ایمالز

لیست قیمت نگهدارنده دستمال (11 تیر)


جعبه دستمال کاغذی
٪۳۰
۱۵,۰۰۰
۱۰,۵۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی ایکیا مدل NATVERK کد 10408918
٪۳۷
۱۲۵,۰۰۰
۷۹,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۸ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی نیایش مدل آرش
۶۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی مدل مریم کد D490
۳۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی مدل D525
۳۸۲,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
حلقه ی دستمال رومادون مدل 201 بسته 6 عددی
٪۵۶
۷۰,۰۰۰
۳۱,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی مدل ge
۱۳۶,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
حلقه دستمال سفره مدل 008 بسته 6 عددی
۶۶,۹۹۰تومان
(۳ روز و ۱۸ ساعت پیش)
جای دستمال کاغذی پارینه مدل D1-1
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
جای دستمال کاغذی آویلا کد 01
۱۰۸,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
جای دستمال کاغذی Napkin Holders طرح  Royal horse
۳۳۰,۰۰۰تومان
(۱۱ روز و ۱۹ ساعت پیش)
نگهدارنده حوله رویال کد 003
٪۲۵
۱۳,۴۰۰
۱۰,۰۵۰تومان
(۸ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی رایکا مدل 1002
۷۲,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
حلقه ی دستمال رومادون مدل 109 بسته 6 عددی
٪۵۶
۷۰,۰۰۰
۳۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده حوله و دستمال ایکیا مدل NEREBY
٪۱۸
۲۷۵,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
حلقه دستمال سفره مدل 007 بسته 6 عددی
۵۲,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۹ ساعت پیش)
حلقه ی دستمال رومادون مدل 129 بسته 6 عددی
٪۵۶
۷۰,۰۰۰
۳۱,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی دلفین مدل AK-31-SS-CP
۱,۳۲۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
کاور دستمال کاغذی کد 00203026
۶۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
جا دستمالی لمونژ کد 202
۲۲۸,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۸ ساعت پیش)
حلقه ی دستمال رومادون مدل 199 بسته 6 عددی
٪۵۶
۷۰,۰۰۰
۳۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی ایکیا مدل TORKAD
۱۵۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی مدل q965
٪۲۰
۱۳۸,۰۰۰
۱۱۰,۴۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی مدل TS 329
۲۳۰,۴۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
جا دستمال کد 5248PE
۸۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
جای دستمال گره کد 5994
۶۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
جا دستمالی ال اف بی مدل Girl-1 کد Ia-841
۳۶,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
جای دستمال کاغذی آویلا کد 02
۷۴,۰۹۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی نیایش مدل برگ
۶۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی نیایش مدل آریا
۱۶۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی طرح گل کد 03
۲۱۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی مدل نفیس کد D445
۳۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
جا دستمالی گردان مدل A709
۱۳۲,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی مدل 491
۱۳۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی مدل T049
۱۶۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی مدل A-3000217
۳۷۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
حلقه ی دستمال رومادون مدل 116 بسته 6 عددی
٪۵۶
۷۰,۰۰۰
۳۱,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی مدل 3 کاره کد 108
٪۲۲
۳۰۰,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی ایکیا مدل 444
۳۸۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
حلقه‌ دستمال زاشادو کد 360 بسته دو عددی
٪۳۰
۵۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
حلقه دستمال چینی تقدیس مدل مدرن S 10 بسته 6 عددی
٪۴۴
۱۰۰,۰۰۰
۵۶,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۹ ساعت پیش)
حلقه‌ دستمال مدل cbhlghe
٪۲۵
۶۷,۰۰۰
۵۰,۲۵۰تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
جادستمالی مدلcbjdtsho
٪۶
۲۳۵,۰۰۰
۲۲۰,۹۰۰تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی مدل نشاط
۳۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی مدل i52
۱۲۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی نیایش مدل  آریا
۱۳۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
جادستمالی اِژین کد108
۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
پایه رول دستمال کاغذی کد 039 طرح آشپز
۶۴,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی تلن طرح قو
٪۳۳
۶۸,۶۸۰
۴۵,۷۹۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال مدل i51  بسته ۲ عددی
۱۲۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی مدل A-2000208
۱۴۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی مدل برگ
۱۱۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی مدل گل
۱۲۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
حلقه دستمال سفره کد FA1400620
۱۴۴,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۹ ساعت پیش)
حلقه ی دستمال رومادون مدل 107 بسته 6 عددی
٪۵۶
۷۰,۰۰۰
۳۱,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
حلقه ی دستمال رومادون مدل 115 بسته 6 عددی
٪۵۶
۷۰,۰۰۰
۳۱,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
استند دستمال آشپزخانه مدل نردبان
۲۷,۲۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی مدل 700
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی  K-2
٪۴۱
۳۹,۱۴۰
۲۳,۱۶۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
پایه رول دستمال کاغذی مدل LP866
۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی مدل G08
۱۳۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی لینو چوب مدل THG2
٪۲۰
۹۵,۰۰۰
۷۶,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
پایه رول دستمال کاغذی مدل MD1510
۸۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی  مدل انار یلدا
۹۳,۰۵۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
جا دستمال کاغذی مدل H109
۳۰,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۹ ساعت پیش)
جادستمالی کاغذی  مدل پیانو
۵۷,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
نگهدارنده دستمال کاغذی مدل اشک
۱۶۳,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
جا دستمال بلند فینل مدل L500 مشکی طلایی
۵۲۸,۰۰۰تومان
(۱ ماه و ۲ روز و ۹ ساعت پیش)
لیست قیمت نگهدارنده دستمال هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت نگهدارنده دستمال از لیست قیمت نگهدارنده دستمال کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر نگهدارنده دستمال کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین نگهدارنده دستمال های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر نگهدارنده دستمال های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۹۲,۲۵۳ تومان تا ۲۳۴,۹۷۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های نگهدارنده دستمال در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب نگهدارنده دستمال به ترتیب الویت عبارتند از رومادون,ایکیا,رویال,کاوه, ...