فیلتر محصولات
مرتب سازی

لوازم خانگی میگل MIGEL

چای ساز میگل مدل GTS070
٪۵
۲,۳۲۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
چای ساز میگل مدل TS301
٪۸
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
خردکن میگل مدل GCH 400
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری میگل مدل GCS 160
٪۱۱
۲,۸۵۰,۰۰۰
۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
چای ساز میگل مدل GTS 190
٪۱۲
۲,۱۵۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Migel GRC860 Rice Cooker
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
Migel GRC 830 Rice Cooker
۹۷۵,۰۰۰ تومان
زودپز برقی میگل GPC 163
۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان
زودپز برقی میگل مدل GPC106
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
چای ساز سماوری میگل مدل GTS302
٪۲۲
۵,۴۰۰,۰۰۰
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
چای ساز میگل مدل ۰۷۰
۷۵۰,۰۰۰ تومان
آبمیوه گیری میگل مدل GPJ 802
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
پلوپز میگل مدل GRC 700
٪۹
۱,۹۶۰,۰۰۰
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
آسیاب میگل مدل GEG 200
٪۱۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۴۹,۰۰۰ تومان
همزن میگل مدل GHM 300
۸۴۰,۰۰۰ تومان
سماور برقی میگل مدل MIGEL GTS 220
٪۹
۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
همزن میگل مدل GMB 250
٪۲
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۶۶۹,۰۰۰ تومان
Migel GRC 850 Rice Cooker
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
چای ساز میگل مدل GTS305W
٪۷
۳,۳۰۰,۰۰۰
۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان
مخلوط کن میگل مدل GBL 800
٪۸
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
Migel GSM400 SandwichMaker
۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
همزن کاسه دار میگل GMB 251
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
گوشکوب برقی میگل GHB400
٪۲
۹۸۰,۰۰۰
۹۶۰,۰۰۰ تومان
سرخ کن GAF131 میگل
٪۸
۶,۷۵۰,۰۰۰
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Migel GHB 800 Food Processor
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توستر میگل GTO80
٪۲
۲,۱۰۰,۰۰۰
۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان
آرام پز میگل مدل GSL-180
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
همزن میگل مدل GKM600
٪۱۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز چهار قالبه میگل مدل GSM 200
٪۸
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان
چای ساز میگل مدل GTS 122
٪۶
۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۶۹۹,۰۰۰ تومان
قهوه ساز GCM 450 میگل
٪۵
۱,۶۴۰,۰۰۰
۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز GSM275 میگل
٪۱۰
۲,۰۹۹,۰۰۰
۱,۸۸۵,۰۰۰ تومان
چای ساز میگل GTS 300
۷,۸۷۵,۰۰۰ تومان
Migel GSC800 Steamer
٪۱۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان
MIGEL GSL 150 Slow Cooker
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ترازو آشپزخانه میگل GKS 509
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵