دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت کباب پز و باربیکیو (11 آذر)


کباب پز(منقل گازی)
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
کباب پز گازی 10 سیخ دادلیسان مدل هدیه
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۸۳۰,۰۰۰
۷۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
باربیکیو گازی زغالی مدل سوزان کد 36
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۱
۳,۷۶۰,۰۰۰
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
کباب پز روگازی صبا مدل رعنا
(۲۲ ساعت پیش)
۱۷۴,۹۳۰ تومان
فروشندگان (۴)
باربیکیو 7 شعله نالینو به همراه پلوپز
(14 دقیقه پیش)
٪۴
۷,۲۰۰,۰۰۰
۶,۹۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
باربیکیو 80 سانت گازی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
باربیکیو گازی  مدل پلوپزدار و بن ماری
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵,۲۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ضیافت کباب پز بدون دود ایستاده
(14 دقیقه پیش)
٪۱۰
۷۳۴,۰۰۰
۶۶۰,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کباب پز ضیافت مدل تابش 2020
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
باربیکیو گازی 90 سانت بغل شعله
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جوجه گردان و دونر ساز هنریچ مدل HDG_8687
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
کباب پز7شعله کاکوتی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز تفال مدل GC 3060
(14 دقیقه پیش)
۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کباب پز ضیافت مدل شعله 2
(۲۲ ساعت پیش)
۶۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
باربیکیو 50 سانتیمتری
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۲
۲,۵۵۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کباب پز ضیافت مدل شعله
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۶۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کباب پز مدل m7780
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۳
۸۱۳,۰۰۰
۷۸۸,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
گریل باربیکیو  حرفه ای گاستروبک 42537
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۷
۸,۳۰۰,۰۰۰
۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
باربیکیو دیواری دلیز
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۳
۳,۴۰۰,۰۰۰
۳,۳۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
باربیکیو 60 سانت گازی
(14 دقیقه پیش)
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کباب پز سینا مدل s70
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۲
۱,۵۸۰,۰۰۰
۱,۵۴۸,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز دوگانه سوز مه پویا مدل BRB-M111
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز سون شعله مدل KB50
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۵۳۶,۰۰۰
۵۰۹,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
باربیکیو گازی زغالی مخصوص ویلا و تراس G5
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۱
۱۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
باربیکیو کووآ مدل BBQ310
(14 دقیقه پیش)
٪۱۸
۲,۲۰۰,۰۰۰
۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کباب پز باربیکیو گازی و زغالی G7
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۱
۸,۷۰۰,۰۰۰
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب  پز  20  کاره عرشیا  Arshia AF145-2226
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
باربیکیو 9 شعله نالینو
(14 دقیقه پیش)
٪۳
۳,۹۵۰,۰۰۰
۳,۸۳۱,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
کباب پز مدل گازی
(14 دقیقه پیش)
۵۲۴,۵۸۰ تومان
فروشندگان (۳)
کباب پز مدل K6
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۴۰
۴۶۰,۰۰۰
۲۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز مدل RS701G
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱
۸۷۹,۰۰۰
۸۷۰,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز 9شعله کاکوتی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز فایر مدل PLUS
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۹۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Ziyafat Fire Rotating Skewers
(14 دقیقه پیش)
٪۱۰
۵۹۵,۰۰۰
۵۳۵,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز تابشی خانگی مدل سالاماندری 7 سیخ
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کباب پز مدل m200
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۵۴۵,۰۰۰
۴۹۰,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
باربیکیو طرح ایستاده
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۹۰۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز مدل D23
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۶۴۰,۰۰۰
۶۰۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز و گریل برقی آریته مدل Ariete 1918
(۲۲ ساعت پیش)
٪۵
۴,۴۰۰,۰۰۰
۴,۱۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز بدون دود ضیافت مدل تابش(۹سیخ)
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۶۴۸,۰۰۰
۵۸۳,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
باربیکیو مدل 80+1 زغالی گازی
(۲۲ ساعت پیش)
٪۷
۴,۴۰۲,۰۰۰
۴,۱۰۶,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کباب پز نپتون هانا مدل B800
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۲۵
۴۸۰,۰۰۰
۳۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز فارنهایت مدل F60
(۲۲ ساعت پیش)
۵۶۵,۱۱۰ تومان
فروشندگان (۱)
باربیکیو مدل AMINBBQ-062
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
باربیکیو گازی آتش مهر مدل افروزش ۱۰۳-۹۰
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱
۱۴,۵۹۵,۰۰۰
۱۴,۵۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
باربیکیو گازی 90 سانتی پلوپزدار بوفالو
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳,۶۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز تاشو آریامن
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۲
۱۰۲,۰۰۰
۸۹,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کباب پز پولاد گاز مدل PG50
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵۵۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز فارنهایت مدل FP70
(۲۲ ساعت پیش)
٪۷
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۲۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کباب پز سینا مدل s60
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۲۷۰,۰۰۰
۱,۱۴۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز صنعت مدل m70-1
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۹۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز اتومات تابشی مدل زرین
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۳
۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
باربیکیو 70 سانت گازی کابینت دار
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز صنعت مدل m 50
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۵۵۵,۰۰۰
۵۲۷,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کباب‌پز باربیکیو ذغالی آتشدان 101 (نسل جدید)
(14 دقیقه پیش)
٪۴۰
۱۳,۰۹۰,۰۰۰
۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
 کباب پز ۱۰ شعله دو شیر اوپیس
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۲
۸۴۰,۰۰۰
۸۲۳,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کباب پز بدون دود با سیخ گردان برقی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کباب پز پارادایس مدل هشت شعله اجاق دار
(۲۲ ساعت پیش)
٪۲۵
۱,۵۸۰,۰۰۰
۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
باربیکیو طرح گوزن کد 004
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۶,۱۹۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب‌ پز گازی استیل براق بدون پایه
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز 90سانت با پلوپز وپایه متحرک کاکوتی استیل
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۱,۳۳۵,۰۰۰
۱,۲۶۸,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
باربیکیو پارس نوین مدل PX90
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۶,۶۵۰,۰۰۰
۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
باربیکیو 70 سانت گازی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۴
۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کباب پز گازی آتش‌ مهر مدل steel55
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۹۶۹,۰۰۰
۱,۷۷۲,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
باربیکیو گازی مدل آذین حسینی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۳
۴,۷۰۰,۰۰۰
۴,۵۵۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کباب پز شیائومی Liven مدل KL-J121
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳,۰۲۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بخاری هیزمی  مدل Small
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۷
۵۸۰,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز برقی فوما تک کاره مدل FU-1336
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
باربیکیو کبابپز 51 سانتی متری با کابینت BFC-051
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۵,۵۰۰,۰۰۰
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بخاری هیزمی مشهد ظهور مدل A1
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کباب پز دادلیسان مدل 2021
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۸۹۵,۰۰۰
۸۵۰,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
باربیکیو گازی آتش مهر مدل آیلند
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۵
۳۵,۴۹۰,۰۰۰
۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
باربیکیو چهار شعله رومیزی جهان گاز مدل BP4S
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۶
۱۹,۵۵۰,۰۰۰
۱۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
باربیکیو گازی با اجاق بغل تابشی افروزش ۲۰۱ (کابینت دار)
(۲ روز و ۸ ساعت پیش)
٪۳۴
۱۶,۹۹۰,۰۰۰
۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز گازی 1 متری صنعتی (بدون هود) ab990
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
میز آتش و یخ
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
 کباب پز ۹۰ سانت پلوپز کنار اوپیس
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کباب پز ایستاده گردان ضیافت مدل شعله
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۶۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کباب پز آریته مدل 760
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۴,۲۰۰,۰۰۰
۳,۹۷۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کباب پز درب دار با فن برقی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کباب پز سون شعله مدل KB40
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
باربیکیو مدل BRC-062
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
باربیکیو صنعتکاران مدل sanb 80
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
باربیکیو صنعت کاران مدل san70
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
باربیکیو ذغالی امیری کد 115 (60*40)
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کباب پز نوبل مدل N۸
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کباب پز گازی آتش‌ مهر مدل steel70
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۶۲۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چربی‌زدای باربیکیو NANOSUN
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Ikea Korpon BBQ
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۱
۲,۳۹۰,۰۰۰
۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Mahpooya BRB-M84 Grill Barbecue
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۷۴۰,۰۰۰
۱,۵۶۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
باربیکیو مدل Yonik
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کباب پز  مدل A70-1
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۶۶۷,۰۰۰
۱,۵۰۰,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کباب پز و بخاری هیزمی دومنظوره فانوسا
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۶۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کباب پز مدل m780
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۸۳۰,۰۰۰
۷۴۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کباب پز پارس خزر مدل BBQ-2000G
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۲۳
۲,۳۵۰,۰۰۰
۱,۸۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
باربیکیو گازی آتش مهر مدل افروزش ۱۰۳-۶۰
(۲ روز و ۸ ساعت پیش)
۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب‌پز باربیکیو ذغالی آتشدان 100 (نسل جدید)
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۴۳
۱۱,۴۹۰,۰۰۰
۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز صنعتی مدل 5050
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۵۵۹,۰۰۰
۵۳۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
باربیکیو گازی مدل آذرخش حسینی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۳
۶,۷۵۰,۰۰۰
۶,۵۴۷,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ست سه تیکه ساج،سه پایه و توری گریل
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
باربیکیو، منقل و آتشدان هیزمی زغالی فراز
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کباب پز70سانت پلوپز کنار رستورانی کاکوتی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۲,۲۰۵,۰۰۰
۲,۰۹۴,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کباب پز50سانت رستورانی کاکوتی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۵
۱,۹۹۳,۰۰۰
۱,۸۹۳,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بخاری هیزمی مدل آلما
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۹
۸,۸۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کباب پز باغی ( باربیکیو )
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۴
۲,۳۵۰,۰۰۰
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
باربیکیو 80 سانت گازی کابینت دار
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
باربیکیو ذغالی فن دار مدل TKH
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۳۳
۷,۵۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
باربیکیو بتنی بزرگ  TKb04
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
باربیکیو آپارتمانی گازی و باربیکیو ذغالی باغی 213
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۷
۳۲,۸۳۵,۰۰۰
۳۰,۵۶۹,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
باربیکیو ذغالی باغی و آپارتمانی 110 ترمو
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۷
۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
1 2 3 4 5 6 14
لیست قیمت کباب پز و باربیکیو هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کباب پز و باربیکیو از لیست قیمت کباب پز و باربیکیو کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کباب پز و باربیکیو کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کباب پز و باربیکیو های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کباب پز و باربیکیو های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴,۱۲۵,۷۹۸ تومان تا ۵,۰۴۲,۶۴۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کباب پز و باربیکیو در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کباب پز و باربیکیو به ترتیب الویت عبارتند از استیل,هنریچ,تفال,گاستروبک, ...