ایمالز

لیست قیمت جو و گندم

لیست قیمت جو و گندم هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت جو و گندم از لیست قیمت جو و گندم کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر جو و گندم کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
٪10
5,680
5,112
تومان
(۳ روز و ۱۲ ساعت پیش)
10,500 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
8,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪15
8,000
6,800
تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪10
5,550
4,995
تومان
(۲۰ ساعت پیش)
4,500 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
12,500 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
5,240 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪15
8,000
6,800
تومان
(۴ ساعت پیش)
9,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
9,900 تومان
(۶ روز و ۶ ساعت پیش)
9,900 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
4,440 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪5
4,500
4,280
تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪15
6,500
5,525
تومان
(۷ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪15
9,900
8,415
تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪20
7,500
6,000
تومان
(۱۲ روز و ۶ ساعت پیش)
11,000 تومان
(۷ روز و ۲۰ ساعت پیش)
3,800 تومان
(۲۰ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪5
9,000
8,550
تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪1
9,900
9,801
تومان
(۴ ساعت پیش)
4,380 تومان
(۷ روز و ۲۰ ساعت پیش)
2,800 تومان
(۷ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪20
11,950
9,560
تومان
(۷ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪31
9,500
6,555
تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
٪15
7,000
5,950
تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪15
9,900
8,415
تومان
(۲۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪5
62,200
59,090
تومان
(۷ روز و ۲۰ ساعت پیش)
4,200 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪10
3,900
3,510
تومان
(۴ ساعت پیش)
58,000 تومان
(۷ روز و ۲۰ ساعت پیش)
9,000 تومان
(۷ روز و ۲۰ ساعت پیش)
3,700 تومان
(۱۴ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪27
7,900
5,770
تومان
(۲۴ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪27
7,900
5,770
تومان
(۲۷ روز و ۲۰ ساعت پیش)
٪6
80,000
75,000
تومان
(۴ روز پیش)
20,500 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
5,000 تومان
(۲ ماه و ۱۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
5,000 تومان
(۲ ماه و ۱۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
4,900 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
3,000 تومان
(۲ ماه و ۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
3,000 تومان
(۷ روز و ۲۰ ساعت پیش)
10,000 تومان
(۱ ماه و ۱۸ روز و ۱۷ ساعت پیش)
12,500 تومان
(۲ ماه و ۲ ساعت پیش)
12,500 تومان
(۲۴ روز و ۲۰ ساعت پیش)
31,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪76
73,700
18,000
تومان
(۲۰ ساعت پیش)
10,350 تومان
(۱ ماه و ۱۸ روز و ۱۷ ساعت پیش)
60,000 تومان
(۱۵ روز و ۴ ساعت پیش)
6,900 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
11,067 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
٪5
5,000
4,750
تومان
(۲۰ ساعت پیش)