از زبان طبیعی هم می توانید استفاده کنید مثلا
"گوشی سامسونگ بین 1 تا دو میلیون"
عضویت

کباب پز و باربیکیو

ضیافت کباب پز بدون دود ایستاده
٪۱۱
۵۱۰,۰۰۰
۴۵۳,۹۰۰ تومان
کباب پز گازی 10 سیخ دادلیسان مدل هدیه
٪۱۳
۷۵۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰ تومان
کباب پز7شعله کاکوتی
۳۹۰,۰۰۰ تومان
باربیکیو مدل PNZ60
٪۹
۲,۲۵۰,۰۰۰
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کباب پز ایستاده گردان ضیافت مدل شعله
٪۱۱
۴۸۰,۰۰۰
۴۲۵,۰۰۰ تومان
کباب پز 9شعله کاکوتی
۴۳۰,۰۰۰ تومان
کباب پز سون شعله مدل KB50
٪۴
۴۳۹,۰۰۰
۴۲۱,۴۰۰ تومان
کباب پز مارک نوبل  (NOBLE)
۳۹۴,۰۰۰ تومان
باربیکیو ذغالی فن دار مدل TKH
٪۵۱
۴,۰۵۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بخاری هیزمی مدل آلما
٪۲
۵,۸۰۰,۰۰۰
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
باربیکیو گازی ذغالی آپارتمانی باغی
٪۲۳
۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
باربیکیو پارس نوین مدل PK90
٪۱۵
۳,۶۰۰,۰۰۰
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Pars Khazar BBQ-2000V2 Barbecue
٪۵
۱,۴۹۶,۹۰۰
۱,۴۲۲,۰۰۰ تومان
کباب پز(منقل گازی)
۵۸۰,۰۰۰ تومان
کباب پز ضیافت مدل شعله
۴۸۰,۰۰۰ تومان
کباب پز مدل7-50
٪۵
۴۶۰,۰۰۰
۴۳۷,۰۰۰ تومان
کباب پز دادلیسان مدل 2021
٪۵
۶۸۴,۳۰۰
۶۵۰,۰۰۰ تومان
کباب‌ پز گازی استیل براق بدون پایه
٪۱
۹۴۰,۰۰۰
۹۳۰,۰۰۰ تومان
کباب پز  صنعت مدل m80
٪۲
۱,۰۱۰,۰۰۰
۹۸۹,۸۰۰ تومان
کباب پز دوگانه سوز مه پویا مدل BRB-M111
٪۵
۱,۰۸۰,۰۰۰
۱,۰۲۶,۰۰۰ تومان
کباب پز نپتون شعله مدل A10
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کباب پز ایستاده  مدل 7MB-50
٪۴۵
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
باربیکیو پارس نوین مدل P80
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
باربیکیو کباب پز سینبو مدل SBG7102
٪۴۰
۲,۳۹۰,۰۰۰
۱,۴۳۴,۰۰۰ تومان
کباب پز سینا مدل s70
٪۲
۱,۱۷۹,۰۰۰
۱,۱۵۵,۴۰۰ تومان
کباب پز مدل m600
٪۵
۴۷۲,۰۰۰
۴۴۸,۴۰۰ تومان
کباب پز بدون دود ضیافت مدل تابش(۹سیخ)
٪۲۰
۵۰۰,۰۰۰
۳۹۹,۰۰۰ تومان
1 2 3 4 5 6 23