گیرنده دیجیتال پروویژن provision
پروویژن
گیرنده دیجیتال پروویژن provision
گیرنده دیجیتال پروویژن نسل سوم HEVC
٪۹
۸۲۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰ تومان
Provision X-10 Gold DVB-T2
ناموجود
0
ProVision  Set Top Box  X-5     T2
ناموجود
0
Provision Type-C PadTV PV130
ناموجود
0