از زبان طبیعی هم می توانید استفاده کنید مثلا
"گوشی سامسونگ بین 1 تا دو میلیون"
عضویت
کیونپ
  • از تومان
  • تا تومان

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ (Qnap)

Network Storage: QNAP TVS-872XT-i5-16G
۹۰,۱۱۰,۰۰۰ تومان
QNAP TR-004U 4 bay Rackmount Diskless DAS
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
QNAP HS-251-2G NAs -Diskless
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
QNAP TS-431K 4-Bay Diskless NAS
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
QNAP TS-453BU-RP-4G 4-bay Diskless NAS
۷۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Qnap TS-1673U-RP-8G NAS
۱۴۴,۸۹۲,۰۰۰ تومان
QNAP TS-251A-2G 2-Bay NAS
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
QNAP TS-EC1680U-E3-4GE-R2 NAS
۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
QNAP TES-3085U-D1548-16GR 30-Bay Diskless NAS
۳۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Qnap TS-873U-RP-8G NAS
۹۶,۰۰۳,۰۰۰ تومان
QNAP TS-431XeU-2G NAS Storage
۲۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-351-2G
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Qnap TS-h973AX-8G Nas Storage
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
QNAP TVS-873-8G 8-Bay Diskless NAS
۵۰,۶۲۸,۰۰۰ تومان
Qnap TS-1253U-RP NAS - Diskless
۹۴,۸۴۴,۰۰۰ تومان
Qnap TS-451A-2G NAS - Diskless
۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Qnap TS-1253BU-RP-4G NAS
۹۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-963X-8G
۳۹,۹۵۱,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TVS-672XT-i3-8G
۹۸,۲۱۲,۰۰۰ تومان
TS-451DeU-2G 4-Bay Diskless NAS
۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Qnap TS-451Plus NAS - Diskless
۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
QNAP TS-653B 8GB NAS Storage
۴۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان
QNAP TVS-873E-4G 8-Bay Diskless NAS
۶۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TBS-453DX-8G
۳۸,۲۴۳,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TS-883XU-E2124-8G
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Network Storage: QNAP TVS-872XU-i3-4G
۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
QNAP TVS-473-8G 4-Bay Diskless NAS
۳۵,۱۵۹,۰۰۰ تومان
1 2 3 4 5 6 13