ایمالز

لیست قیمت سیم ادوات موسیقی


سیم pirastro پیراسترو ویولن level 2
٪۱۰
۴۲۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰
تومان
(۱۵ ساعت پیش)
سیم گیتار لابلا تکی 5
۵۲,۸۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم عود آلیس
۲۱۴,۵۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم عود داداریو
۳۹۷,۵۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم تنبور
۴۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم ویلن آلیس 2/4 سه ستاره
۱۱۲,۵۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم گیر ویولن چینی با تاندور
۷۱,۵۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سیم گیتار بیس داداریو 4 سیم 170
۷۸۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سیم سنتور 040 DSR سفید
۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم ویولن D`adario-Helicore-H310
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم گیتار کلاسیک گالی Galli AR70
۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم گیتار کلاسیک گالی مدل GR65
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم قرقره ای 0.22 سفید (8 متری)
۳۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم قرقره ای 0.22 زرد (8 متری)
۳۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سیم قرقره ای 0.20 سفید (8 متری)
۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم قرمز 040 بسته 40 گرمی
۷۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
Allen & Heath ZED60-10FX | میکسر الن اند هیت
۱۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم سنتور تکی وحدتی – 8 تایی
۳۷,۵۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سیم گیتار الکتریک Daddario NYXL 0942
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم گیتار الکتریک آلیس
۳۱,۲۵۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم سه تار وحدتی
۲۴,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم دوتار و تنبور وحدتی
۲۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم تار وحدتی
۱۵,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
سیم عود (بربط) آلیس - alice AOD12
۱۷۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم تار
۴۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سیم سه تار
۴۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم کلاسیک داداریو مدل EXP45
۵۷۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم کمانچه مدل RENATO
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم ویولن سل الیس مدل IR-455
۲۷۵,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
سیم ویولن اسپاک مدل S122
۱۳۸,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
سیم باقلاما مگا مدل 0.18
۸۹,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
سیم عود داداریو مدل EJ95
۷۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
سیم بانجو آلیس مدل AJ04
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سیم اوکوله‌له آلیس مدل AU04
۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم  چهارم گیتار کلاسیک آلیس مدل 4th کد106
٪۱۱
۱۵,۰۰۰
۱۳,۳۰۰
تومان
(۹ ساعت پیش)
سیم زرد تار و سه تار  کد 3
۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۱ ساعت پیش)
سیم زرد تار و سه تار قطر 22
۱۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۱ ساعت پیش)
کابل گیتار کارین رنگی 3 متری
۱۸۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم ویولن آلیس 707 *
۲۳۱,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سیم ویلن پیراسترو خاکستری
۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم 020 قرمز قرقره بزرگ(گرمی)
۱,۴۳۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم قرقره برزگ 021 قرمز(گرمی)
۲۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم گیر سه تار
۱,۲۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم گیتار کلاسیک لابلا 2001-medium
۵۱۷,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم سنتور 4 تایی وحدتی بسته ای
۲۲,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم گیتار آلیس تکی 6
۲۲,۵۰۰ تومان
(۱۰ روز و ۱۸ ساعت پیش)
سیم گیتار آلیس تکی 1
۲۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
سیم دیوان معمولی پرستیژ آبی
۱۱۲,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم قرقره کوچک 022 کرم استیل
۲۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سیم دیوان ایلماز مشکی حرفه ای
۱۴۳,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۱۸ ساعت پیش)
سیم دیوان ایلماز قرمز و آبی حرفه ای
۹۳,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم دیوان آوررا
۱۰۴,۵۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سیم تنبور دست کامل طوقی
۲۲,۰۰۰ تومان
(۸ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سیم ویلون پیراسترو اواپیرازی گلد نقره ای
۲,۸۳۸,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سیم ویلنسل پیراسترو سبز
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم گیر ویولن آبنوس 3/4
۴۸,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
سیم گیر ویولن آبنوس 2/4
۱۰۷,۸۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم گیر ویولن آبنوس 1/4
۱۴۷,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سیم گیر ویلن آبنوس 4.4
۱۰۷,۸۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سیم گیر سه تار عناب
۸,۸۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم گیتار تکی آلیس 4
۲۲,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم قرقره کوچک020قرمز
۲۷,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم قرقره کوچک018کرم_استایل
۲۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم تار باربد
۳۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم تاب قنبری مهر
۳۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم دیوان پیرامید درجه 1
۹۳,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
زه ویولن نگه دارنده سیم گیر
۱۳,۲۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم عود کروشنر
۴۱۸,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم سنتور کد99
۳۸۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم سنتور 042 بدرا زرد
۱۲۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم سنتور 042 بدرا آلمان 1 کیلویی
۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سیم سنتور 040 بدرا آلمان 1 کیلویی
۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم گیتار بیس داداریو D'Addario NYXL45105 Bass String
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
سیم گیتار آکوستیک دانلوپ Dunlop DAB1048
۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم ویولن داداریو D'Addario A310 4/4M
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سیم گیتار الکتریک La Bella-EL-9-46
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
سیم تکی گیتار آلیس شماره 2
۲۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
سیم کمانچه آلوی مدل 001
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سیم سفید 040 بسته 40 گرمی
۵۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
لیست قیمت سیم ادوات موسیقی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت سیم ادوات موسیقی از لیست قیمت سیم ادوات موسیقی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر سیم ادوات موسیقی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین سیم ادوات موسیقی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر سیم ادوات موسیقی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴۴۵,۰۵۶ تومان تا ۵۴۳,۹۵۷ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های سیم ادوات موسیقی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب سیم ادوات موسیقی به ترتیب الویت عبارتند از دانلوپ,بامبو,کلاسیک,یاماها