ایمالز

لیست قیمت ظرف نان


ظرف نان السی ایتالیا Alessi Mattina Brotkasten rot
٪۸
۷,۳۱۰,۰۰۰
۶,۷۳۲,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
جای نان تست لیمون (56400)
۵۸,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ظرف نان بروفه مدل Pink
۱۲۸,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
جا نانی لیمون کد dlm04
۸۸,۴۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
ظرف نان ناصر کد 450
۱۷۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ظرف نان السی ایتالیا Alessi Gnam Brotkasten schwarz
٪۹
۵,۲۱۰,۰۰۰
۴,۷۵۲,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ظرف نان زیباسازان  (زیبا)  کد 10001
٪۲۲
۹۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰
تومان
(۹ ساعت پیش)
ظرف نان ناصر کد 420
۶۳,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
ظرف نان ناصر  کد 440
۱۲۵,۰۰۰ تومان
(۱۵ ساعت پیش)
جانانی قفلی پلاستیک رضا
۸۸,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
جانانی دقایق طلایی پلاستیک مدل ۱۰۲
۷۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ظرف نان بهاز کالا کد 16021070
۴۹۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
ظرف نان لاولی مدل 6004
۲۸,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
ظرف نان ممتاز پلاستیک مدل 540
۱۰۲,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
ظرف نان آرونی مدل PIKA
۵۹۹,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
سبد نان واته مدل AS1001
۲۴,۱۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
سبد نان و سبزی بیضی 3 عددی لیمون کد 15235
۳۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
جای نان تست لیمون کد 56435
۴۸,۸۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
سبد نان مدل ژینورا s2
۸۸,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
سبد نان مدل ژینورا s1
۷۲,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
ظرف نان مدل LIGHT PIKA
۵۹۹,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
سبد نان طرح DORIKA سایز بزرگ
۸۹,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
جانانی 3پارچه یاس چاپدار ترنم 2 (60600)
۱۰۷,۰۰۰ تومان
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سبد نان مدل 1701 بسته 2 عددی
۶۱,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
سبد نان و سبزی طرح رزکد 151
٪۱۰
۱۵,۰۰۰
۱۳,۵۰۰
تومان
(۹ ساعت پیش)
سبد نان مدل MOS_72
۳۶,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
ظرف نان پاتریس کد 269
۴۹,۸۴۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
ظرف نان لاولی کد TP-J4041
۸۵,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
ظرف نان مبعث کد 1399
۷۵,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
ظرف نان سفید پایون
۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سبد نان کد 931 بسته 2 عددی صورتی روشن
٪۲۸
۳۵,۹۰۰
۲۵,۹۰۰
تومان
(۹ ساعت پیش)
جانانی چوبی سایز مینی
۳۳,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
جانانی قفلی کد۴۴۰ ناصر
۱۴۲,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
سبد نان چاپی رزین تاژ طرح ایفل
۶۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سبد نان چاپی رزین تاژ طرح نخ سوزن
۶۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سبد نان کتان رزین تاژ طرح ترمه
۷۴,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سبد نان کتان رزین تاژ طرح فلفل دلمه ای
۷۴,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سبد نان کتان رزین تاژ طرح کندو
۷۴,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
جای نان سه پارچه یاس متوسط
۸۲,۰۰۰ تومان
(۸ روز و ۱۸ ساعت پیش)
سبد نان و میوه آماهوم
۲۶۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۸ ساعت پیش)
باکس نان Obje Plastik
٪۴۸
۷۵,۰۰۰
۳۹,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سبد نان 3 عددی هوم کت
٪۱۹
۵۸,۳۰۰
۴۷,۳۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
سبد نان حصیری
۳۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
جانانی دقایق طلایی پلاستیک مدل ۱۰۳
۱۰۲,۰۰۰ تومان
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
جانانی دقایق مدل ۱۰۱
۵۷,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سبد نان رزین تاژ کتان طرح گیلاس
۷۴,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
سبد نان حصیری ۲۷.۵ ۱۹ تاتی هوم
۱۰۹,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
ظرف نان بهاز کالا کد 16021028
۹۳۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
ظرف نان ممتاز پلاستیک مدل 510
٪۱۰
۳۲,۰۰۰
۲۸,۸۰۰
تومان
(۹ ساعت پیش)
سبد نان آرونی مدل AFRIKA
۲۵۶,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
سبد نان لیمون کد dlm03
۵۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
سبد نان واته مدل AS1004
۱۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
سبد نان مدل AFRIKA
۲۵۶,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
ظرف نان ناصر کد 410
۴۸,۲۰۰ تومان
(۱۵ ساعت پیش)
ظرف نان ناصر کد 430
۸۶,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
ظرف نان لاولی مدل 101 کد A610
۷۳,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
ظرف نان ایکیا مدل  66914300 - MAGASIN
۶۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ظرف نان مدل kamelia
۲۰۵,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
ظرف نان بازن مدل لایف کد 5467
۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
سبد نان کد 001
۵۷,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
ظرف نان کارن کد 338
۷۸,۵۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
سبد نان وسبزی کد baz 01
۱۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
سبد نان کد 4545 مجموعه 2 عددی
۴۹,۷۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
سبد نان کد 3030 مجموعه  2 عددی
۶۴,۰۵۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
سبد نان کد 6959 مجموعه 2 عددی
۵۸,۱۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
جانانی سه پارچه یاس 2 لیمون Limon کد 322
۱۷۹,۴۷۸ تومان
(۱۰ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ظرف نان  رزگلد مدل M-4300
٪۱۴
۱۳۹,۰۰۰
۱۱۹,۵۴۰
تومان
(۹ ساعت پیش)
ظرف نان مدل RX S3
۱۷۶,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
ظرف نان مبعث کد 269
۳۵,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
سبد نان ایکیا مدل KLYFTA
۳۴۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
جانانی سه پارچه لیمون یاس ۳
۷۲,۸۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
جانانی قفلی کد ۲۳۰ ناصر
۱۰۴,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۸ ساعت پیش)
جانانی قفلی کد ۲۴۰ ناصر
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
جانانی سایز کوچک
۳۸,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
جا نانی طرح کلبه رنگین کمان
۳۱۰,۰۰۰ تومان
(۹ روز و ۱۹ ساعت پیش)
لیست قیمت ظرف نان هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ظرف نان از لیست قیمت ظرف نان کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ظرف نان کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ظرف نان های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ظرف نان های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۵۰,۹۹۸ تومان تا ۳۰۶,۷۷۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ظرف نان در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ظرف نان به ترتیب الویت عبارتند از لیمون,هوم کت,زیباسازان,بامبو, ...