ایمالز

لیست قیمت پیشبند و دستگیره (11 تیر)


پیشبند آشپزخانه دایان
۳۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
سرویس آشپزخانه 01
٪۲۰
۴۰,۰۰۰
۳۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
دستگیره اشپزخانه
۲۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
دستگیره چاپی رزین تاژ طرح ایفل (Eiffel)
۶۹,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
دستگیره های فانتزی
۶۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
پیش بند آشپزخانه بارنیک مدل ۰۵۰۶
٪۴۹
۹۵,۰۰۰
۴۸,۱۲۰تومان
(۵ روز پیش)
دستکش سیلیکونی رویسا
۷۰,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
دستگیره یخچال رنس مدل G1-101009 بسته 2 عددی
٪۵
۵۴,۰۰۰
۵۱,۳۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگیره چاپی رزین تاژ طرح پر
۹۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
دم کنی سه تایی طرح گل
۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
دستگیره قابلمه دایان
٪۷
۲۷,۰۰۰
۲۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
پیش بند آشپزی و کار سبلان
۲۹,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
پیشبند آشپزخانه مدل A1-100806
٪۱۰
۱۳۲,۰۰۰
۱۱۸,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگیره یخچال طرح کندو
۶۸,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
دستکش فر ایکیا مدل MARIATHERES
۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگیره یخچال رنس مدل G1-101011 بسته 2 عددی
٪۵
۵۴,۰۰۰
۵۱,۳۰۰تومان
(۱۲ ساعت پیش)
دستکش فر مدل 4653
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
پیش بند آشپزخانه پارچه ای طرح کدو
٪۱۵
۱۱۰,۰۰۰
۹۳,۵۰۰تومان
(۴ روز و ۱۲ ساعت پیش)
دستگیره قابلمه ونکو مدل Oven Gloves Pair
۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگیره رزین تاژ طرح ترمه (Cashmere)
۵۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
دستکش فرمدل z2
٪۱۰
۱۲۰,۰۰۰
۱۰۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
پیش بند آشپزی و کار سبلان مدل 50×70
۳۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
ست آشپزخانه 20 تکه رزین تاژ
٪۲۰
۱,۳۹۰,۰۰۰
۱,۱۱۳,۰۰۰تومان
(۵ روز پیش)
پیشبند کتان طرح لیمو
۱۲۲,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
سرویس پارچه ای آشپزخانه 02
٪۹
۳۵۰,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
پیش بند آشپزخانه بارنیک مدل ۰۵۰۵
٪۴۹
۹۵,۰۰۰
۴۸,۱۲۰تومان
(۵ روز پیش)
پیش بند آشپزخانه مدل 009
۵۹,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
دستکش فر ایکیا مدل 704
٪۲۰
۲۵۰,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگیره یخچال رنس مدل G1-100087 بسته 2 عددی
٪۵
۵۴,۰۰۰
۵۱,۳۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگیره یخچال رنس مدل G1-101008 بسته 2 عددی
٪۵
۵۴,۰۰۰
۵۱,۳۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پیشبند آشپزخانه خانه زیبا کد P906
۱۱۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پیش بند آشپزخانه مدل تک شاخ
۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
پیش بند آشپزخانه مدل گل
۵۵,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
دستگیره سیلیکونی OvenMitt
۳۶,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
حوله آشپزخانه طرح کدو
۹۶,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
پیش بند رزین تاژ مدل Squash
٪۲۰
۱۱۰,۰۰۰
۸۸,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
پیش بند کد 1959
٪۴۱
۱۱۰,۰۰۰
۶۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
پیشبند آشپزخانه کد 1968
٪۱۲
۵۶,۰۰۰
۴۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستکش سیلیکونی فر مدل DA-001
۹۶,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
پیش بند مدل happy days کد 1960
٪۳۵
۱۰۰,۰۰۰
۶۵,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
پیش بند آشپزخانه طرح مژده
٪۴۳
۲۰۹,۰۰۰
۱۱۹,۴۶۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگیره آشپزخانه طرح آنر بسته 2 عددی
۱۵,۲۰۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
دستکش فر کتان مدل Kitchen Stroganoff 2020 مجموعه 2 عددی
٪۲۵
۴۳,۰۰۰
۳۲,۴۵۰تومان
(۱۳ روز و ۱ ساعت پیش)
پیش بند آشپزخانه طرح گلشن کد 764
٪۴۳
۲۰۹,۰۰۰
۱۱۹,۴۶۰تومان
(۱ ساعت پیش)
دستگیره طرح یاس کد 008 بسته 2 عددی
۱۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگیره طرح گلیم کد 22 بسته 2 عددی
۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگیره طرح گلیم کد 13 بسته 2 عددی
۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستکش آشپزخانه رزمریم مدل LRose-L
٪۲۴
۲۷,۶۰۰
۲۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگیره یخچال کد SH1166 بسته 2 عددی
۱۲,۴۵۰تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
دستکش فر رزین تاژ مدل رابید
۱۰۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستکش فر رزین تاژ طرح گربه گیتاریست
٪۲۰
۸۴,۰۰۰
۶۷,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
دستگیره کد 25 بسته 2 عددی
۲۲,۰۰۰تومان
(۱۲ ساعت پیش)
دستگیره آشپزخانه مدل K1-100148 بسته 2 عددی
٪۵
۵۴,۰۰۰
۵۱,۳۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگیره اجاق گاز کد 13 بسته 9 عددی
۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
دستگیره بنتاتی مدل BN1975
٪۱۹
۱۲۵,۰۰۰
۱۰۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پیشبند آشپزخانه مدل A1-100007
٪۱۰
۱۳۲,۰۰۰
۱۱۸,۸۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
پیشبند آشپزخانه مدل A1-100054
٪۱۰
۱۳۲,۰۰۰
۱۱۸,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پیشبند آشپزخانه مدل A1-101006
٪۱۰
۱۳۲,۰۰۰
۱۱۸,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پیشبند آشپزخانه مدل A1-101009
٪۱۰
۱۳۲,۰۰۰
۱۱۸,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پیشبند آشپزخانه مدل A1-100516
٪۱۰
۱۳۲,۰۰۰
۱۱۸,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پیشبند آشپزخانه کد 012
۸۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
پیشبند آشپزخانه کد 011
۸۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
دستگیره یخچال کد 1134.1 بسته 2 عددی
٪۲۰
۱۳۵,۰۰۰
۱۰۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
دستگیره کد 1133 بسته 2 عددی
٪۲۰
۶۰,۰۰۰
۴۸,۰۰۰تومان
(۱۲ ساعت پیش)
دستکش فر ایکیا مدل GRILLTIDER
٪۱۲
۲۰۰,۰۰۰
۱۷۵,۰۰۰تومان
(۱۲ روز و ۱ ساعت پیش)
لیست قیمت پیشبند و دستگیره هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پیشبند و دستگیره از لیست قیمت پیشبند و دستگیره کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پیشبند و دستگیره کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پیشبند و دستگیره های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پیشبند و دستگیره های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۸۷,۴۲۴ تومان تا ۱۰۶,۸۵۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پیشبند و دستگیره در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پیشبند و دستگیره به ترتیب الویت عبارتند از دایان,رزین تاژ,رنس,ویولت, ...