زودپز دسینی Dessini
دسینی
زودپز دسینی Dessini
زودپز برقی دسینی مدل 6006
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 زودپز دسینی مدل دسته دار ظرفیت 7 لیتر
٪۹
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان
زودپز دسینی مدل دسته دار ظرفیت 9 لیتری(اصل)
٪۳
۲,۷۵۰,۰۰۰
۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
زودپز دوقلو استیل5+7لیتر دسینی
٪۳
۳,۶۵۰,۰۰۰
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
زودپز برقی دسینی مدل 10L
۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان
زودپز دوقلو  5 و 7 لیتری دسینی مدل Cuisin chef
٪۸
۳,۴۹۰,۰۰۰
۳,۱۹۹,۰۰۰ تومان
زودپز دسینی 5 لیتری
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
زود پز 6 لیتر دسینی
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
زودپز کلیپسی دسینی
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
زودپز تک دسته 6 لیتری دسینی
٪۱۲
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
زودپز و پلوپز هوشمند دسینی مدل 6006
٪۱۰
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
زودپز دسینی
۲,۳۶۹,۴۰۰ تومان
زودپز 6 لیتری دسینی
٪۱۲
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
زودپز دوقلو دسینی
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
زودپز دوقلو دسینی در فضایی 5و7 لیتر
٪۹
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان
زود پز 7 لیتر دسینی 3 کاره
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
زود پز 9 لیتر دسینی 3 کاره
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زودپز دوقلو دسینی \n
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
زودپز 9 لیتر دسینی
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
زودپز 6 لیتر دسینی مدل 1213
٪۱۹
۳,۷۰۰,۰۰۰
۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
زودپز 9 لیتری دسینی
٪۱۱
۳,۱۵۰,۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
زودپزپلوپز10 کاره دسینی 8008+( به سراسر کشور)
٪۷
۴,۵۰۰,۰۰۰
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
زودپز زود پز دوقلو مارک دسینی جنس استیل
٪۷
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
زودپز کلیپسی دوقلو دسینی 5و7 لیتر
٪۳۶
۴,۵۰۰,۰۰۰
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
زودپز 7 لیتری دسینی
۵,۱۱۱,۷۰۰ تومان
زودپز دوقلو 6 لیتر و 4 لیتر دسینی مدل MR15
٪۱۲
۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
زودپز دسینی 6 لیتر
٪۲
۳,۱۰۰,۰۰۰
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
زودپز دوقلو 5و7 لیتر Dessini
٪۱۹
۴,۰۶۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
زودپز دوقلو دسینی ایتالیا 5و7 لیتر
٪۴
۳,۴۵۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
زودپز 3 کاره رو گازی دسینی اصل
٪۷
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
زودپز دوقلوی دسینی
٪۲۸
۳,۹۴۰,۰۰۰
۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان
زودپز 11لیتری دسینی
٪۴
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷