محصولات مسی
محصولات مسی
آفتابه لگن مسی
٪۸
۱,۵۵۰,۰۰۰
۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
جا کارد و چنگال مسی
۵۵۵,۰۰۰ تومان
ست 3 عددی بانکه مسی زرمس
۲,۱۲۳,۰۰۰ تومان
ست پذیرایی مسی
٪۱۵
۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
قندان مسی طرحدار کد 776
۱۲۰,۰۰۰ تومان
قندان مسی چکشی پایه دار
٪۱۳
۱۹۰,۰۰۰
۱۶۵,۰۰۰ تومان
چای دان برنجی کد 5893
۲۴۵,۰۰۰ تومان
گلدان مسی  قلمزنی طرح رقص سماع
٪۲
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان
قندان مسی مدل سیبی کد 25
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
شکلات خوری مسی کد 22
۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
گلدان مسی مدل پرداز 16
۵۰۰,۰۰۰ تومان
قندان مسی انار بزرگ زنجان کد  13263266440
٪۱۰
۱۹۵,۰۰۰
۱۷۵,۰۰۰ تومان
قندان پایه دار مسی توپل
٪۲
۲۶۰,۰۰۰
۲۵۵,۰۰۰ تومان
گلدان مسی ملیله
۷۰۰,۰۰۰ تومان
ملاقه مسی زنجان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
قندان مسی زنجان طرح گلابی
٪۱۶
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
لیوان مسی شفق زنجان کد 1605
٪۵
۱۱۰,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰ تومان
لیوان مسی چکشی زنجان
۹۰,۰۰۰ تومان
شیرینی خوری مسی کد ZH67 قطر 30 سانتی متر
٪۵
۸۱۹,۰۰۰
۷۷۷,۰۰۰ تومان
پارچ مسی کد 1
۶۳۱,۰۰۰ تومان
شکلات خوری مسی کد 2
۲۷۳,۰۰۰ تومان
نمکپاش مسی گالری مثالین کد 306006
٪۱۰
۸۱۰,۹۵۳
۷۳۰,۰۰۰ تومان
لیوان مسی مدل L170
۱۵۹,۰۰۰ تومان
قندان مسی  کد 023
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
شیرینی خوری مسی مدل هشت ظلعی دیواره کد 02
٪۱۵
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
ملاقه مسی کد AM30
۱۵۳,۰۰۰ تومان
شیرینی خوری مسی کد ZH124
٪۵
۴۰۳,۰۰۰
۳۸۲,۰۰۰ تومان
سینی مسی پایه دار کد 14
۶۳۷,۰۰۰ تومان
ملاقه مسی  1479 توت کالا
۱۲۵,۰۰۰ تومان
قوری مسی دسته برنجی 1380
۳۵۰,۰۰۰ تومان
قابلمه مسی زنجان قطر 25  1347
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
سنگاب مس و پرداز
۶۰۰,۰۰۰ تومان
آجیل خوری مسی مدل 02
٪۲۲
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۰۹۲,۰۰۰ تومان
شیرینی خوری مسی سایز 2
۲۳۶,۶۰۰ تومان
قندان مسی طرح سیب سایز کوچک
٪۱۱
۱,۳۵۳,۵۵۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شیرجوش مسی سایز بزرگ
٪۱۱
۲۸۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
نیم لیوان مسی کد 002
۶۰,۰۰۰ تومان
آجیل خوری مسی  کد 001
۱۸۵,۰۰۰ تومان
شیرینی خوری مسی کد 73
۳۹۷,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷