لوازم خانگی اخوان Akhavan
اخوان
لوازم خانگی اخوان Akhavan
اجاق گاز مبله  اخوان استیل. مدل M8-EDTR
٪۱۰
۱۳,۷۲۹,۰۰۰
۱۲,۳۵۷,۰۰۰ تومان
اجاق گاز Akhavan GI-137-S
۵,۰۳۵,۲۰۰ تومان
گاز مبله M11 EDT اخوان
٪۱۳
۱۸,۳۲۰,۱۰۰
۱۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اجاق گاز اخوان Akhavan M9-EDTR
٪۱۴
۱۹,۴۹۰,۰۰۰
۱۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
اجاق گاز مبله اخوان مدل M12-EDTR
٪۱۴
۱۹,۲۵۰,۰۰۰
۱۶,۶۴۵,۰۰۰ تومان
اجاق گاز اخوان Akhavan M10-EDTR
٪۱۰
۱۶,۸۵۶,۷۰۰
۱۵,۰۹۵,۷۲۸ تومان
گاز اخوان مدل M13-EDTR
٪۱۰
۱۹,۴۱۳,۸۰۰
۱۷,۳۸۵,۹۳۴ تومان
اجاق گاز اخوان مدل AKHAVAN M14-EDTR
٪۱۰
۱۹,۶۸۲,۳۴۳
۱۷,۶۱۵,۶۹۷ تومان
Akhavan M10 EDT Gaz Stove
٪۱۰
۱۶,۵۴۳,۱۰۰
۱۴,۸۱۵,۰۱۰ تومان
گاز مبله M2 EDTW اخوان
٪۱۰
۱۵,۶۰۲,۳۰۰
۱۳,۹۷۲,۸۵۹ تومان
گاز مبله M2 EDTS اخوان
٪۱۰
۱۵,۹۱۵,۹۰۰
۱۴,۲۵۳,۵۷۶ تومان
Akhavan M8 Gaz Stove
٪۱۲
۱۷,۸۶۹,۰۰۰
۱۵,۷۲۰,۰۰۰ تومان
اجاق گاز پنج شعله اخوان مدل ونوس V20
٪۱۰
۵,۹۸۰,۵۸۹
۵,۳۸۲,۵۳۰ تومان
اجاق گاز مبله پنج شعله اخوان - مدل M10
٪۶
۱۶,۸۶۰,۰۰۰
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اجاق گاز مبله اخوان مدل M9EDTR-NT
٪۱۰
۱۸,۸۵۴,۲۲۳
۱۶,۸۷۴,۵۳۰ تومان
Akhavan M9 EDT
٪۱۰
۱۶,۳۸۰,۰۰۰
۱۴,۸۲۳,۹۰۰ تومان
کرسی برقی اخوان فرید
۲۶۰,۰۰۰ تومان
اجاق گاز مبله فردار تخت اخوان مدل M2-EDT-W
٪۱۰
۱۵,۶۰۲,۳۰۰
۱۴,۰۱۱,۰۰۰ تومان
ولوم گاز رومیزی اخوان
٪۳۰
۴۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰ تومان
اخوان G13  چدن روی اجاق
٪۱۱
۷,۷۹۹,۸۵۶
۶,۹۸۰,۸۷۱ تومان
Akhavan M9 Gaz Stove
٪۱۳
۱۸,۸۴۲,۸۰۰
۱۶,۳۹۳,۰۰۰ تومان
بخاری برقی اخوان فرید مدل AK 1200
٪۰
۳۹۲,۶۰۰
۳۹۲,۵۸۰ تومان
بخاری برقی کم مصرف اخوان
٪۱۲
۴۱۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان
اجاق گاز پنج شعله تایمردار V14T اخوان
٪۱۰
۱۱,۱۰۰,۰۰۰
۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
بخاری برقی  اخوان  فرید
٪۳۹
۲۶۰,۰۰۰
۱۵۹,۰۰۰ تومان
مبل راحتی اخوان
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
بخاری برقی 1200 وات اخوان نوید
٪۱۰
۴۱۰,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰ تومان
ولوم گاز رومیزی اخوان استیل
٪۲۷
۵۲,۰۰۰
۳۸,۰۰۰ تومان
بخاری برقی اخوان فرید اصلی
٪۸
۳۸۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
بخاری برقی اخوان فرید،نو، سه شعله1200 w
٪۹
۴۳۵,۰۰۰
۳۹۵,۰۰۰ تومان
اجاق گاز پنج شعله تایمردار GI24T اخوان
٪۱۰
۸,۳۰۰,۰۰۰
۷,۴۷۰,۰۰۰ تومان
(Akhavan M8(AK-MPS96VS3
ناموجود
Akhavan M2 Gaz Stove
ناموجود
Akhavan M4PS3 Gaz Stove
ناموجود
(Akhavan M5 (AK-CS96S2
ناموجود
(Akhavan M9(AK-CS96VS3
ناموجود
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷