تهویه سرمایش و گرمایش تک الکتریک TECH ELECTRIC
تک الکتریک
تهویه سرمایش و گرمایش تک الکتریک TECH ELECTRIC
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک مدل MKT3U-300
٪۳۹
۷,۵۰۰,۰۰۰
۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر تک الکتریک مدل BT-MDM2I-60HT3
٪۲
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۳,۰۰۵,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر تک الکتریک مدل BT-MDM2I-24HT3
٪۱۲
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-UN-18HR
٪۳۸
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
کولر گازی تک الکتریک مدلBTS-UN-12HR
٪۳۳
۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۵,۷۷۰,۰۰۰ تومان
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 1000cfm مدل MKT3U-1000G30
٪۱۳
۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲,۶۱۵,۰۰۰ تومان
کولر گازی تک الکترونیک مدل BTS-UNF-9HR
٪۴۵
۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۸۶۸,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت معمولی 48000 سرد و گرم تک الکتریک
٪۲
۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت معمولی 24000 سرد و گرم تک الکتریک
٪۴۵
۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۱۷۶,۰۰۰ تومان
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک مدل MKT3U-1000
٪۴۴
۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۸,۰۷۰,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر تک الکتریک مدل BT-MDM2I-36HT3
٪۴۰
۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۴۸۸,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت معمولی 60000 سرد و گرم تک الکتریک
٪۲
۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۷۶,۳۶۲,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت معمولی 36000 سرد و گرم تک الکتریک
٪۴۲
۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر 30000 تک الکتریک
٪۲
۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۹۰۸,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر 36000 تک الکتریک
٪۹
۶۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-UNF-18HR
٪۴۳
۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۷,۹۵۵,۰۰۰ تومان
Tech Electric BTS-SUPER PLUS-24HR Air Conditioner
٪۲
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۶,۹۹۲,۰۰۰ تومان
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک مدل MKT3U-800
٪۴۵
۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک مدل MKT3U-600
٪۴۰
۸,۷۰۰,۰۰۰
۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان
اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای تک الکتریک 36000
٪۳۷
۶۷,۱۰۰,۰۰۰
۴۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر 48000 تک الکتریک
٪۸
۸۶,۴۰۰,۰۰۰
۷۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی تک الکتریک مدل مانسانا 18HR
٪۸
۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر تک الکتریک مدل BT-MDM2I-48HT3
٪۳۶
۸۰,۵۰۰,۰۰۰
۵۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی تک الکتریک 12000 مدل FL-MANSANAF-12HR
٪۶
۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی تک الکتریک 18000 مدل FL-MANSANA-18HR
٪۴
۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان
Tech Electric NT9005-05 Ceramic Heater
۹۴۱,۹۰۰ تومان
کولر گازی تک الکتریک کامفورت 9000 سرد و گرم
٪۴
۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک مدل MKT3U-400
٪۴۰
۷,۸۰۰,۰۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 800cfm مدل MKT3U-800G30
٪۱۳
۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۱,۴۸۴,۰۰۰ تومان
کولر گازی تک الکتریک مدل-BTS-UNF-24HR
٪۳۷
۳۶,۲۰۰,۰۰۰
۲۲,۷۰۵,۰۰۰ تومان
کولر گازی تک الکتریک مدلBST-UNF-12HR
٪۴۱
۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۳,۷۷۵,۰۰۰ تومان
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-UN-24HR
٪۴۱
۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی سرد حاره ای تک الکتریک BTS-UNP-24CT3
٪۴۲
۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۵۹۵,۰۰۰ تومان
کولر گازی سرد حاره ای تک الکتریک BTS-UNP-30CT3
٪۳۵
۵۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۶,۹۵۵,۰۰۰ تومان
کولر گازی تک الکتریک مدل مانسانا 30HR
٪۴
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-30HR 30000
٪۸
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-UNF-12HR
٪۴
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فن هیتر برقی تک الکتریک مدل CH1108
٪۱۰
۱,۹۸۰,۰۰۰
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی تک الکتریک 30000 مدل FL-Mansana-30CT3R
٪۴
۴۸,۲۰۰,۰۰۰
۴۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی تک الکتریک 9000 مدل FL-MANSANAF-09HR
٪۷
۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی تک الکتریک 24000 مدل FL-MANSANA-24HR
٪۴
۳۶,۲۰۰,۰۰۰
۳۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی تک الکتریک 30000 مدل FL-MANSANA-30HRT3
٪۴
۴۹,۸۰۰,۰۰۰
۴۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی تک الکتریک 18000 مدل FL-MANSANA-18HRT3
٪۴
۳۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی تک الکتریک 12000 مدل FL-MANSANA-12HRT3
٪۴
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
TECHELECTRIC BTSG-09HR
ناموجود
0
Tech Electric FS40-16CR  Fan
ناموجود
0
TECHELECTRIC BTWT2-24CM
ناموجود
0
TECHELECTRIC BTWT1-18CM
ناموجود
0
TECHELECTRIC BTWT2-18CM
ناموجود
0
TECHELECTRIC BTF60-AE
ناموجود
0
TECHELECTRIC BTFS2-48AR
ناموجود
0
TECHELECTRIC BTST4S2-48CR
ناموجود
0
TECHELECTRIC BTS2G-21HR
ناموجود
0
TECHELECTRIC BTS2G-18HR
ناموجود
0
TECHELECTRIC BTSG-36HR-III
ناموجود
0
TECHELECTRIC BTSG-30HR
ناموجود
0
TECHELECTRIC BTSG-24HR
ناموجود
0
TECHELECTRIC BTSG-18HR
ناموجود
0
TECHELECTRIC BTSG-12HR
ناموجود
0
TECHELECTRIC BTST1G-36CR
ناموجود
0
TECHELECTRIC BTST2G-30CR
ناموجود
0
TECHELECTRIC BTST2G-24CR
ناموجود
0
TECHELECTRIC BTST2G-18CR
ناموجود
0
TECHELECTRIC BTST1G-12CR
ناموجود
0
Tech Electric MHT NFP Heater
ناموجود
0
Tech Electric MHT NFL Heater
ناموجود
0
Tech Electric FS40-8B Fan
ناموجود
0
Tech Electric NT2012D heater
ناموجود
0
Tech Electric  NS815D1 heater
ناموجود
0
Tech Electric  NF209BJ heater
ناموجود
0
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷