ایمالز
  • از تومان
  • تا تومان

لیست قیمت کتف بند -صفحه 2

لیست قیمت کتف بند هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق و خرید اینترنتی و یا مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کتف بند کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از فیلتر های کالا برند کالا و یا بازه قیمتی را مشخص کنید، لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کتف بند کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده لیست فروشندگان و یا خرید کالا و مشاهده گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف کالا بر روی هر کالا کلیک کنید
عنوان قیمت (تومان) نمودار
شکم بند لاغری آدور مدل Sport طرح 5 Ador Sport Body Support Pattern 5 90,000
شکم بند لاغری آدور مدل Sport طرح 6 Ador Sport Body Support Pattern 6 90,000
فتق بند سمت راست پاک سمن مدل One Side Paksaman One Side Right Body Support 40,000
قوزبند پاک سمن مدل Neoprene With Bar Paksaman Neoprene With Bar Body Support 146,000
Paksaman Unilateral Right Body Support Size Medium 76,000
شانه بند-کد3011 28,000
کتف بند داکترمد DR-B011 189,000
کف بند ثابت تینور مدل E-29 117,000
کمربند ادور مدل Hard Neoprene With Polyamide Splint سایز متوسط Ador Hard Neoprene With Polyamide Splint Body Support Size Medium 148,000
شکم بند ادور مدل Moher Abdominal سایز متوسط Ador Moher Abdominal Body Support Size Medium 17,000
کمربند ادور مدل Hard Neoprene With Polyamide Splint سایز XXLarge Ador Hard Neoprene With Polyamide Splint Body Support Size XXLarge 143,000
کمربند ادور مدل Work سایز بزرگ Ador Work Body Support Size Large 49,000
کمربند ادور مدل Work سایز بسیار بزرگ Ador Work Body Support Size XL 49,000
شانه و بازوبند ادور مدل Neoprene سایز بسیار بزرگ Ador Neoprene Body Support Size XLarge 68,000
کمربند ادور مدل Hard Neoprene With Polyamide Splint سایز بزرگ Ador Hard Neoprene With Polyamide Splint Body Support Size Large 143,000
کمربند ادور مدل Hard Neoprene With Polyamide Splint سایز بسیار بزرگ Ador Hard Neoprene With Polyamide Splint Body Support Size XLarge 143,000
کمربند ادور مدل With Polyamide Splint سایز بسیار بزرگ Ador With Polyamide Splint Body Support Size XLarge 140,000
کمربند ادور مدل Hard Export سایز بسیار بزرگ Ador Hard Export Body Support Size XLarge 83,000
کمربند ادور مدل Hard Export سایز XXLarge Ador Hard Export Body Support Size XXLarge 83,000
گرم کن کلیه ادور مدل Woolen Abdominal سایز بسیار بزرگ Ador Woolen Abdominal Body Support Size XLarge 62,000
گرم کن کلیه ادور مدل Woolen Abdominal سایز XXL Ador Woolen Abdominal Body Support Size XXL 62,000
گرم‌کن کلیه ادور مدل Woolen Export Abdominal سایز بسیار بزرگ Ador Woolen Export Abdominal Body Support Size XL 53,500
گرم‌کن کلیه ادور مدل Woolen Export Abdominal سایز XXL Ador Woolen Export Abdominal Body Support Size XXL 53,500
گرم کن کلیه ادور مدل Woolen Abdominal سایز متوسط Ador Woolen Abdominal Body Support Size Medium 36,500
شکم بند ادور مدل With Soft Bar سایز متوسط Ador With Soft Bar Body Support Size Medium 60,000
شکم‌بند ادور مدل With Soft Bridge سایز متوسط Ador With Soft Bridge Body Support Size Medium 60,000
شکم‌بند ادور مدل With Soft Bridge سایز بسیار بزرگ Ador With Soft Bridge Body Support Size XL 60,000
کمربند ادور مدل Soft Elastic سایز بزرگ Ador Soft Elastic Body Support Size Large 76,500
کمربند ادور مدل Medical Hard Elastic سایز بسیار بزرگ Ador Medical Hard Elastic Body Support Size XLarge 77,000
کمربند ادور مدل Hard Export سایز بزرگ Ador Hard Export Body Support Size Large 83,000
کمربند ادور مدل Hard Export سایز متوسط Ador Hard Export Body Support Size Medium 83,000
قوزبند ادور مدل Elastic Export سایز متوسط Ador Elastic Export Body Support Size Medium 56,500
شکم بند ادور مدل with Buckle سایز بزرگ Ador with Buckle Body Support Size Large 37,000
کمربند طبی پاک سمن مدل With Pad سایز بزرگ Paksaman With Pad Body Support Size Large 149,000
کمربند طبی پاک سمن مدل Superior With Hard Bar سایز بزرگ Paksaman Superior With Hard Bar Body Support Size Large 158,000
کمربند طبی پاک سمن مدل With Polyethylene Soft Bar سایز بزرگ Paksaman With Polyethylene Soft Bar Body Support Size Large 127,000
کمربند طبی پاک سمن مدل With Hard Bar سایز بزرگ Body Support Paksaman With Hard Bar Size Large 158,000
شکم بند طبی پاک سمن مدل Elastic With Soft Bar سایز بزرگ Paksaman Elastic With Soft Bar Body Support Size Large 86,000
شکم بند طبی پاک سمن مدل Adjustable Elastic سایز بزرگ Paksaman Adjustable Elastic Body Support Size Large 85,000
شکم بند لاغری پاک سمن مدل Simplex سایز بزرگ Paksaman Simplex Body Support Size Large 104,000
فتق بند پاک سمن مدل One Side Two Side سایز بسیار بزرگ Paksaman One Side Two Side Body Suppor Size XL 61,000
کمربند طبی پاک سمن مدل Neoprene With Hard Bar سایز متوسط Paksaman Neoprene With Hard Bar Body Support Size Medium 171,000
کمربند طبی پاک سمن مدل Neoprene With Hard Bar سایز بسیار بزرگ Paksaman Neoprene With Hard Bar Body Support Size XL 171,000
کمربند طبی پاک سمن مدل With Polyethylene Soft Bar سایز ک.چک Paksaman With Polyethylene Soft Bar Body Support Size Small 127,000
کمربند طبی پاک سمن مدل With Polyethylene Soft Bar سایز متوسط Paksaman With Polyethylene Soft Bar Body Support Size Medium 127,000
کمربند طبی پاک سمن مدل With Polyethylene Soft Bar سایز بسیار بزرگ Paksaman With Polyethylene Soft Bar Body Support Size XL 127,000
کمربند طبی پاک سمن مدل With Polyethylene Soft Bar سایز XXL Paksaman With Polyethylene Soft Bar Body Support Size XXL 127,000
شکم بند لاغری پاک سمن مدل Simplex سایز بسیار بزرگ Paksaman Simplex Body Support Size XL 104,000
شکم بند لاغری پاک سمن مدل Simplex سایز XXXL Paksaman Simplex Body Support Size XXXL 105,000
شکم بند طبی پاک سمن مدل Adjustable Elastic سایز XXL Paksaman Adjustable Elastic Body Support Size XXL 85,000
شکم بند طبی پاک سمن مدل Adjustable Elastic سایز XXXL Paksaman Adjustable Elastic Body Support Size XXXL 85,000
شکم بند طبی پاک سمن مدل Elastic With Soft Bar سایز کوچک Paksaman Elastic With Soft Bar Body Support Size Small 86,000
شکم بند طبی پاک سمن مدل Elastic With Soft Bar سایز XL Paksaman Elastic With Soft Bar Body Support Size XL 86,000
شکم بند طبی پاک سمن مدل Elastic With Soft Bar سایز XXXL Paksaman Elastic With Soft Bar Body Support Size XXXL 86,000
شکم بند بارداری پاک سمن مدل Pregnancy سایز متوسط Paksaman Pregnancy Body Support Size Medium 128,000
کمربند طبی پاک سمن مدل With Polyamide Hard Bar سایز کوچک Paksaman With Polyamide Hard Bar Body Support Size Small 148,000
کمربند طبی پاک سمن مدل With Polyamide Hard Bar سایز متوسط Paksaman With Polyamide Hard Bar Body Support Size Medium 148,000
کمربند طبی پاک سمن مدل Job سایز بسیار بزرگ Paksaman Job Body Support Size XL 105,000
گرمکن کلیه پاک سمن مدل Woolen سایز متوسط Paksaman Woolen Body Support Size Medium 86,000
قوزبند پاک سمن مدل Elastic With Towelly Taylor سایز XXXL Paksaman Elastic With Towelly Taylor Body Support Size XXXL 76,000
کمربند طبی پاک سمن مدل Superior With Soft Bar سایز متوسط Paksaman Superior With soft Bar Body Support Size Medium 143,000
کمربند طبی پاک سمن مدل Superior With Soft Bar سایز بسیار بزرگ Paksaman Superior With soft Bar Body Support Size XL 143,000
کمربند طبی پاک سمن مدل Superior With Soft Bar سایز XXL Paksaman Superior With soft Bar Body Support Size XXL 143,000
کمربند طبی پاک سمن مدل Superior With Soft Bar سایز XXXL Paksaman Superior With soft Bar Body Support Size XXXL 143,000
کمربند طبی پاک سمن مدل Superior With Hard Bar سایز متوسط Paksaman Superior With Hard Bar Body Support Size Medium 158,000
کمربند طبی پاک سمن مدل Superior With Hard Bar سایز XXXL Paksaman Superior With Hard Bar Body Support Size XXXL 158,000
کمربند طبی پاک سمن مدل Superior With Hard Bar سایز XXL Paksaman Superior With Hard Bar Body Support Size XXL 158,000
کمربند طبی پاک سمن مدل With Hard Bar سایز کوچک Body Support Paksaman With Hard Bar Size Small 148,000
کمربند طبی پاک سمن مدل With Hard Bar سایز متوسط Body Support Paksaman With Hard Bar Size Medium 148,000
کمربند طبی پاک سمن مدل With Hard Bar سایز XXXL Body Support Paksaman With Hard Bar Size XXXL 148,000
کمربند طبی پاک سمن مدل With Pad سایز کوچک Paksaman With Pad Body Support Size Small 149,000
کمربند طبی پاک سمن مدل With Pad سایز بسیار بزرگ Paksaman With Pad Body Support Size XL 149,000
شکم بند طبی پاک سمن مدل Superior Elastic With Bar سایز کوچک Body Support Paksaman Superior Elastic With Bar Body Support Size Small 127,000
شکم بند طبی پاک سمن مدل Superior Elastic With Bar سایز XXL Body Support Paksaman Superior Elastic With Bar Body Support Size XXL 127,000
شکم بند لاغری آدور مدل Sport طرح 3 Ador Sport Body Support Pattern 3 90,000
شکم بند لاغری آدور مدل Sport طرح 1 Ador Sport Body Support Pattern 1 78,000
کمربند طبی پاک سمن مدل Neoprene With Hard Bar Paksaman Neoprene With Hard Bar Body Support 171,000
کتف بند ال پی | LP Shoulder Support 958 82,000 تا 115,500
کتف بند گرمه مدل F14 199,000
کتف بند یک طرفه نئوپرنی تینور مدل j-14 150,000
ثابت کننده دست و کتف تینور مدل C-03 137,000
1 2