دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت غذاساز (18 مرداد)


غذاساز فیلیپس HR7778
(۳ ساعت پیش)
٪۸
۶,۴۹۰,۰۰۰
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶۲)
غذاساز کنوود مدل FDM307SS
(۳ ساعت پیش)
٪۶
۳,۹۵۰,۰۰۰
۳,۷۱۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۹)
غذاساز بوش مدل MCM3501M
(۳ ساعت پیش)
٪۲۳
۴,۰۱۰,۰۰۰
۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴۳)
غذاساز HR7530 فیلیپس
(۳ ساعت پیش)
۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۸)
غذاساز فیلیپس مدل PHILIPS HR7520
(۳ ساعت پیش)
٪۲۲
۳,۴۷۰,۰۰۰
۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
غذاساز فیلیپس مدل HR7510
(۳ ساعت پیش)
۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۹)
غذاساز فیلیپس مدل HR7320
(۳ ساعت پیش)
٪۲۱
۲,۵۳۸,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
غذاساز بوش مدل MCM3201
(۳ ساعت پیش)
٪۴
۲,۸۸۰,۰۰۰
۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۱)
Philips HR7776
(۳ ساعت پیش)
٪۵
۵,۱۵۳,۰۰۰
۴,۸۹۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۲)
غذاساز بوش مدل BOSCH MC812S844
(۳ ساعت پیش)
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۸)
غذا ساز سایا CFP-110
(۱۷ ساعت پیش)
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
غذاساز حرفه ای بوش MUM 54251
(۳ ساعت پیش)
٪۲۳
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
غذاساز بوش مدل BOSCH MultiTalent8 MC812M853G
(۳ ساعت پیش)
٪۹
۶,۸۰۰,۰۰۰
۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
غذاساز کنوود مدل FDP65
(۳ ساعت پیش)
٪۲۱
۴,۲۰۰,۰۰۰
۳,۲۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۱)
غذاساز کرکماز مدل A447
(۳ ساعت پیش)
۱,۸۵۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۹)
غذاساز دلمونتی DL-135
(۳ ساعت پیش)
٪۹
۲,۲۰۰,۰۰۰
۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
غذا ساز همه کاره اسمگ ایتالیا Smeg Küchenmaschine SMF02
(۷ ساعت پیش)
٪۱۶
۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
غذا ساز فیلیپس مدل HR7631
(۱۷ ساعت پیش)
٪۱۷
۲,۷۶۰,۰۰۰
۲,۲۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
غذاساز براون مدل FP3235SI
(۱۷ ساعت پیش)
۴,۱۵۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
غذاساز کنوود مدل FDM786
(۳ ساعت پیش)
٪۷
۶,۳۰۰,۰۰۰
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
غذا ساز بوش MUM4880
(۳ ساعت پیش)
٪۲
۵,۳۰۰,۰۰۰
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
غذا ساز 9 کاره گوسونیک مدل GFP 890
(۱۷ ساعت پیش)
٪۷
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
غذاساز براون مدل BRAUN Food Maker FP3132- 3132
(۳ ساعت پیش)
٪۲۲
۳,۰۷۹,۶۴۲
۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
غذا ساز چند کاره بوش مدل Bosch MUM46A1GB
(۱۱ ساعت پیش)
٪۹
۴,۷۰۰,۰۰۰
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
غذاساز بوش مدل BOSCH MultiTalent8 MC812M844
(۳ ساعت پیش)
۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
غذاساز کنوود KM287
(۱۷ ساعت پیش)
۹,۵۱۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
غذا ساز حرفه ای بوش مدل MUMXX40G
(۱۷ ساعت پیش)
٪۲۷
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
غذاساز کنوود FP190
(۳ ساعت پیش)
٪۲۴
۲,۰۵۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
غذاساز بوش مدل MC812W620
(۳ ساعت پیش)
۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
غذاساز بیم مدل Beem FP2002
(۱۷ ساعت پیش)
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
غذاساز کنوود fdp304
(۳ ساعت پیش)
۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۷)
غذاساز فیلیپس مدل HR7310
(۱۷ ساعت پیش)
٪۳۳
۲,۶۱۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
غذاساز ناساالکتریک مدل NS-626
(۳ ساعت پیش)
۲,۹۵۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
غذاساز دسینی مدل 9900
(۱۱ ساعت پیش)
٪۱
۲,۵۷۰,۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
غذاساز بوش 1200 وات مدل MCM640604
(۳ ساعت پیش)
٪۲۵
۷,۴۰۰,۰۰۰
۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
غذاساز بیم مدل Beem FP2001
(۱۷ ساعت پیش)
٪۳
۵,۲۵۰,۰۰۰
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
غذاساز میگل مدل GFP 800
(۷ ساعت پیش)
٪۷
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۸۲۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM241
(۳ ساعت پیش)
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
غذاساز میگل مدل MIGEL GFP ۷۰۰
(۱۷ ساعت پیش)
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
غذاساز فلر مدل FP22
(۱۷ ساعت پیش)
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
غذاساز نینجا مدل BN801
(۱۷ ساعت پیش)
٪۳
۱۰,۹۳۰,۰۰۰
۱۰,۶۰۲,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
غذاساز مولینکس FP7331BM
(۱۷ ساعت پیش)
٪۵
۷,۵۰۰,۰۰۰
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
غذاساز بوش مدل MCM62020GB
(۱۷ ساعت پیش)
٪۲۷
۶,۳۰۰,۰۰۰
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
غذا ساز  بایترون سفید. مدل BMR-5000
(۳ ساعت پیش)
٪۵
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
غذا ساز مولینکس مدل FP76
(۱۷ ساعت پیش)
٪۲
۱۲,۵۸۰,۰۰۰
۱۲,۳۳۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
غذاساز کنوود مدل FDP303
(۳ ساعت پیش)
۲,۱۶۱,۰۵۳ تومان
فروشندگان (۵)
غذاساز کنوود مدل FP304SI
(۳ ساعت پیش)
٪۲۳
۲,۶۱۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
غذاساز سنکور مدل SENCOR STM 6350
(۱۷ ساعت پیش)
٪۵
۶,۸۰۰,۰۰۰
۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
غذاساز بوش MUM48R1
(۳ ساعت پیش)
٪۱۳
۴,۱۰۰,۰۰۰
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
غذاساز بوش مدل MCM3100
(۳ ساعت پیش)
٪۷
۲,۶۳۰,۰۰۰
۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
غذاساز بوش مدل BOSCH MC812W872
(۱۷ ساعت پیش)
٪۷
۶,۹۰۰,۰۰۰
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
غذاساز بوش مدل MCM4250
(۱۷ ساعت پیش)
٪۱۸
۵,۵۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
غذا ساز بوش MUM54420
(۱۷ ساعت پیش)
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
غذاساز مولینکس مدل FP828H10
(۳ ساعت پیش)
٪۳۹
۷,۹۰۰,۰۰۰
۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
غذاساز دستی میگل مدل GHB 801
(۳ ساعت پیش)
٪۱۳
۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
ماشین آشپزخانه بوش مدل BOSCH MUM48W1
(۱۷ ساعت پیش)
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
غذاساز بوش مدل MUM54270DE
(۱۷ ساعت پیش)
٪۷
۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
غذاساز بوش مدل MCM3401M
(۱۷ ساعت پیش)
٪۲۰
۴,۵۰۰,۰۰۰
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
 آبمیوه گیر ناسا الکتریک مدل NS-942
(۱۷ ساعت پیش)
٪۵
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
غذاساز بوش مدل BOSCH MC812S820
(۱۷ ساعت پیش)
٪۲
۵,۴۰۰,۰۰۰
۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
غذاساز تولیپس مدل FP-A460
(۱۷ ساعت پیش)
٪۲
۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
غذاساز فیلیپس HR7628/00
(۱۷ ساعت پیش)
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
غذاساز براون مدل FX3030
(۱۷ ساعت پیش)
٪۴
۴,۰۶۰,۰۰۰
۳,۸۹۷,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
غذا ساز مولینکس FP737
(۳ ساعت پیش)
٪۱۸
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۸,۹۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
غذاساز کنوود FPM250
(۱۷ ساعت پیش)
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
غذاساز کنوود KM336
(۱۷ ساعت پیش)
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
غذاساز بوش مدل MCM3601M4
(۱۷ ساعت پیش)
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
غذاساز مولینکس مدل FP822110
(۱۷ ساعت پیش)
٪۲
۸,۶۲۰,۰۰۰
۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
غذاساز کنوود مدل FDP301WH
(۱۷ ساعت پیش)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
غذاساز گاسونیک ۸۹۰ - GFP-890
(۱۷ ساعت پیش)
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUM54251 Compact
(۱۷ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
غذا ساز تفال مدل HB204830
(۳ ساعت پیش)
٪۶
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
غذاساز کنوود FP120
(۱۷ ساعت پیش)
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
غذا ساز  مولینکس سیلور. مدل FP86
(۱۷ ساعت پیش)
۹,۶۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM280
(۱۷ ساعت پیش)
٪۱۹
۸,۹۰۰,۰۰۰
۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUM54020
(۱۷ ساعت پیش)
٪۳۲
۱۱,۴۰۰,۰۰۰
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
لیست قیمت غذاساز هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت غذاساز از لیست قیمت غذاساز کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر غذاساز کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین غذاساز های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر غذاساز های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۵,۹۴۸,۲۲۹ تومان تا ۷,۲۷۰,۰۵۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های غذاساز در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب غذاساز به ترتیب الویت عبارتند از فیلیپس,بوش,کنوود,مولینکس, ...

1 2 3 4 5 6 9