ایمالز

لیست قیمت کباب پز و باربیکیو


ضیافت کباب پز بدون دود ایستاده
٪۱۱
۵۱۰,۰۰۰
۴۵۳,۹۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
کباب پز گازی 10 سیخ دادلیسان مدل هدیه
٪۱۳
۷۵۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰
تومان
(۱۴ ساعت پیش)
کباب پز7شعله کاکوتی
۳۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو مدل PNZ60
٪۹
۲,۲۵۰,۰۰۰
۲,۰۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز ایستاده گردان ضیافت مدل شعله
٪۱۱
۴۸۰,۰۰۰
۴۲۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز 9شعله کاکوتی
۴۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز 90سانت با پلوپز وپایه متحرک کاکوتی استیل
٪۵
۹۷۶,۰۰۰
۹۲۷,۲۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز 90سانت پلوپز کنار کاکوتی استیل
۸۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز سون شعله مدل KB50
٪۴
۴۳۹,۰۰۰
۴۲۱,۴۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز مارک نوبل  (NOBLE)
۳۹۴,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
باربیکیو صنعت کاران مدل san70
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو ذغالی فن دار مدل TKH
٪۵۱
۴,۰۵۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری هیزمی مدل آلما
٪۲
۵,۸۰۰,۰۰۰
۵,۷۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو گازی ذغالی آپارتمانی باغی
٪۲۳
۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو پارس نوین مدل PK90
٪۱۵
۳,۶۰۰,۰۰۰
۳,۰۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز روگازی صبا مدل رعنا
۱۳۳,۹۸۰ تومان
(۱۴ ساعت پیش)
Pars Khazar BBQ-2000V2 Barbecue
٪۵
۱,۴۹۶,۹۰۰
۱,۴۲۲,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
کباب پز(منقل گازی)
۵۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو 50 سانتی تابان با پایه کابینت دار
٪۷
۷۰۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو دهنه 80 سانتی متر گازی و ذغالی مدل S80
٪۳
۲,۷۵۰,۰۰۰
۲,۶۶۷,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز ضیافت مدل شعله
۴۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز مدل7-50
٪۵
۴۶۰,۰۰۰
۴۳۷,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز دادلیسان مدل 2021
٪۵
۶۸۴,۳۰۰
۶۵۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
کباب‌ پز گازی استیل براق بدون پایه
٪۱
۹۴۰,۰۰۰
۹۳۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز  صنعت مدل m80
٪۲
۱,۰۱۰,۰۰۰
۹۸۹,۸۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
کباب پز دوگانه سوز مه پویا مدل BRB-M111
٪۵
۱,۰۸۰,۰۰۰
۱,۰۲۶,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
کباب پز نپتون شعله مدل A10
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
کباب پز و بخاری هیزمی دومنظوره فانوسا
۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز ایستاده  مدل 7MB-50
٪۴۵
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز ایستاده مارک لذت پز
۴۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو پارس نوین مدل P80
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز برقی افبا مدل Efba-600T
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو کباب پز سینبو مدل SBG7102
٪۴۰
۲,۳۹۰,۰۰۰
۱,۴۳۴,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز سینا مدل s70
٪۲
۱,۱۷۹,۰۰۰
۱,۱۵۵,۴۰۰
تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
کباب پز مدل m600
٪۵
۴۷۲,۰۰۰
۴۴۸,۴۰۰
تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
کباب پز باربیکیو گازی چند کاره اجاق دار 110 سانتی مدل BRC-110
٪۱۱
۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۹,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز بدون دود ضیافت مدل تابش(۹سیخ)
٪۲۰
۵۰۰,۰۰۰
۳۹۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز سینا مدل s60
٪۱۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
کباب پز صنعت مدل m60-1
٪۱۰
۸۸۹,۰۰۰
۸۰۰,۱۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز صنعت مدل m 50
٪۱۰
۴۸۹,۰۰۰
۴۴۰,۱۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز  ضیافت مدل STAR-5
٪۲۳
۴۵۰,۰۰۰
۳۴۵,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
کباب پز درب دار با فن برقی
۳۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
PHILIPS HD4419 Barbeque
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز دادلیسان مدل هدیه 10 و 14 سیخه
۶۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو صنعت کاران مدل san60
٪۶
۲,۵۳۰,۰۰۰
۲,۳۸۸,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز تفال مدل GC 3060
۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
کباب پز آریته مدل 760
٪۸
۲,۶۲۹,۰۰۰
۲,۴۲۵,۰۰۰
تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کباب پز ضیافت مدل شعله 2
٪۱۰
۴۸۴,۰۰۰
۴۳۵,۶۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز  مدل A70-1
٪۱۰
۱,۶۶۷,۰۰۰
۱,۵۰۰,۳۰۰
تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
آتشدان هیزم سوز
۹۴۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو گازی آتش مهر مدل افروزش ۱۰۳-۹۰
٪۱
۱۰,۲۴۰,۰۰۰
۱۰,۱۳۷,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو پارس نوین مدل P50
٪۱۸
۲,۲۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
تابه گریل مدل S-B3 سایز 35
٪۲۰
۲۳۰,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو کباب زغالی مجیک کووا – kovea Magic I Upgrade BBQ KCG-0712
٪۱۰
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۱۷۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
Multi Grill 3in1 Ariete 1916
٪۶
۲,۴۲۰,۰۰۰
۲,۲۷۳,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو ذغالی مدل Kovea - KG-310
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو کووآ مدل BBQ310
٪۴۵
۲,۹۳۰,۲۰۰
۱,۶۱۷,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
کباب زن مدل S01
۱۵,۹۶۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو مدل MD-8001
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو مدل BBQ-110
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز مدل RS701
٪۵
۴۸۰,۰۰۰
۴۵۶,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
کباب پز تابشی خانگی مدل سالاماندری 7 سیخ
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو صنعتکاران مدل sanb 80
٪۳
۲,۸۵۰,۰۰۰
۲,۷۶۴,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز50سانت رستورانی کاکوتی
٪۵
۱,۴۱۰,۰۰۰
۱,۳۳۹,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز باغی ( باربیکیو )
٪۳
۱,۸۵۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو پارس نوین مدل PZ90
٪۲۲
۳,۱۵۰,۰۰۰
۲,۴۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز شعله وران مدل TAB-290
٪۱۹
۴۰۰,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو آجری چند کاره پدیده
۳۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب‌ پز گازی استیل آتش مهر سری ونوس
٪۱
۱,۱۴۰,۰۰۰
۱,۱۲۸,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
 کباب پز ۷۰ سانت پلوپز کنار اوپیس
٪۵
۸۹۰,۰۰۰
۸۴۵,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
Mahpooya BRB-M84 Grill Barbecue
٪۱۰
۸۸۸,۹۰۰
۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
B11 Barbecue Focuscreat
۱۶۵,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
کباب پز صنعت مدل m80-1
٪۴
۱,۸۲۸,۵۰۰
۱,۷۵۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری هیزمی مدل atlas
٪۲۰
۶۵۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز مدل A60-1
٪۵
۱,۵۲۷,۰۰۰
۱,۴۵۰,۶۰۰
تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
کباب پز مدل s40
۴۹۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
کباب پز  ضیافت مدل STAR-10 به همراه منقل صحرایی
٪۵
۴۹۴,۰۰۰
۴۶۹,۳۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری هیزمی کشو دار گالوانیزه
۶۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز مدل m780
٪۱۱
۷۰۰,۰۰۰
۶۲۳,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو گازی آتش مهر مدل افروزش ۱۰۳-۶۰
٪۱
۷,۰۴۰,۰۰۰
۶,۹۷۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز گازی آتش مهر مدل ونوس 100
٪۱
۲,۶۹۰,۰۰۰
۲,۶۶۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز مدل m880
٪۶
۶۹۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو کبابپز گازی 51 سانتیمتری رومیزی مدل BFD-051
٪۱۲
۳,۴۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو مدل BRC-062
٪۴
۶,۳۵۰,۰۰۰
۶,۰۹۶,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
کباب پز مدل m200
٪۱۰
۵۱۰,۰۰۰
۴۵۹,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
کباب پز صنعتی مدل 5050
٪۵
۴۷۴,۰۰۰
۴۵۰,۳۰۰
تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
کباب پز اتومات تابشی مدل زمرد
۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
باربیکیو گازی آتش مهر مدل افروزش ۱۰۰-۹۰
٪۱
۸,۰۴۰,۰۰۰
۷,۹۶۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو گازی آتش مهر مدل آیلند
۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز مدل RS705
٪۱۰
۶۶۷,۰۰۰
۶۰۰,۳۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز مدل RS701G
٪۱
۷۲۰,۰۰۰
۷۱۲,۸۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
باربیکیو گازی پلوپز دار امیری کد 102 (70*40)
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز نوبل مدل N۸
٪۱۳
۳۸۵,۰۰۰
۳۳۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز7شعله پایه ثابت کاکوتی
٪۵
۹۷۸,۹۰۰
۹۲۹,۹۰۰
تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز ضیافت مدل s۳۲
٪۷
۴۶۰,۰۰۰
۴۲۷,۸۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
باربیکیو شعله دار دهنه 70 سانتی متر گازی و ذغالی مدل SF70
٪۱۲
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربکیو گازی استیل ۹۰ سانتی متری- مدل BBQ-90-S
٪۲۱
۱۴,۷۶۵,۰۰۰
۱۱,۶۶۴,۳۵۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربکیو گازی ۹۰ سانتی متری- مدل BBQ-90-R-R
٪۲۱
۱۲,۴۵۰,۰۰۰
۹,۸۳۵,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو 7 شعله نالینو به همراه پلوپز
٪۱۶
۴,۹۹۹,۰۰۰
۴,۱۸۹,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
باربیکیو 9 شعله نالینو
٪۱۵
۴,۳۹۹,۰۰۰
۳,۷۵۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز 8 سیخ شعله آسا
٪۱۱
۴۵۰,۰۰۰
۳۹۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو بتنی طرح تنه درخت  TKb05
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باربیکیو گازی افروزش 202-90 سانتی (پایه دار با اجاق خوراک پزی)
٪۱
۱۰,۶۹۰,۰۰۰
۱۰,۵۸۳,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
 کباب پز ۹۰ سانت پلوپز کنار اوپیس
٪۵
۹۵۳,۰۰۰
۹۰۵,۳۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
BRB-M84
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کباب پز خانگی پرینسس مدل 112247
۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
Barak DS-2012HK Barbecue Grid
٪۹
۸۸,۰۰۰
۷۹,۹۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
لیست قیمت کباب پز و باربیکیو هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کباب پز و باربیکیو از لیست قیمت کباب پز و باربیکیو کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کباب پز و باربیکیو کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کباب پز و باربیکیو های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کباب پز و باربیکیو های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳,۰۹۲,۱۱۳ تومان تا ۳,۷۷۹,۲۵۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کباب پز و باربیکیو در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کباب پز و باربیکیو به ترتیب الویت عبارتند از پارس خزر,آریته,عرشیا,مجیک, ...