تجهیزات هیدرولیک
تجهیزات هیدرولیک
پمپ هیدرولیک تیبا
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
پایه متحرک رباتیک سوماک / SUMAKE مدل TA-SO15
٪۵
۲۹,۹۰۰,۰۰۰
۲۸,۴۰۵,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 25*35 S
۴۸۵,۰۰۰ تومان
پمپ هیدرولیک برقی 2 لیتر RSCO
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 12*30 S
۵۳۷,۶۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 25*10 S
۴۲۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 20*20 S
۳۷۵,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 32*30 S
۵۳۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 32*10 S
۴۷۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 25*80 S
۶۳۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 40*20 S
۶۲۵,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 80*20 S
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 63*30 S
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 63*25 S
۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 80*35 S
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 80*60 S
۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان
پمپ هیدرولیک رونیز اصلی
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ هیدرولیک پیکاپ اصلی
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ هیدرولیک رنو ساندرو
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سیلندر هیدرولیکی 30 تن
۱۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
پولی کش هیدرولیکی 10 تن RSCO
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
پولی کش هیدرولیکی 50 تن RSCO
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پولی کش هیدرولیکی 5 تن
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جک هیدرولیکی کتابی 10 تن
۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان
جک هیدرولیکی کتابی 20 تن
۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان
پولی کش هیدرولیکی 30 تن RSCO
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پولی کش هیدرولیکی 5 تن RSCO
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
پولی کش هیدرولیک 10 تن مدل D910
٪۹
۱۲,۱۹۰,۰۰۰
۱۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان
شیر برقی 1/4 220 ولت 2W-025-08
۲۸۰,۰۰۰ تومان
جک هیدرولیکی انرپک 50 تن 502
۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ هیدرولیک جک j5 اتومات
۴,۳۸۳,۰۰۰ تومان
پرس لوله دستی هیدرولیک آروا مدل 4251 Arva
٪۱۴
۷,۴۹۸,۰۰۰
۶,۴۵۵,۸۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 12*10 S
۵۱۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 12*50 S
۷۶۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 12*40 S
۷۱۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 12*35 S
۶۸۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 12*25 S
۵۰۴,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 12*20 S
۵۷۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 12*15 S
۵۴۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 20*40 S
۴۳۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 20*35 S
۴۲۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 20*30 S
۴۰۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 20*25 S
۳۹۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 20*15 S
۳۶۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 20*10 S
۳۴۵,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 16*50 S
۵۵۵,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 16*40 S
۵۲۵,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 16*35 S
۵۰۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 16*30 S
۵۰۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 16*25 S
۴۷۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 16*20 S
۴۷۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 16*15 S
۴۴۵,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 16*10 S
۴۴۵,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 25*25 S
۴۵۵,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 25*20 S
۴۴۵,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 25*15 S
۴۳۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 32*100 S
۸۰۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 32*80 S
۶۹۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 32*60 S
۶۱۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 32*50 S
۵۹۵,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 32*40 S
۵۵۵,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 32*35 S
۵۵۵,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 32*25 S
۵۱۰,۰۰۰ تومان
جک کامپکت SDA 32*20 S
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷