ایمالز

لیست قیمت جو و گندم

لیست قیمت جو و گندم هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت جو و گندم از لیست قیمت جو و گندم کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر جو و گندم کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
8,000 تومان
(۴ ساعت پیش)
٪7
5,000
4,650
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪25
9,900
7,425
تومان
(۴ ساعت پیش)
٪22
7,500
5,850
تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪2
4,500
4,410
تومان
(۴ ساعت پیش)
12,500 تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪20
11,900
9,520
تومان
(۴ ساعت پیش)
6,952 تومان
(۴ ساعت پیش)
12,500 تومان
(۴ ساعت پیش)
٪15
10,900
9,265
تومان
(۴ ساعت پیش)
٪20
11,000
8,800
تومان
(۴ ساعت پیش)
٪7
3,700
3,441
تومان
(۴ ساعت پیش)
8,910 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪5
33,000
31,350
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪10
5,000
4,500
تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪25
9,900
7,425
تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
٪4
12,500
12,000
تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
4,200 تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪4
12,500
12,000
تومان
(۱۰ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪10
9,950
8,955
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪43
7,000
4,000
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
7,900 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
7,900 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
7,900 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
4,900 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
9,900 تومان
(۴ ساعت پیش)
11,900 تومان
(۴ ساعت پیش)
9,900 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪35
6,400
4,160
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪30
6,400
4,480
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
9,200 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
9,200 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪15
3,600
3,060
تومان
(۸ روز و ۱۴ ساعت پیش)
2,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪7
30,000
28,000
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
4,500 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
9,500 تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
10,500 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
8,910 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
10,200 تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪10
15,500
13,950
تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
7,950 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
7,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
9,900 تومان
(۱۷ روز و ۱۰ ساعت پیش)
9,900 تومان
(۱۷ روز و ۱۰ ساعت پیش)
٪15
9,900
8,415
تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
٪15
10,900
9,265
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪10
17,500
15,750
تومان
(۴ ساعت پیش)
20,000 تومان
(۴ ساعت پیش)
٪5
15,500
14,725
تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪7
7,900
7,347
تومان
(۱۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
4,900 تومان
(۱۰ روز و ۱۴ ساعت پیش)
4,900 تومان
(۸ روز و ۱۴ ساعت پیش)
10,000 تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
12,500 تومان
(۱۳ روز و ۵ ساعت پیش)
12,500 تومان
(۱۳ روز و ۵ ساعت پیش)
9,900 تومان
(۴ ساعت پیش)
٪5
33,000
31,350
تومان
(۴ ساعت پیش)
٪9
8,800
8,008
تومان
(۴ ساعت پیش)