فیلتر محصولات
مرتب سازی

تجهیزات هیدرولیک

پولی کش هیدرولیکی 5 تن RSCO
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جک هیدرولیکی کتابی 20 تن
۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان
پولی کش هیدرولیکی 30 تن RSCO
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آچار هیدرولیک انرپک مدل W8000
۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
آچار هیدرولیکی انرپک مدل W2000
۱۵۹,۱۸۳,۰۰۰ تومان
آچار هیدرولیک انرپک مدل W4000
۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
سیلندر هیدرولیکی 30 تن
۱۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
پولی کش هیدرولیکی 50 تن RSCO
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جک هیدرولیکی کتابی 10 تن
۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان
پولی کش هیدرولیکی 20 تن
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۹