فیلتر محصولات
مرتب سازی
امگا
  • از تومان
  • تا تومان

محافظ و چند راهی برق امگا (Omega)

Omega P6000 Surge Protector 5M
۱۴۵,۰۰۰ تومان
محافظ 5 خانه امگا
۱۲۲,۹۰۰ تومان
Omega Computer Surge Protector 3M
۹۳,۴۰۰ تومان
محافظ ولتاژ امگا مدل P6000 طول 1.5 متر
٪۱۹
۲۱۰,۰۰۰
۱۷۰,۰۰۰ تومان
Omega Computer Surge Protector 1.3M
۱۰۳,۵۰۰ تومان
Omega P6000 Voltage Protector Power Strip
٪۲۶
۲۱۰,۰۰۰
۱۵۵,۰۰۰ تومان
Omega Computer Surge Protector 3M
۱۱۴,۰۰۰ تومان
Omega R4000 Power Strip 3M
۱۱۹,۰۰۰ تومان
Omega 4-Outlet Power Strip with Cable 5M
۱۰۷,۸۰۰ تومان
OMEGA 10KVA Stabilizer Wall
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Omega R3000 Power Strip 5M
۹۹,۹۰۰ تومان
Omega P1000 Surge Protector
۱۰۹,۶۰۰ تومان
Omega P2100 Surge Protector
۱۰۴,۹۰۰ تومان
Omega P3000 Surge Protector 1.5M
۱۴۷,۵۰۰ تومان
OMEGA 5000VA Stabilizer
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
Omega P3100 Surge Protector 3M
۱۵۲,۰۰۰ تومان
Omega P3000 Surge Protector 3M
۱۵۷,۸۰۰ تومان
OMEGA 8KVA Stabilizer
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
OMEGA 1000VA Stabilizer
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
OMEGA 1500VA Stabilizer
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
OMEGA 2000VA Stabilizer
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴