کباب پز و منقل و باربیکیو
کباب پز و منقل و باربیکیو
جوجه گردان و دونر ساز هنریچ مدل HDG_8687
٪۱۲
۳,۶۰۰,۰۰۰
۳,۱۷۸,۰۰۰ تومان
کباب پز(منقل گازی)
۸۵۰,۰۰۰ تومان
کباب پز گازی
٪۶
۸۵۰,۰۰۰
۷۹۵,۰۰۰ تومان
کباب پز مارک نوبل  (NOBLE)
۶۹۸,۰۰۰ تومان
باربیکیو 60 سانت گازی
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
باربیکیو 7 شعله نالینو به همراه پلوپز
٪۳
۷,۵۰۰,۰۰۰
۷,۲۷۹,۰۰۰ تومان
باربیکیو طرح ایستاده گازی ذغالی
٪۲
۳,۹۸۰,۰۰۰
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
باربیکیو کری شف کاداک
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
منقل گریل کرکماز کد 333
۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان
B11 Barbecue Focuscreat
۳۴۵,۰۰۰ تومان
Sarmagarm 1 Travel Barbecue
۱۲۹,۰۰۰ تومان
منقل پایه دار آیسان سایز 35
٪۱۵
۴۲۰,۰۰۰
۳۵۹,۰۰۰ تومان
باربیکیو مدل Smart
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
منقل دربدار کد 51 سایز 50
٪۲۶
۴۰۰,۰۰۰
۲۹۸,۰۰۰ تومان
منقل سفری مدلm01
۳۱۹,۰۰۰ تومان
باربیکیو مدل AMINBBQ-062
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
منقل کد 110
۲۵۰,۰۰۰ تومان
منقل تتیس مدل TPB-01
۱۴۵,۰۰۰ تومان
منقل سفری تاشو کد 01
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
منقل سفری کد 111
۹۵,۰۰۰ تومان
منقل سفری کد C839
۱۰۹,۰۰۰ تومان
منقل تتیس مدل LBQ-50
۳۹۹,۰۰۰ تومان
باربیکیو مدل 075-SRC
٪۱۰
۱۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
منقل سفری کد 5030
۱۶۰,۰۰۰ تومان
منقل تاشو بست گریل کد 1000002122
٪۵
۱۳۶,۰۰۰
۱۲۹,۲۰۰ تومان
منقل سفری نیرو مدل FSM-G
٪۱۰
۴۹۹,۰۰۰
۴۴۹,۱۰۰ تومان
کباب پز بارک کد 2020 به همراه سیخ
٪۱۶
۲۸۵,۰۰۰
۲۳۹,۰۰۰ تومان
توری کباب پز
۹۵,۰۰۰ تومان
منقل سفری نیرو مدل FSS-G
٪۱۳
۳۹۹,۰۰۰
۳۴۷,۱۳۰ تومان
Barbecue with Thermowood View
٪۱۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Steel Iland Barbecue Linear design with black view
٪۱۰
۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
منقل ذغالی
٪۶
۲۸۵,۰۰۰
۲۶۸,۰۰۰ تومان
منقل ذغالی سایز کوچک مدل خوش آب
٪۶
۳۲۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰ تومان
باربیکیو بتنی بزرگ  TKb04
۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان
باربیکیو مدل BBQ-SWRC-213
۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
باربیکیو مدل BBQ-BRT-062
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
باربیکیو مدل BBQ-BSRC-062
٪۴
۷,۱۰۰,۰۰۰
۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
باربیکیو مدل BBQ-BRC-092
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
باربیکیو مدل BBQ-BSRC-092
۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
باربیکیو گازی افروزش 203-90
۳۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کباب پز تاشو آریامن
۱۵۸,۰۰۰ تومان
توری گریل مدل 360
۵۵۵,۰۰۰ تومان
کباب پز پولاد گاز مدل PG60
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
منقل مدل Darbdar 3550 کد 12054
٪۱۵
۳۵۰,۰۰۰
۲۹۸,۰۰۰ تومان
منقل مدل Darbdar 3560 کد 12054
۳۷۵,۰۰۰ تومان
توری کباب پز مدل q481
۹۹,۰۰۰ تومان
باربیکیو زغالی 80 سانت
٪۵
۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کباب پز پارادایز مدل FlameST07
٪۱۸
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
باربیکیو مدل m901
۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
توری کباب پز مدل L-35
۶۹,۰۰۰ تومان
توری گریل مدل 40
۴۳۵,۰۰۰ تومان
توری گریل مدل 350
۴۴۰,۰۰۰ تومان
توری گریل مدل 355
۴۵۳,۰۰۰ تومان
توری کباب پز مدل hm051
۶۶,۰۰۰ تومان
منقل تاشو کد 4030
۳۱۹,۰۰۰ تومان
باربیکیو مدل ذغالی کد SA-60
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
منقل سفری الماس کد 724
۱۲۰,۰۰۰ تومان
توری کباب پز مدل AS620
۶۸,۰۰۰ تومان
توری کباب پز کد 1741
۶۵,۹۰۰ تومان
توری گریل مدل La-3045
۴۷۱,۰۰۰ تومان
ست منقل و سماور ذغالی برنجی کد 85254
٪۵
۷,۹۵۰,۰۰۰
۷,۵۵۲,۵۰۰ تومان
کباب پز مدل 40 ps
۷۴۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷