ایمالز

لیست قیمت سافت باکس آتلیه (5 بهمن)


سافت باکس گرید دار Godox 70*100
۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
اوکتاباکس Godox 80CM پرتابل باگرید Godox 80CM
۸۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس پارابولیک Godox Parabolic Softbox P90L
٪۷
۲,۱۵۰,۰۰۰
۱,۹۹۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز پیش)
کیت سافت باکس فلاش اکسترنال SOFTBOX KIT 60×60
۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس 90×60 بدون گرید (زنبوری)
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
لایت باکس عکاسی  لایف 60*60 (Life Of Photo (Light Box
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس دی اند ای  22x90cm
۷۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
لایت بالن لنترن 50cm Lantern Light Balloons
۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت‌باکس مربع 50×50 زنبوری Softbox with Grid
۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس پرتابل گودکس Godox Portable SoftBox 50×70
٪۱۸
۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۹۰,۰۰۰
تومان
(۷ ساعت پیش)
سافت‌باکس رو دوربینی Softbox 20x30cm for Speedlite
۳۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس Godox 80*120 زنبوری
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس فوتوفلکس Photoflex White Dome Medium
۴۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس 50x70 زنبوری دار
۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
چترباکس داخل نقره ای لایف Life 102cm AU48F
۴۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
زنبوری کاسه استاندارد گودکس Godox SN 1002
۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تبدیل سافت باکس Godox Speed Ring for Elinchrom Lights SA-EC
۷۲۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس پرتابل Godox 90x90 cm
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس 80 * 120 سانتی متری با زنبوری
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس هشت ضلعی 95 سانتی متری با زنبوری
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس گریددار Godox 22*90
۸۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس گرید دار Godox 35*160
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس پرتابل گودکس 60*60
۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
کیت سافت باکس Godox SF-UV 50x50cm
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس فلاش اکسترنال VERTA 20*30
۳۴۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس فلاش اکسترنال Godox SB 2030
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کیت سافت باکس Godox SF-UV 40x40cm
۹۰۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
لایت باکس عکاسی 200 * 100 سانتی متر
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس پارابولیک گرید دار گودوکس Godox P90H
۲,۲۵۷,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس گودوکس برای فلاش AD360 مدل Godox AD-S7
٪۱۳
۸۸۰,۰۰۰
۷۶۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کیت اسپیدلایت گودوکس مدل SA-K6
۶۹۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کیت سافت باکس فلاش اکسترنال SOFTBOX KIT 50×50
۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس اکسترنال external softbox 15×20
۳۲۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت‌باکس مستطیل 140×35 زنبوری Softbox with Grid
۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت‌باکس مستطیل 90×30 زنبوری Softbox with Grid
۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت‌باکس چتری گودکس Godox Portable 60x90cm Softbox for Speedlite
٪۳
۱,۲۹۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
سافت باکس زنبوری گودکس Godox SoftBox 70×100
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس زنبوری گودکس Godox SoftBox 60x60cm
۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس 60*60 با گرید
۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس چتری گودکس مدل Softbox Umbrella Godox 60*60
۶۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس 35x140 زنبوری دار
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس پرتابل 60x60 زنبوری دار
۹۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس پرتابل 80x120 زنبوری دار
۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس پرتابل 60x90 زنبوری دار
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کیت سافت باکس فلاش اکسترنال Aurora Micro Box AMX-3
۷۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس مربعی رایم لایت RiME LITE Softbox Square  80x80
۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس مربعی رایم لایت RiME LITE Softbox Square 45x45
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس رایم لایت RiME LITE Softbox RECTA BOX 70x150
۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
استریپ سافت باکس پرتابل 140x30cm
٪۱۶
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس فلاش اکسترنال Godox SB-1010
۲۵۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس نور گودکس Godox Flexible LED FL-SF100 40*60
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس ۹۰*۶۰ سانتی متر وست کات
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تبدیل سافت باکس Godox Speed Ring for Profoto Lights SA-PF
۷۲۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
هارد باکس iLkeen MicoBox
۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس Digistudio 80*120cm
۸۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس گودکس GODOX AD-S85S DEEP PARABOLIC GODOX MOUNT SOFTBOX
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس گادکس GODOX FLEXIBLE LED FL-SF150S 60*60
۱,۰۹۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
سافت باکس گودکس GODOX AD-S85W DEEP PARABOLIC GODOX MOUNT SOFTBOX
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بانسر سافت باکس پارابولیک Life Of Photo KUII-16SW FD-J
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس پروفوتو (Profoto Softbox striplight 1×3′ (30x90cm
۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس 70 * 100 سانتی متری با زنبوری
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس فلاش اکسترنال Godox SB 1520
۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس پرتابل 120*80
٪۱۰
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۱۷۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
Godox Octabox 95cm
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس گودوکس مدل grid سایز 120×80 سانتی متر
۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سافت باکس Godox  60x90 cm
۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
octa softbox Grid Godox اکتاباکس سایز 95
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کیت سافت باکس فلاش اکسترنال SOFTBOX KIT 40×40
۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
لایت بالن لنترن 80cm Lantern Light Balloons
۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
لایت بالن لنترن 65cm Lantern Light Balloons
۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت پرتابل (تاشو) زنبوری 120×80  Retiform Soft
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت‌باکس مستطیل 100×70 زنبوری Softbox with Grid
۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس زنبوری گودکس Godox SoftBox 30×120
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت‌باکس گودکس Godox S-Type 40x40cm
٪۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۹۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس پروفوتو (Profoto Softbox RFi 2×3′ (60x90cm
۸,۶۹۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس رایم لایت RiME LITE Softbox RECTA BOX 75x100
۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس باریک رایم لایت RiME LITE Softbox Strip 30x60
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس رایم لایت RiME LITE Softbox RECTA BOX 90x120
۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس رایم لایت RiME LITE Softbox RECTA BOX 60x85
۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس رایم لایت RiME LITE Softbox RECTA BOX 100x140
۷,۰۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سافت باکس رایم لایت RiME LITE Softbox RECTA BOX 50x100
۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
لیست قیمت سافت باکس آتلیه هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت سافت باکس آتلیه از لیست قیمت سافت باکس آتلیه کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر سافت باکس آتلیه کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین سافت باکس آتلیه های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر سافت باکس آتلیه های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۸۴۰,۴۸۵ تومان تا ۲,۲۴۹,۴۸۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های سافت باکس آتلیه در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب سافت باکس آتلیه به ترتیب الویت عبارتند از گودکس,فلکس