مبدل فیبر شبکه سیسکو Cisco
سیسکو
مبدل فیبر شبکه سیسکو Cisco
SFP-10G-LR
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ماژول شبکه سیسکو مدل HWIC-8A
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-BXU-I
٪۶
۱,۱۴۳,۰۰۰
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
ماژول شبکه سیسکو C3850-NM-4-10G
۲۷,۲۹۱,۰۰۰ تومان
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل DS-SFP-FC8G-SW
٪۷
۷۰۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰ تومان
GLC-ZX-SM Transceiver Modules
۶۲۰,۰۰۰ تومان
ماژول شبکه سیسکو SFP-GE-T
۷۵۰,۰۰۰ تومان
Cisco WIC-1SHDSL-V3 Module
۸۰۰,۰۰۰ تومان
ماژول شبکه سیسکو SFP-GE-S
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ماژول شبکه Cisco HWIC-3G-GSM
٪۱۷
۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ماژول شبکه Cisco HWIC-3G-CDMA
۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان
ماژول فیبر نوری cisco
٪۴۴
۳,۵۰۰,۰۰۰
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کارت ماژول cisco 3850 NM 2*10G
۲۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ماژول فیبر نوری  سیسکو مدل SFP-10G-LR
٪۱۸
۱,۲۸۰,۰۰۰
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
ماژول فیبر نوری  سیسکو مدل SFP-10G-SR
٪۲۱
۱,۲۵۰,۰۰۰
۹۸۲,۰۰۰ تومان
ماژول فیبر نوری سیسکو
٪۳۱
۵۵۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰ تومان
ماژول فیبر نوری سیسکو qsfp
٪۵۲
۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۰,۰۰۰ تومان
ماژول سیسکو مدل PVDM3-16
۵۵۰,۰۰۰ تومان
CISCO GLC-BX-U SFP Transceiver Modules
۴۴۰,۰۰۰ تومان
Cisco WIC-2T Module
۲۵۰,۰۰۰ تومان
ماژول شبکه سیسکو مدل HWIC-2SHDSL
٪۳۶
۱,۷۲۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ماژول شبکه سیسکو مدل HWIC-4SHDSL
٪۳۳
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارت ماژول cisco 3850 NM 4*1G
۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان
ماژول سیسکو GLC-SX-MMD
۳۸۰,۰۰۰ تومان