ایمالز

لیست قیمت گردنبند و آویز (13 تیر)


آویز عقیق خزه ای
۱۶,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
گردنبند سکه ای
۳۸,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
مدال نقره حکاکی و ان یکاد - کد 35710
٪۷
۱۸۰,۰۰۰
۱۶۷,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پلاک طرح ماه
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پلاک اسم
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
گردنبند کارتیر 3471
٪۲۱
۴۸,۰۰۰
۳۸,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
گردن آویز فیروزه نقره...
٪۷۵
۲۰,۰۰۰
۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
گردنبند رزینی طرح گل
۵۵,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
مدال عقیق زرد درجه یک
۳۱۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
گردنبند آیت الکرسی کد 11
۱۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
مدال فیروزه نیشابوری - کد 55894
٪۳
۱۰۳,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
آویز گردنبند نقره مدل خدا
۱۱۳,۶۱۰تومان
(۳ ساعت پیش)
گردنبند رزین
٪۲۰
۱۲۰,۰۰۰
۹۶,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۸ ساعت پیش)
گردنبند استیل اسم
۶۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
پلاک اسم فاطمه فارسی طرح دوم
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۸ ساعت پیش)
پلاک حرف F
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
گردنبند#دریم_کچر
۳۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۸ ساعت پیش)
پلاک اسم ملینا
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مدال نقره فیروزه نیشابوری طرح اشرافی - کد 49705
٪۱۱
۷۲۰,۰۰۰
۶۴۳,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
زنجیر فیگارو نقره ای استیل
۱۳۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
گردنبند استیل زنانه طرح خدا کد 112
۱۴۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۸ ساعت پیش)
مدال فیروزه نیشابور
۱۵۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
گردنبند سنگ طبیعی
٪۱۳
۴۵,۰۰۰
۳۹,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
گردنبند چوبی
۵۲,۹۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
زنجیر استیل
٪۲۰
۲۵,۰۰۰
۱۹,۹۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
گردنبند نقره و فیروزه
٪۸
۶۵۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
گردنبند نقره طرح انار
۲۳۸,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
آویز دریم کچر (قطر حلقه 5 سانت)
٪۶۷
۴۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
مدال صدف زیبا - کد 37373
٪۴
۴۶,۰۰۰
۴۴,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
مدال نقره فیروزه نیشابوری خوش طبع - کد 54894
٪۸
۲۲۵,۰۰۰
۲۰۶,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
گردنبند آراکس مدل قیچک
۴۳,۷۵۰تومان
(۶ روز و ۷ ساعت پیش)
گردنبند آراکس طرح تار
۴۳,۷۵۰تومان
(۵ روز و ۸ ساعت پیش)
گردنبند نقره مروارید پرورشی باروک مانچو مدل sf561n
٪۵۵
۲,۳۰۴,۰۰۰
۱,۰۴۸,۰۸۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پلاک اسم مریم لاتین
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پلاک اسم کسرا لاتین طرح اول
٪۲۶
۹۵,۰۰۰
۷۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پلاک اسم جانان فارسی طرح دوم
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
مدال فلورین جذاب - کد 30952
٪۶
۹۵,۰۰۰
۸۹,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
سینه ریز نقره طرح قلب - کد 56335
۲۹۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۸ ساعت پیش)
گردنبند زنانه مدل پروانه
۷۵,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
مدال نقره فیروزه نیشابوری خوش طرح - کد 76502
٪۴
۱۴۳,۰۰۰
۱۳۷,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۷ ساعت پیش)
گردنبند مدل SK-Stns663
۵۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
گردنبند مروارید
۳۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پلاک اسم محمد فارسی طرح دوم
٪۷۱
۵۰۰,۰۰۰
۱۴۶,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سینه ریز نقره مروارید طرح بافت - کد 55969
٪۱۰
۷۵۵,۰۰۰
۶۷۸,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
گردنبند فیروزه
٪۹
۳۵,۰۰۰
۳۲,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
گردنبند طرح گیتار
۲۴,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
گردنبند اسم آرش
۳۷۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
گردنبند اسم اشکان
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پلاک اسم سایه
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
پلاک اسم زهرا
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
گردنبند نقره طرح اسلیمی
۱۱۸,۸۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
گردنبند نقره طرح قلب
۱۱۶,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
گردنبند چوکر دخترانه مدل تک گل
۱۵,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
گردن آویز طرح دوربین لنز بلند
٪۳۶
۹۰,۰۰۰
۵۸,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
گردنبند نقره طرح اسم راضیه کد KL 98
۹۶,۳۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
گردنبند نقره طرح اسم کوثر  کد Uttd 963
۸۲,۷۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
گردنبند استیل طرح گل
۱۴۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
گردنبند آراکس طرح گیتار الکتریک
۴۳,۷۵۰تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
آویز و زنجیر نقره سواروسکی
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
گردنبند عشق
۸۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
زنجیر نقره مردانه
۵۹۸,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پلاک اسم ماهان
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پلاک اسم آیدا فارسی طرح دوم
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱۱ روز و ۸ ساعت پیش)
گردنبند اسم افسانه
۹۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
گردنبند اسم تلفیقی زهره و مهدی
٪۷۱
۵۰۰,۰۰۰
۱۴۶,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
گردنبند مرواریدی
٪۱۹
۱۱۰,۰۰۰
۸۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
گردنبند زنانه سواروفسکی (اتریش) VERGOLDUNG
۵,۰۸۲,۸۵۰تومان
(۲ روز و ۸ ساعت پیش)
گردنبند اسم شایان
۱۲۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۷ ساعت پیش)
پلاک نقره وان یکاد
٪۱۴
۲۵۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
گردنبند استیل طرح برگ
۲۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مدال نقره فیروزه نیشابوری طرح اشکی - کد 44925
٪۴
۱۲۵,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مدال فیروزه نیشابوری درشت - کد 47187
٪۹
۲۸۰,۰۰۰
۲۵۶,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
زنجیر نقره 50 سانتی اسپرت طرح تی مردانه - کد 51800
٪۱۲
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۲۲۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
زنجیر استیل 55 سانتی مردانه - کد 52789
٪۷
۱۶۲,۰۰۰
۱۵۱,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۷ ساعت پیش)
گردنبند دف طرح 1 آراکس
۴۳,۷۵۰تومان
(۵ روز و ۸ ساعت پیش)
پلاک اسم غزل کد 2247
۱۸۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۸ ساعت پیش)
لیست قیمت گردنبند و آویز هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت گردنبند و آویز از لیست قیمت گردنبند و آویز کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر گردنبند و آویز کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین گردنبند و آویز های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر گردنبند و آویز های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۵۱,۷۹۴ تومان تا ۳۰۷,۷۴۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های گردنبند و آویز در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب گردنبند و آویز به ترتیب الویت عبارتند از استیل,گالری,فیروزه,--, ...