ابزار
ابزار
مینی فرز رونیکس مدل 3130
٪۲۳
۱,۵۸۳,۰۰۰
۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان
چکش تخریب رونیکس مدل 2806
٪۶۷
۵,۸۹۸,۰۰۰
۱,۹۵۳,۰۰۰ تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس کد 8014
٪۳۹
۲,۶۹۸,۰۰۰
۱,۶۵۶,۸۰۰ تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8012C
٪۳۴
۱,۷۹۸,۰۰۰
۱,۱۷۹,۸۰۰ تومان
فرز سوپر آهنگری 2400 وات رونیکس 3210
٪۲
۹۵۰,۰۰۰
۹۳۵,۰۰۰ تومان
اینورتر جوشکاری رونیکس مدل RH-4604
٪۱۸
۴,۱۸۸,۰۰۰
۳,۴۳۴,۱۶۰ تومان
دریل بتن کن 5 شیار 2740 رونیکس
٪۱۳
۷,۹۸۸,۰۰۰
۶,۹۴۹,۵۶۰ تومان
مینی فرز دیمردار رونیکس مدل 3165
٪۴۳
۳,۲۰۰,۰۰۰
۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان
چکش تخریب رونیکس مدل 2801
٪۱۵
۱۱,۹۸۰,۰۰۰
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دریل شارژی رونیکس  مدل 8012  Ronix
٪۳۶
۲,۳۹۸,۰۰۰
۱,۵۲۴,۸۰۰ تومان
دریل چکشی رونیکس مدل ۲۲۶۰
٪۲۶
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه جوشکاری اینورتر آروا مدل 2101
٪۳۴
۸,۶۹۸,۰۰۰
۵,۷۴۸,۰۰۰ تومان
دریل چکشی رونیکس مدل 2250
٪۱۹
۱,۸۹۸,۰۰۰
۱,۵۴۴,۹۰۰ تومان
دریل بتن کن رونیکس مدل 2726
٪۸
۳,۹۸۰,۰۰۰
۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
مولتی متر ویکتور مدل Victor VC-97
٪۲۵
۸۸۰,۰۰۰
۶۵۶,۰۰۰ تومان
بخاری گازی انرژی مدل   625
٪۱
۲۱,۶۴۷,۴۰۰
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مینی فرز دیمردار رونیکس مدل 3100
٪۱۸
۲,۴۹۸,۰۰۰
۲,۰۳۸,۹۰۰ تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی 8612 رونیکس
٪۶
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هیتر گازی انرژی مدل (فن ایرانی) 640
٪۵
۲۶,۳۰۳,۶۰۰
۲۴,۹۸۸,۴۲۰ تومان
دریل چکشی رونیکس مدل 2214
٪۱۹
۱,۵۹۸,۰۰۰
۱,۲۹۱,۹۰۰ تومان
اینورتر جوشکاری 220 آمپر آروا مدل 2102
٪۱
۶,۵۴۸,۰۰۰
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اینورتر جوشکاری 250 آمپر آروا مدل 2115
٪۹
۸,۵۰۰,۰۰۰
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
دریل چکشی رونیکس مدل 2210C
٪۲۲
۲,۲۹۸,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فرز سنگبری 3220 رونیکس
۳,۴۳۸,۰۰۰ تومان
چکش تخریب پی ام مدل 0810
٪۳۱
۲,۹۰۰,۰۰۰
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل ۸۹۰۵K
٪۱۸
۷,۴۹۸,۰۰۰
۶,۱۴۸,۳۶۰ تومان
اره عمودبر  رونیکس مدل ۴۱۵۰
٪۱۵
۱,۹۹۸,۰۰۰
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
مینی فرز صنعتی رونیکس مدل ۳۱۱۱
٪۲۲
۱,۷۹۸,۰۰۰
۱,۴۰۷,۹۰۰ تومان
تراز دیجیتال رونیکس RH-9500
٪۱۳
۳,۲۹۸,۰۰۰
۲,۸۶۹,۲۶۰ تومان
چکش تخریب 11 کیلویی رونیکس مدل 2811
٪۱۹
۱۲,۹۸۰,۰۰۰
۱۰,۴۸۵,۹۰۰ تومان
دریل بتن کن رونیکس مدل 2700
۲,۷۰۲,۹۰۰ تومان
کمپرسور باد رونیکس 25 لیتری Ronix RC-2510
٪۱۳
۷,۴۵۰,۰۰۰
۶,۴۷۰,۰۰۰ تومان
اینورتر جوشکاری آروا 160 آمپر Arc مدل 2116
٪۲۵
۳,۸۰۰,۰۰۰
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کارواش رونیکس مدل RP-0180
٪۱۸
۱۴,۹۸۰,۰۰۰
۱۲,۲۷۸,۰۰۰ تومان
دریل چکشی توسن مدل 0022 D
٪۹
۱,۵۸۸,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
مینی فرز رونیکس مدل 3110
۱,۳۷۹,۶۵۰ تومان
علف زن بنزینی 4552 رونیکس
٪۱۳
۷,۶۸۸,۰۰۰
۶,۶۸۸,۵۶۰ تومان
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2103
٪۲۲
۵,۵۰۰,۰۰۰
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اره گردبر نجاری 1350 وات رونیکس 4318
٪۱۳
۳,۳۹۸,۰۰۰
۲,۹۵۶,۲۶۰ تومان
کارواش کارشر مدل K2 Compact
۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فرز سنگ بری توسن مدل 3062A
٪۱۵
۴,۵۹۸,۰۰۰
۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان
دریل رونیکس مدل 2110
٪۱۵
۱,۳۹۸,۰۰۰
۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان
مینی فرز مدل 3260A توسن
٪۱۵
۲,۶۴۸,۰۰۰
۲,۲۵۲,۰۰۰ تومان
دریل پیچ گوشتی برقی رونیکس مدل 2513
٪۱۸
۱,۸۹۸,۰۰۰
۱,۵۵۶,۳۶۰ تومان
دریل بتن کن رونیکس مدل 2732
٪۱۳
۴,۴۸۸,۰۰۰
۳,۹۰۴,۵۶۰ تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل ۸۹۰۰k
٪۳
۴,۹۰۰,۰۰۰
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
پیستوله برقی چرخدار 750 وات رونیکس مدل 1375T
٪۷
۳,۳۷۰,۰۰۰
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
مینی فرز رونیکس مدل 3120
٪۱۹
۱,۵۹۸,۰۰۰
۱,۲۹۲,۹۰۰ تومان
دریل 13 چکشی 600 وات رونیکس مدل 2211  Ronix
٪۲۱
۱,۷۹۸,۰۰۰
۱,۴۱۹,۷۰۰ تومان
کارواش ۱۰۰ بار دینامی رونیکس مدل RP-0100C
٪۱۵
۵,۶۹۸,۰۰۰
۴,۸۴۳,۰۰۰ تومان
مینی فرز دسته بلند دیمردار رونیکس مدل 3160
٪۲۰
۲,۹۹۸,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کیت دریل شارژی چکشی 53 عددی رونیکس مدل RS-8018
٪۲۱
۴,۷۱۳,۰۰۰
۳,۷۲۸,۰۰۰ تومان
دریل بتن کن 4 شیار 8020H توسن پلاس
٪۱۵
۴,۳۰۰,۰۰۰
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
پیستوله برقی رونیکس مدل 1335
٪۱۸
۲,۴۹۸,۰۰۰
۲,۰۳۸,۰۰۰ تومان
چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۲۰
٪۱۲
۴,۹۹۸,۰۰۰
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارواش رونیکس مدل RP-0140
٪۱۸
۸,۲۹۸,۰۰۰
۶,۸۰۴,۳۶۰ تومان
اره میزی رونیکس مدل ۵۶۰۱
٪۱۸
۱۹,۸۸۰,۰۰۰
۱۶,۳۰۱,۶۰۰ تومان
بلوور صنعتی دیمردار رونیکس مدل ۱۲۰۶
٪۱۹
۱,۴۹۸,۰۰۰
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
مینی فرز 3258A توسن
۱,۹۱۴,۰۰۰ تومان
کارواش رونیکس مدل RP-U100
۴,۱۴۵,۰۰۰ تومان
دریل چکشی 0034D توسن
٪۱۵
۳,۳۰۰,۰۰۰
۲,۸۰۵,۰۰۰ تومان
دستگاه جوش  250 امپر ادون مدل TB-250
٪۱۶
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۵۱۹,۰۰۰ تومان
دریل بتن کن 4 شیار 2736 رونیکس
٪۱۳
۴,۶۸۸,۰۰۰
۴,۰۷۸,۵۶۰ تومان
دریل شارژی ۱۲ ولت چکشی آروا مدل ۵۸۴۱
٪۲۴
۳,۱۹۸,۰۰۰
۲,۴۱۷,۶۸۸ تومان
اره عمود بر صنعتی مدل 4120 رونیکس
٪۸
۲,۸۹۸,۰۰۰
۲,۶۶۶,۱۶۰ تومان
جعبه بکس 40 پارچه رونیکس RH-2640
٪۵
۲,۹۸۸,۰۰۰
۲,۸۳۸,۶۰۰ تومان
اره گرد بر رونیکس مدل ۴۳۱۱
٪۱۵
۳,۶۹۸,۰۰۰
۳,۱۶۱,۰۰۰ تومان
دریل پیچ گوشتی برقی رونیکس مدل 2513T
٪۱۳
۱,۹۹۸,۰۰۰
۱,۷۳۸,۲۶۰ تومان
چکش تخریب رونیکس مدل تاپ لاین 2830
٪۸
۲۸,۸۰۰,۰۰۰
۲۶,۴۹۶,۰۰۰ تومان
فرز مینیاتوری رونیکس 40 پارچه مدل 3404
٪۲۴
۱,۵۷۹,۳۷۰
۱,۱۹۹,۹۹۹ تومان
کیت دریل چکشی ۸۵۰ وات رونیکس مدل ۲۲۵۰k
٪۶
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان
موتور برق رونیکس مدل RH-4708
٪۱۴
۶,۹۸۰,۰۰۰
۶,۰۰۲,۸۰۰ تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8101K
٪۲۰
۳,۵۰۰,۰۰۰
۲,۷۸۸,۰۰۰ تومان
کارواش چهار کاره ۱۳۰ بار رونیکس مدل RP-4100
٪۱۸
۶,۶۹۸,۰۰۰
۵,۴۹۲,۳۶۰ تومان
مینی فرز دیمردار رونیکس مدل 3100k
٪۱۹
۲,۷۹۸,۰۰۰
۲,۲۷۳,۹۰۰ تومان
اینورتر جوشکاری آروا مدل 2160
٪۲۶
۶,۹۹۸,۰۰۰
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
مینی فرز 1200 وات دم بلند توسن پلاس مدل 3384A
٪۱۱
۳,۲۹۸,۰۰۰
۲,۹۴۹,۰۰۰ تومان
پمپ فشار آب پنتاکس مدل PM45
۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کارواش رونیکس مدل RP-1160
۹,۲۲۰,۰۰۰ تومان
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا مدل POWER-REC2002-A4
٪۱۷
۴,۵۹۰,۰۰۰
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اره زنجیری بنزینی رونیکس 1300 وات مدل 4635
٪۲۰
۶,۴۹۸,۰۰۰
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ آب محیطی نیم اسب لیو مدل APM37
٪۱۳
۱,۵۴۱,۰۰۰
۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
دریل رونیکس مدل 2113
٪۲۰
۱,۲۹۸,۰۰۰
۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل RINV-250-V
٪۷۵
۳۴,۷۱۶,۰۰۰
۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان
کارواش 100 بار یونیورسال رونیکس مدل RP-U100C
٪۱
۳,۹۴۰,۰۰۰
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
الکترود نمره 3 میکا
٪۶۰
۱۰,۰۰۰
۴,۰۰۰ تومان
کارواش کارچر مدل K4
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارواش  دینامی رونیکس مدل RP-0102C
٪۱۸
۵,۵۹۸,۰۰۰
۴,۵۹۰,۳۶۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷