ایمالز

لیست قیمت کیسه و دستکش بوکس (10 تیر)


گلابی بوکس ایستاده  پایه دار
۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس چرم
۲۲۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس چرم GREEN HILL
۴۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس ایستاده کد G071
۴,۱۹۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
دستکش بوکس چرم VENUM مدل SHARP
٪۱۸
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۰۲۱,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کیسه بوکس فوم GREEN HILL
۱۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش UFC چرم
۴۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پایه دیواری کیسه بوکس
۵۸۹,۵۶۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کیسه بوکس ایستاده ونوم
۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
گلابی بوکس ایستاده فنر وسط گرین هیل
٪۱
۷,۳۵۰,۰۰۰
۷,۳۲۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کیسه بوکس ایستاده سه فنره Green hill
۶,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
گلابی بوکس دیواری (سقفی) حرفه ای
٪۳
۱,۸۶۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس گرین هیل مدل C3
۵۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
دستکش MMA فوم EMRAH
۲۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس کد M_003
۱۵۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس دیواری UPPERCUT
۱,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس چرم VENUM
۵۵۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس چرم نارنجی Twinsمدل Skull
۴۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
گلابی ایستاده اسپینر
۲,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کیسه بوکس چرمی 80 سانتی‌متری
٪۸۵
۴,۶۲۰,۰۰۰
۶۷۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
گلابی آویز چرم RDX
۳۷۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کیسه بوکس تعادلی اینتکس مدل 44669NP
۱۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
باند بوکس دستکشی RUMBLE
۲۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بلغاری کراس فیت 10 کیلوگرمی
۳۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس کد sv-100
٪۸
۱,۲۳۵,۰۰۰
۱,۱۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس مدل چرم
٪۳۲
۱,۴۰۰,۰۰۰
۹۴۸,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
استند کیسه بوکس و پارالل
۵,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس آماتوری آدیداس – قرمز
۱۲۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس آبی گرد (کیسه آکوا)
۲,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بدنسازی REEBOK 6544
۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس بست وی مدل 52152
٪۸
۱۲۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
باند بوکس دستکشی RDX
۱۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
گلابی بوکس ایستاده ( پایه دار )
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بلغاری 15 کیلوگرم
۴۴۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کیسه بوکس فوم Uppercut Double مدل BW
۱,۳۱۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کیسه بوکس آپرکات فنردار Savrina
۲,۲۲۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کیسه بوکس فومی گرین هیل 50 سانتی‌متری
٪۵۰
۴۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس فوم UPPERCUT SAVRINA
۹۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
توپ هدبندی تنیسی LOOK BALL
۴۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس بچگانه بادی پایه دار
٪۹۲
۳,۷۵۸,۰۰۰
۲۹۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
باند بوکس 5 سانتی ایرانی
۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه شن Sand Bags 5 کیلوگرم
۳۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس مدل ساروینا
۵,۰۱۳,۳۶۰تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس مدل V-YEL
٪۱۵
۱,۳۴۰,۰۰۰
۱,۱۳۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دستکش بوکس گرین هیل مدل ISJ4637
۳۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
گلابی دوطرفه ( زمین به هوا ) چرم RDX
۴۵۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس فوم دو رنگ SAVRINA
۸۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس فوم EVERLAST
۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس ایستاده کد G073
۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کیسه بوکس UPPERCUT دیواری SAVRINA
۱,۸۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس گرین هیل 110 سانتی متری
۴۶۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
کیسه بوکس  تامکس مدل 50 سانتی‌متری
۱۶۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کیسه بوکس چرم SAVRINA
۱,۴۳۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ست کیسه و دستکش بوکس کد 98765
۲۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس فوم طرح اشک Savrina مدل BW
۶۹۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستکش بوکس green hill
٪۴۰
۲۵۰,۰۰۰
۱۴۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس  طرح گلابی لارج everest
۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نیم تنه تمرین بوکس
۱۵,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
گلابی بوکس پایه دارKW-S228-M
۳,۳۱۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کیسه بوکس فوم Uppercut Double مدل BY
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کیسه بوکس فوم Uppercut Double مدل BLACK
۱,۳۱۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کیسه بوکس آبی استوانه ای (کیسه آکوا)
۲,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس  9Round
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
دستکش بوکس ونوم مدل ven2m
٪۱۱
۴۷۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس مدل ایستاده کد G073
٪۱۶
۷,۳۵۰,۰۰۰
۶,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس ساورینا مدل 001
۱,۳۶۹,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس پارس اسپرتز کد 90
٪۲۰
۲۱۵,۰۰۰
۱۷۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش یو اف سی مدل ufc elite
۳۵۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
میت پنجه ایی نقطه زنی
۲۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس مدل پارس اسپرتز کد 70
٪۴۰
۲۶۵,۰۰۰
۱۵۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس کد C-7203
٪۱۵
۹۰,۰۰۰
۷۶,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دستکش بوکس مدل M_512
٪۱۵
۲۱۰,۰۰۰
۱۷۸,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس ریباک Reebok
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس بست وی مدل 96105
۲۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس PU
۲۳۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کیسه بوکس چرمی 120 سانتی‌متری
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
توپ هدبندی چرم LOOK BALL
۱۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس مدل Tiger کد 102
۱۶۳,۳۵۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش اسپارینگ MMA فوم Venum
۳۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس طرح سگ های نگهبان
۵۹,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس آماتوری آدیداس – آبی
۱۲۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس CLETO REYES
۹۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس GRANT
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس 60 سانتی حرفه ای کانتینری  Everlast
۲۶۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس 80 سانتی کانتینری حرفه ای Everest
۳۵۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش نیمه مچ دار چرمی
۱۲۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
باند بوکس ۵ متری EVERLAST | طوسی
۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
توپ سرعتی ایستاده mamba bage تایوان
٪۱
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
میت پنجه ای فوم قوسدار Fairtex
۲۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بدنسازی ADIDAS 5488
۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس مدل King-0090
۱۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس مدل گلابی ایستاده فنر وسط
٪۳۳
۱۳,۵۵۰,۱۳۰
۹,۱۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس کد sv-180
٪۳
۹,۰۰۰,۰۰۰
۸,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ست لوازم بوکس تامکس مدل 02 بلو
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس چرم TopTEN مدل White
٪۷
۷۰۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس فوم سبز Sanabulمدل Easter Egg
۵۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس چرم سفید Sanabulمدل Battle
۷۵۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس مدل WH-360
٪۱۰
۱,۰۳۰,۰۰۰
۹۲۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دستکش ام ام ای مدل Ultimate
۵۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دستکش ام ام ای مدل BL-666
۶۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
گلابی ایستاده
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کیسه بوکس ایستاده
۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کلاه بوکس فومی
۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دستکش بوکس مدل REY-700
٪۲۵
۲,۴۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
لیست قیمت کیسه و دستکش بوکس هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کیسه و دستکش بوکس از لیست قیمت کیسه و دستکش بوکس کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کیسه و دستکش بوکس کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کیسه و دستکش بوکس های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کیسه و دستکش بوکس های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۲۵۳,۴۱۳ تومان تا ۱,۵۳۱,۹۵۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کیسه و دستکش بوکس در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کیسه و دستکش بوکس به ترتیب الویت عبارتند از گرین,طب و صنعت,گری,آدیداس, ...