فیلتر محصولات
مرتب سازی
سامسونگ
  • از تومان
  • تا تومان

حافظه SSD سامسونگ Samsung

Samsung 870 EVO 500GB SATA 3.0 SSD
٪۶
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
Samsung M2 NVMe SSD PRO 980 1TB
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
Samsung SSD 870 EVO 1TB
۳,۲۹۹,۰۰۰ تومان
Samsung EVO 870  250GB Internal SSD Drive
۱,۳۱۷,۰۰۰ تومان
Samsung 980 Pro Internal NVMe M2 500GB Internal SSD
٪۴
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
حافظه SSD سامسونگ Samsung 970 EVO PLUS 500GB M.2
٪۵
۱,۸۹۹,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Samsung 970 Evo plus 1TB Internal M2 SSD Drive
٪۳
۳,۱۳۰,۰۰۰
۳,۰۳۶,۱۰۰ تومان
SSD: Samsung 990 Pro 1TB
۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان
980PRO Heatsink PCIe 4.0 NVMe SSD 1TB
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
Samsung 870 QVO 1TB SATA 3.0 SSD
٪۱۱
۳,۳۲۰,۰۰۰
۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان
SSD samsung 990PRO 2TB PCIe NVMe M2 Gen4 Internal Drive
٪۱
۹,۵۹۹,۰۰۰
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Samsung 2TB 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Samsung 870 EVO 4TB Internal SSD Drive
٪۱
۱۲,۳۸۰,۰۰۰
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
Samsung T7 1TB External SSD Drive
۳,۵۹۹,۰۰۰ تومان
Samsung 860 Evo 500GB SSD Drive
۱,۸۴۷,۰۰۰ تومان
SAMSUNG QVO 870 2TB SATA III Internal SSD
۶,۰۹۹,۰۰۰ تومان
Samsung SSD 970 Evo NVMe M2 SSD - 1TB
٪۲۲
۳,۹۵۰,۰۰۰
۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
Samsung PM9A1 256GB M.2 Solid State Disk
۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
Samsung 970 Evo Internal SSD Drive -  250GB
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
SSD: Samsung 980 Pro 250GB
۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
Samsung PM9A1 1TB M.2 Internal SSD
۳,۵۹۹,۰۰۰ تومان
Samsung QVO 870 4TB Internal SSD Drive
۱۱,۱۳۸,۰۰۰ تومان
SAMSUNG SSD M.2 PM9A1 500GB
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
SAMSUNG EXTERNAL SSD T7 TOUCH 2TB
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
SAMSUNG ENTERPRISE SSD  PM1643 1.92TB
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Samsung T7 2TB External SSD Drive
۶,۵۹۹,۰۰۰ تومان
SAMSUNG 860 QVO 1TB 3D QLC Internal SSD Drive
۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان
Samsung 960GB pm1643a SAS SSD Hard Drive
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Samsung 870 QVO 8TB Internal SSD Drive
۲۸,۳۴۹,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۸