دسته‌بندی کالاها

خرید و لیست قیمت انواع کود و خاک گلدان (14 بهمن)


کوکوپیت سریلانکا
(53 دقیقه پیش)
٪۱۹
۱۹۵,۰۰۰
۱۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
کود ارگانیک اسید هیومیک پودری 60% آمریکایی
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۵
۳۵۰,۰۰۰
۲۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پوکه معدنی
(۲۳ ساعت پیش)
٪۶۹
۴,۹۰۰
۱,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
خاک هلندی ظرفیت 5 لیتری گلباران سبز
(۵ روز و ۴ ساعت پیش)
۱۵,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کود Advanced مدل Bud Ignitor 250
(53 دقیقه پیش)
٪۶۷
۳,۹۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کود اکورمون 0.5 لیتر
(۵ روز و ۴ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کود باغچه ارگانیک بیز ۱ کیلو
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۰۵,۰۰۰
۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
گلباران پودر دکلره یخ (آیس)
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کود تتاکو  مدل NPK0-0-50 مناسب گیاهان خانگی بسته  100گرمی
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪۱۴
۳۵,۰۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کود مایع ۱۵ لیتری اسید انفرث انفوریک اسید
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۵۲۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کود آهن کلاته پودر یک کیلویی
(53 دقیقه پیش)
٪۱۷
۲۶۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
مکمل ATAMI B'CUZZ مدل BLOOM STIMULATOR 325 میلی لیتر
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کود ریشه Almendo Root
(53 دقیقه پیش)
۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
اسید هیومیک 50 گرمی
(۵ روز و ۴ ساعت پیش)
۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کود Advanced مدل Voodoo Juice
(۱۵ ساعت پیش)
٪۶۲
۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کود مایع مرغی پرهام حجم 20 لیتر
(53 دقیقه پیش)
٪۱۷
۶۰۰,۰۰۰
۴۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کوکوپیت گلباران 500 کیلویی
(۵ روز و ۱۲ ساعت پیش)
۶,۴۱۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کود هیومیک اسید پودری هیومولایف 1 کیلوگرم
(53 دقیقه پیش)
٪۵
۱۹۵,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کود آتامی بلوم بستیک Atami Bloombastic
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۳۶
۱,۴۰۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کود فیدینگ لانگ فلاورینگ | ‏Green House Feeding Long Flowering
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪۸۳
۳,۹۰۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کود فیدینگ کلسیم | ‏Green House Feeding Calcium
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪۴۶
۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کود فیدینگ هیبرید | ‏Green House Feeding Hybrid
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪۸۳
۳,۹۰۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
هورمون ریشه زایی
(۲۳ ساعت پیش)
۲۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
خاک برگ بهکام
(۲۳ ساعت پیش)
۲۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
کود مستر۳۰-۵-۱۵(۱۰ کیلوگرم)
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪۵۷
۳,۴۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
خاک و کود گلباران 100 کیلویی
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
خاک گلدان سورین خاک مدل CH10 وزن 5 کیلوگرم
(۵ روز و ۱۰ ساعت پیش)
٪۲
۴۲,۰۰۰
۴۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قرص کود ارگانیک سبوسیب 120 عددی
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪۲۰
۶۵,۰۰۰
۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کود ورمی کمپوست
(۸ ساعت پیش)
٪۳۳
۱۵,۰۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
تای سیز پرلیت متوسط
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪۲۶
۲۵,۰۰۰
۱۸,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کود NPK 10 52 10 ده کیلویی سوت گرین
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۱
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سولفات منیزیم 9.6% بنیفر وزن 10 کیلوگرم
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۷
۱۸۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کود هیومیک اسید HIUMIX 99
(۲۳ ساعت پیش)
۱۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کود  Hesi مدل  Bloom Complex 5000 میلی لیتر
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کود Advanced مدل Nirvana 1000 میلی لیتر
(۵ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۵۸
۱,۹۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کود Advanced مدل overdrive 1000 میلی لیتر
(۵ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۵۷
۲,۴۵۰,۰۰۰
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کود Advanced مدل big bud 1000 میلی لیتر
(۵ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۶۰
۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
افزاینده پی اچ biobizz مدل +Bio.PH
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۵۷
۱,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کود Advanced مدل Sensizym 250
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
هورمون ریشه زایی قرص رایزوپون 20 عددی
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱,۰۳۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
زئولیت ظرفیت 5/5 لیتری گلباران
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱۲,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پوست برنج  5.5 لیتری گلباران
(۲۳ ساعت پیش)
۱۵,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرلیت سایز شکری وزن 7 کیلوگرم گلباران
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۴۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرلیت سایز شکری وزن 3 کیلوگرم گلباران
(۵ روز و ۴ ساعت پیش)
۲۱,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اسید هیومیک پودری 100 گرمی گلباران
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۳۹,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
خاک پیت ماس سورین خاک مدل PM03 حجم 10 لیتری
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۵
۴۲,۰۰۰
۳۹,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جلبک دریایی مایع آلگارین نروژی کد 206
(۲۳ ساعت پیش)
٪۳
۳۰۰,۰۰۰
۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کود کلات آهن باسشن
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۵۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کود مایع پروفر آکوافارم یک لیتری
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کود مایع ارگانیک سبو سیب  200 میلی لیتر
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کود ضدشوری فرمولایف مدل دسالت 5 لیتر
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۵۷۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کود پودری آهن لایفر مدل اورتو-اورتو 4.8% وزن یک کیلوگرم
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۲۲
۷۰۰,۰۰۰
۵۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کود هیدروپونیک سبزیجات بسته های 1 لیتر
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
1 2 3 4 5 6 17
لیست قیمت خاک و کود هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت خاک و کود از لیست قیمت خاک و کود کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر خاک و کود کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین خاک و کود های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر خاک و کود های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳۵۶,۱۵۷ تومان تا ۴۳۵,۳۰۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های خاک و کود در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب خاک و کود به ترتیب الویت عبارتند از میکرو,گرین,ارگانیک,مستر, ...