از زبان طبیعی هم می توانید استفاده کنید مثلا
"گوشی سامسونگ بین 1 تا دو میلیون"
عضویت

آیفون تصویری کوماکس (COMMAX)

آیفون تصویری CDV-70KM
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
آیفون تصویری کوماکس مدل CDV-70
٪۷
۱,۶۶۰,۰۰۰
۱,۵۴۹,۰۰۰ تومان
آیفون تصویری  COMMAX CDV-43N
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پنل آیفون تصویری کوماکس 8 واحدی
٪۲۲
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
آیفون تصویری  COMMAX CDV-70P
۶,۲۹۲,۰۰۰ تومان
پنل آیفون تصویری کوماکس 10 واحدی
٪۲۲
۱,۳۵۰,۰۰۰
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
پنل آیفون تصویری کوماکس ۱۸ واحدی
٪۹
۱,۵۹۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
آیفون تصویری  CDV-70KPT
۶,۵۷۸,۰۰۰ تومان
آیفون تصویری  COMMAX CDV-71AM
۸,۱۵۱,۰۰۰ تومان
آیفون تصویری  COMMAX CDV-70A
۶,۲۹۲,۰۰۰ تومان
آیفون تصویری  COMMAX CMV-43S
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
پنل تصویری  COMMAX DRC-4U
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
پنل تصویری  COMMAX DRC-41QC
۳,۱۴۶,۰۰۰ تومان
پنل پنج واحدی کوماکس مدل DRC-5UC
٪۸
۱,۰۶۰,۰۰۰
۹۷۰,۰۰۰ تومان
پنل چهار واحدی کوماکس
۱,۳۵۶,۰۰۰ تومان
پنل آیفون تصویری کوماکس مدل ۴ucm
٪۸
۹۱۰,۰۰۰
۸۴۰,۰۰۰ تومان
پنل آیفون تصویری کوماکس 11 واحدی
٪۲۲
۱,۳۸۰,۰۰۰
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
1 2 3 4