فیلتر محصولات
مرتب سازی

هارد اینترنال سیگیت Seagate

Seagate SkyHawk ST2000VX008 Internal Hard Drive -2TB
٪۴
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
Seagate SkyHawk ST1000VX005 Internal Hard Drive -1TB
٪۹
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Seagate Exos ST12000NM0008 Internal Hard Drive 12TB
٪۹
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Seagate EXOS X18 ST18000NM000J 18TB
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Seagate Exos X18 16TB Enterprise HDD
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Seagate Exos ST6000NM0115 Internal Hard Drive - 6TB
٪۷۳
۵,۱۸۰,۰۰۰
۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
Seagate Barracuda 1TB ST1000DM003
۴۹۰,۰۰۰ تومان
هارد 500گیگ Seagate
۳۰۰,۰۰۰ تومان
Seagate Skyhawk ST4000VX016 4TB Internal HDD
۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان
Seagate Exos ST4000NM0035 Internal Hard Drive 4TB
٪۱۲
۴,۲۰۰,۰۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Seagate 500GB SATA
٪۲
۶۵۰,۰۰۰
۶۳۷,۰۰۰ تومان
HDD: Seagate Surveillance SkyHawk 10TB
۸,۹۹۹,۰۰۰ تومان
Seagate Constellation ES.3 ST3000NM0023 Internal Hard Drive - 3TB
٪۴
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۲