گوشت کوب برقی دسینی Dessini
دسینی
گوشت کوب برقی دسینی Dessini
گوشت کوب دسینی اصلی مدل 7575
٪۳۰
۱,۷۰۹,۸۱۹
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
گوشت کوب برقی تک کاره دسینی مدل  HK-HBDS999
٪۲۳
۶۵۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان
گوشتکوب برقی دسینی 650W مدل DS-63
٪۹
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشتکوب برقی دسینی  1000WمدلDS-60 قفل دار
٪۵
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۴۹,۹۰۰ تومان
گوشکوب برقی تکاره دسینی اصلی
٪۱۸
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Dessini 888 Hand Blender
٪۷
۹۵۰,۰۰۰
۸۸۰,۰۰۰ تومان
گوشت کوب دسینی مدل 999
٪۶
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Dessini ۴ function electric mixer
٪۱۷
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
گوشت کوب دسینی
۵۷۰,۰۰۰ تومان
گوشتکوب برقی دسینی
٪۶
۴۸۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان
گوشت کوب برقی دسینی مدل DS56
٪۱۷
۶۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان
گوشکوب برقی دسینی مدل DS60
٪۴۲
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشکوب برقی دسینی مدل DS60
٪۳۳
۳,۶۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
همزن و گوشت کوب دسینی
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
گوشت کوب 4کاره دسینی
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
گوشتکوب برقی دسینی 350Wمدل DS-56
٪۹
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشتکوب برقی 4 کاره دسینی
٪۲۹
۲,۰۵۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
گوشت کوب برقی dessini
٪۱۵
۶۵۰,۰۰۰
۵۵۰,۰۰۰ تومان