظ برق کلیددار کامپیوتر 5خانه امگا
٪۱۲
۲۹۵,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰ تومان
OMega Mini HDMI to HDMI Cable 2m
۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
Omega P3000 Surge Protector 3M
۲۸۲,۰۰۰ تومان
Omega Voltage Protector Extended 5Meters Cable Power Strip
٪۲
۲۹۲,۰۰۰
۲۸۶,۱۶۰ تومان
OMEGA 8KVA Stabilizer
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
چند راهی برق امگا مدل R4000 طول 3 متر
٪۱۲
۲۰۰,۰۰۰
۱۷۵,۰۰۰ تومان
چندراهی برق و محافظ امگا مدل MM2
٪۱۱
۳۸۰,۰۰۰
۳۴۰,۰۰۰ تومان
محافظ برق 6 خانه امگا
۲۲۵,۰۰۰ تومان
چرخ گوشت امگا 32 مدل TA32
٪۱
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Omega MFD03 Voltage protector
۲۳۰,۰۰۰ تومان
چند راهی برق امگا مدل J7m
٪۲
۲۶۰,۰۰۰
۲۵۴,۸۰۰ تومان
محافظ ولتاژ کامپیوتر امگا مدل QC234
٪۲
۲۲۰,۰۰۰
۲۱۵,۶۰۰ تومان
محافظ ولتاژ امگا مدل P5
۱۸۸,۰۰۰ تومان
EDS ( ارت الکتریکی ) مدل امگا
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
محافظ  برق امگا
۲۴۵,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری امگا S5
۵۰۰,۰۰۰ تومان
محافظ برق آنالوگ OMEGA
٪۵
۲۶۵,۰۰۰
۲۵۱,۰۰۰ تومان
فرچه اصلاح صورت امگا
٪۱۵
۵۸,۹۸۰
۴۹,۸۵۰ تومان
محافظ برق 3خانه OMEGA  یک و نیم متری
٪۱۲
۳۴۲,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سرویس پذیرایی 6 نفره امگا ارغوانی
٪۱۰
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۱۵۷,۰۰۰ تومان
سرویس پذیرایی 12 نفره امگا ارغوانی
٪۴
۴,۲۰۰,۰۰۰
۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان
پخش کننده خانگی دی مکس سری OMEGA مدل 6501
٪۲۵
۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فرچه اصلاح ریش امگا
٪۱۱
۶۵,۰۰۰
۵۸,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷