ایمالز

لیست قیمت قابلمه و ماهیتابه تک (10 تیر)


تابه چدن نالینو دو طرفه گریل مدل Lorenz
٪۱۰
۶۵۹,۰۰۰
۵۹۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تابه نالینو مدل Teyam سایز 24
٪۳۳
۷۹۰,۰۰۰
۵۳۳,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
قابلمه چدنی نالینو مدل feleti سایز 28
۸۱۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
قابلمه گرانیت کاندید مدل اوشن Ocean سایز 20
٪۶
۵۱۵,۰۰۰
۴۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
قابلمه کاج تفلون سایز 50
۱,۲۷۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
روستر (بوقلمون پز) گرانیت کاندید سایز 33
٪۱۳
۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۶۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تابه تک دسته گرانیت کاندید سایز 28
٪۳
۴۹۱,۰۰۰
۴۷۶,۲۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه زرساب مدل GT232G - سایز 32
٪۹
۵۸۳,۵۰۰
۵۳۱,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
قابلمه گرانیت کاندید مدل پروانه سایز 32
٪۱۷
۹۰۴,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه دوبل گرانیت کاندید سایز 34
۹۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تابه سایز 20 زرساب سری گرانیتا مدل GT-220G
٪۹
۲۱۵,۶۰۰
۱۹۶,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه کاج تفلون سایز 42
۶۷۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
قابلمه کاج تفلون سایز 42
۹۲۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تابه چدن دوطرفه مدل Fontana
٪۱۷
۸۰۹,۰۰۰
۶۶۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه رژیمی سایز 32 MGS
۷۷۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تابه کاج تفلون سایز 37
۵۶۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
قابلمه پیرکس بزرگ پاشاباغچه بورجام مدل 59013
٪۲۳
۳۵۰,۰۰۰
۲۶۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه چدن دو طرفه گریل مدل لورنزا
۶۱۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
تابه فورته مدل GDK سایز 28
۴۴۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه تک لاوان مدل تیتان سایز 22
٪۴
۳۰۲,۰۰۰
۲۸۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
تابه ماهی گرانیت با درب تیارا مدل TR-28FTG
۲۸۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
قابلمه عروس کد 74349 سایز 30
۵۱۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
تابه عروس کد 0219 سایز 50
۸۹۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
تابه چدنی تکدسته نالینو سایز 14
٪۱۰
۳۵۹,۰۰۰
۳۲۲,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه مدل آریا سایز 24
۱۳۶,۲۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه مدل بهداد سایز 28
۱۵۰,۴۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه مدل فرشاد سایز 20
۱۶۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
قابلمه گرانیت کاندید مدل پروانه سایز 16
٪۳
۳۲۶,۰۰۰
۳۱۶,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تابه دو طرفه فورته مدل granite 01 سایز 30
٪۴
۸۰۰,۰۰۰
۷۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
قابلمه گرانیت کاندید مدل اوشن Ocean سایز 28
٪۳
۸۰۶,۰۰۰
۷۸۱,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
قابلمه گرانیت کاندید مدل اوشن Ocean سایز 24
٪۳
۶۶۳,۰۰۰
۶۴۳,۱۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه گریل نالینو مدل Fabia 63343
٪۱۰
۴۷۹,۰۰۰
۴۳۱,۱۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه درب فلزی تفلون تابان سایز 52
٪۵
۱,۳۱۲,۰۰۰
۱,۲۴۶,۴۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه مربع چدن اصل مدل ADRINA
٪۱۵
۹۲۹,۰۰۰
۷۸۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
تابه دو دسته گرانیت کاندید سایز  32
٪۳
۷۶۶,۰۰۰
۷۴۳,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
قابلمه کاج تفلون سایز 46
۱,۱۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
تابه چدن گریل مدل Amatis
٪۱۷
۶۸۹,۰۰۰
۵۶۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه مدل فرشاد سایز 28
۱۹۱,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
قابلمه فورته مدل GDK سایز 16
٪۱۷
۳۱۰,۰۰۰
۲۵۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
قابلمه تمام چدن نالینو سایز 24
٪۱۰
۱,۰۵۹,۰۰۰
۹۵۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
قابلمه لاوان مدل تیتان سایز 18
٪۷۴
۸۵۳,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
دیزی چدنی نالینو Family Plus
۷۳۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
قابلمه درب فلزی تفلون تابان سایز 52
٪۵
۱,۷۵۸,۰۰۰
۱,۶۷۰,۱۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
قابلمه کاندید مدل NSP-280-2 سایز 28
٪۳
۷۰۹,۰۰۰
۶۸۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
سرویس 8 پارچه ویولت زرساب کد VL-7850
٪۷
۲,۴۷۰,۱۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه کاج تفلون سایز 50
۹۷۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
قابلمه کاندید مدل NSP-200-1 سایز 20
٪۳
۴۲۹,۰۰۰
۴۱۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تابه گریل نالینو مدل Spiza
۵۹۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
قابلمه سایز 20 ویولت زرساب کد VL-420
٪۱۲
۴۹۷,۰۰۰
۴۳۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه مدل فرداد سایز 20
۱۴۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه مدل بهداد سایز 24
۱۳۱,۳۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه عروس گرانیت کد 74349 سایز 28
٪۱۰
۲۸۰,۰۰۰
۲۵۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تابه چدن نالینو مدل مربع 28 adrina
٪۵
۸۳۹,۰۰۰
۷۹۷,۰۵۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
قابلمه فورته مدل 200032 سایز 32
٪۹
۸۲۶,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه عروس مدل 74349 سایز 38
٪۱۰
۷۴۸,۰۰۰
۶۷۳,۲۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
قابلمه عروس کد 74349 سایز 42
٪۲
۹۷۰,۰۰۰
۹۵۰,۶۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه وک فورته مدل BGDK سایز 28
٪۹
۵۹۵,۰۰۰
۵۴۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
قابلمه عروس مدل Victoria سایز 22
٪۱۰
۴۰۹,۰۰۰
۳۶۸,۱۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه زرساب مدل GT-240D سایز 40
٪۱۲
۱,۱۲۲,۶۰۰
۹۹۲,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
تابه درب فلزی تفلون تابان سایز 40
٪۵
۸۶۵,۰۰۰
۸۲۱,۷۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
تابه گریل فورته سایز 28
۴۳۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
تابه فیسلر مدل Catania سایز 28
۳,۱۲۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
تابه گریل چدن مدل PADELA با درب نیمه شیشه
٪۱۲
۶۰۰,۰۰۰
۵۲۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
ماهی تابه دوطرفه فوما FUMA FU-1017
٪۱۴
۷۵۰,۰۰۰
۶۴۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
تابه ظرفیران کد 218 سایز 40
۱,۶۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
تابه عروس کد 7-74349 سایز 28
۲۵۸,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
قابلمه ظرفیران کد 9 سایز 52
۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
تابه زرساب مدل GT-728 سایز 28
٪۹
۲۷۴,۵۰۰
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه سایز 36 تابان
٪۵
۶۷۶,۰۰۰
۶۴۲,۲۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
قابلمه درب فلزی تفلون تابان سایز 42
٪۵
۱,۱۵۰,۰۰۰
۱,۰۹۲,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
قابلمه درب فلزی تفلون تابان سایز 48
٪۵
۱,۴۴۰,۰۰۰
۱,۳۶۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
قابلمه نالینو  سایز 14
٪۱۹
۵۶۹,۰۰۰
۴۵۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
قابلمه عروس مدل 74349 سایز 50
٪۵
۱,۳۸۵,۰۰۰
۱,۳۱۵,۷۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تابه درب پیرکس تفلون تابان سایز 28
٪۵
۴۱۲,۰۰۰
۳۹۱,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
تابه درب پیرکس تفلون تابان سایز 24
٪۵
۳۳۰,۰۰۰
۳۱۳,۵۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
لیست قیمت قابلمه و ماهیتابه تک هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت قابلمه و ماهیتابه تک از لیست قیمت قابلمه و ماهیتابه تک کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر قابلمه و ماهیتابه تک کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین قابلمه و ماهیتابه تک های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر قابلمه و ماهیتابه تک های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۶۲۰,۱۵۷ تومان تا ۷۵۷,۹۷۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های قابلمه و ماهیتابه تک در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب قابلمه و ماهیتابه تک به ترتیب الویت عبارتند از دسینی,کاندید,زرساب,ویکتوریا, ...