دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت صوتی و تصویری امگا Omega (۱۳ خرداد)


محافظ برق پکیج استاندارد برند امگا P1100
(۱ ساعت پیش)
٪۹
۹۵,۰۰۰
۸۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
محافظ 5 خانه امگا
(۱ ساعت پیش)
۱۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
محافظ ولتاژ امگا مدل P2000
(۱۸ ساعت پیش)
۱۳۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
محافظ برق امگا 6 پورت 1.5 متری
(۱ ساعت پیش)
۲۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
محافظ ولتاژ برق امگا مدل 6941
(۱۸ ساعت پیش)
٪۸
۱۴۲,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
محافظ ولتاژ برق امگا مدل 14715
(۱۸ ساعت پیش)
۲۲۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مبدل برق امگا مدل 00016
(۱ ساعت پیش)
٪۱۲
۱۶,۵۰۰
۱۴,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
محافظ ولتاژ امگا مدل P1000
(۱۸ ساعت پیش)
۲۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
EDS ( ارت الکتریکی ) مدل امگا
(۱۸ ساعت پیش)
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Omega MFD03 Voltage protector
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۲۰۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
محافظ نوسان برق  OMEGA
(۱۳ ساعت پیش)
۱۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
محافظ ولتاژ امگا مدل P7000
(۴ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۲۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
محافظ ولتاژ کامپیوتر امگا مدل QC234
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪۳
۲۲۰,۰۰۰
۲۱۳,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
محافظ ولتاژ امگا مدل P05
(۶ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
محافظ ولتاژ امگا مدل P5
(۱۸ ساعت پیش)
۱۷۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
محافظ ولتاژ برق امگا مدل 6946
(۲۱ ساعت پیش)
٪۸
۱۹۳,۰۰۰
۱۷۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چند راهی برق امگا مدل R4000
(۱۸ ساعت پیش)
۱۸۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چهار راهی برق امگا مدل R4000 طول 5 متر
(۱۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۲۷۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
محافظ ولتاژ امگا مدل F2000
(۱۸ ساعت پیش)
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
محافظ برق کامپیوتر ۷ خانه ۱.۵ متری امگا Omega
(۴ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪۲۰
۲۴۵,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
محافظ برق 6 خانه امگا
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۲۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چند راهی برق امگا مدل J7m
(۱۸ ساعت پیش)
۲۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
محافظ ولتاژ برق امگا مدل P1000
(۱۸ ساعت پیش)
۲۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چند راهی برق امگا مدل J5
(۱۸ ساعت پیش)
۱۸۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
محافظ ولتاژ امگا مدل T5500
(۱۸ ساعت پیش)
٪۴
۵۲۰,۰۰۰
۴۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابل HDMI ورژن ۱.۴ امگا طول 10 متر
(۱۸ ساعت پیش)
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)