ایمالز
  • از تومان
  • تا تومان

لیست قیمت جو و گندم

لیست قیمت جو و گندم هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق و خرید اینترنتی و یا مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت جو و گندم کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از فیلتر های کالا برند کالا و یا بازه قیمتی را مشخص کنید، لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر جو و گندم کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده لیست فروشندگان و یا خرید کالا و مشاهده گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف کالا بر روی هر کالا کلیک کنید
عنوان قیمت (تومان) نمودار
گندم پرک 200 گرمی ترخینه 3,467 تا 5,000
پودر جوانه گندم 2,000 تا 3,000
جوپرک دوسر (یولاف) 8,000
جو پرک هلیا مقدار 400 گرم Helia Joe Perk 40gr 3,160
جو پوست کنده 900 گرمی چاپار 5,035
گندم پوست کنده مایکرونایز شده 250 گرمی پنگوئن Penguin Pearl Wheat 250gr 2,970
گندم پرک ترخینه مقدار 200 گرم Tarkhineh Wheat Flakes 200Gr 3,560
بلغور جو دوسر ترخینه مقدار 150 گرم Tarkhineh Oat Grits 150Gr 7,700 تا 7,950
جو پرک شده مهنام مقدار 200 گرم Mahnam Flaked Barley 200gr 3,270
ماءالشعیر مالت جو و گندم با طعم بهار نارنج 1 لیتری جوجو 4,500
جو دوسر سفید کواکر - quaker white oats 44,500
بلغور گندم برتر ٩٠٠ گرم 5,950
بلغور جو 300 گرمی گلها 3,358 تا 3,450
جو پرک ۹۰۰ گرمی خشکپاک Khoshkpak Joe Perk 900gr 6,630 تا 7,800
جو 900 گرمی درچیک 5,225 تا 5,500
پودر جوانه جو 2,000
بلغور شیر 6,500
جو دو سر پرک کواکر- ۵۰۰ گرم 43,500
جو دو سر پرک هاتی کارا مقدار 500 گرم Hoti Kara Rolled Oats 500gr 21,510 تا 23,900
درچیک جوپرک 4,500
دارامان جو پرک ارگانیک 13,500
گلیران جو پوست کنده 900 گرمی 3,990
جو دوسر پرک خرد شده یولاف oab وزن ٢٠٠ گرم 11,500
بلغور جو 350 گرمی تردک Tordak Barley Grits Flour 350Gr 3,400
بلغور گندم 350 گرمی تردک Tordak Wheat Grits 350Gr 3,400
گندم پرک پنگوئن مقدار 200 گرم Penguin Wheat Perk 200g 2,970
بلغور گندم ترخینه مقدار 900 گرم Tarkhineh Wheat Grits 900 Gr 4,950
جو پوست کنده تردک مقدار 300 گرم Tordak Pearl Barley 300Gr 3,570
جو دو سر پرک کوچک اُ آ ب مقدار 200 گرم OAB Small Oatmeal 200gr 11,870
جو دوسر پوست کنده ترخینه مقدار 150 گرم Tarkhineh Pearl Oat 150Gr 7,800
جو پوست کنده پنگوئن مقدار 250 گرم Penguin Pearl Barley 250gr 2,970
جو دو سر پرک ارگانیک و هلو خشک اُ آ ب مقدار 200 گرم OAB Organic Oatmeal with Dried Peach 200gr 17,100
جو پوست کنده مهنام مقدار 200 گرم Mahnam Hulled Barley 200gr 3,270 تا 3,620
جو دو سر پرک ارگانیک و موز خشک اُ آ ب مقدار 200 گرم OAB Organic Oatmeal with Dried Banana 200gr 17,100
جو دو سر پرک درشت ارگانیک اُ آ ب مقدار 200 گرم OAB Oatmeal Larg Organic 500gr 15,200
جو دوسر ارگانیک دارامان مقدار 750 گرم Daraman Organic Wild Oat 750g 15,600
گندم پوست کنده 500 گرمی صیتی 2,510
جو دوسر پوست کنده 200 گرمی ترخینه 5,150
جو پرک 450 گرمی همگل 4,800
جو پرک شده 450 گرمی ایرانی برنده 4,000
جو پوست کنده 900 گرمی صنایع غذایی کامل 4,740
بلغور جو 900 گرمی صنایع غذایی کامل 4,491
گندم پوست کنده 300 گرمی ترخینه Tarkhineh Pearl Wheat 300Gr 3,170 تا 3,550
گندم پوست کنده 300 گرمی ونوشه 3,555
گندم پوست کنده ‌900 گرمی برتر 7,000
بلغور جو 900 گرمی ترخینه Tarkhineh Barley Grits 900 Gr 4,950
جو پرک 170 گرمی گلها 3,220 تا 3,500
جو پرک 450 گرمی برتر 4,800 تا 6,000
جو پرک 200 گرمی کاسیت 2,000
جو پوست کنده 200 گرمی کاسیت 2,000
جو پوست کنده 300 گرمی گلها 3,404 تا 3,700
جو پرک خشکپاک مقدار 300 گرم Khoshkpak Joe Perk 300gr 3,200
درچیک گندم پوست کنده 3,500
گندم پرک 450 گرمی سبزدانه 4,740
گندم پوست کنده 900 گرمی چاپار 5,035
جو پرک 450 گرمی سبزدانه 4,740
جو پوست کنده 900 گرمی 5,400
بلغور جو 800 گرمی 4,800
بلغورگندم 800 گرمی 4,400
گلیران جو پرک 400 گرمی 3,290
صنایع غذایی 111 بلغور جو دوسر 10,350
صنایع غذایی 111 جو پرک صبحانه 10,350
صنایع غذایی 111 پودرجوانه جودوسر 10,350
جو پرک 450 گرمی ازل 2,800
جو پوست کنده 900 گرمی ازل 4,500
جو دوسر پرک درشت یولاف oab وزن ٢٠٠ گرم 11,750
جو پرک 200 گرمی تردک Tordak Flaked Barley 200Gr 3,650 تا 4,085
گندم پوست کنده هرول 900 گرمی 4,200
گندم سیاه ارگانیک oab وزن ٢٥٠ گرم OAB Buckwheat Organic 250gr 21,850
گندم پوست کنده مهنام مقدار 200 گرم Mahnam Hulled Wheat 200gr 2,800 تا 3,290
جو پرک هاتی کارا گلستان ٢٠٠ گرم 3,330 تا 3,500
پودر جوانه جو جوانه آفتاب مقدار 200 گرم Javaneh Aftab Sprouts Barley Seedling Powder 200gr 8,500
جو دو سر پرک ارگانیک و توت فرنگی اُ آ ب مقدار 200 گرم OAB Organic Oatmeal with Strawberry 200gr 27,000
بلغور گندم ارگانیک دارامان مقدار 800 گرم Daraman Organic Whole Wheat Bulgur 800g 10,600
جو پرک 300 گرمی پدید 3,900
جو پرک 300 گرمی صیتی 2,170
جو پرک 200 گرمی آسان 3,700
جو پرک برتر ٤٥٠ گرم 5,700
جو پرک جعبه ای 210 گرمی پاتری 3,300
بلغور گندم و جو درشت بسته 1000 گرمی 3,500
بلغور گندم و جو نرم بسته 1000 گرمی 3,500
جو پرک بسته 500 گرمی 1,500
بلغور جو 350 گرمی ترخینه 2,897 تا 3,050
بلغور جو ۹۰۰ گرمی خشکپاک Khoshkpak Oatmeal 900gr 7,500
بلغور جو 900 گرمی برتر 4,700 تا 5,950
بلغور جو هلیا مقدار 800 گرم Helia Oatmeal 800gr 5,300
پودر مالت جو(جو جوانه زده) 7,000
جو پرک ترخینه – ۲۰۰ گرم Tarkhineh Barley Flakes 200Gr 3,000 تا 4,750
درچیک جو 5,500
بلغور گندم 900 گرمی سبزدانه‌ 4,491
گندم پوست کنده 900 گرمی 4,800 تا 6,000
جو پرک 400 گرمی 2,700 تا 3,100
جو دوسر پرک صبحانه یولاف oab وزن ٢٠٠ گرم 11,500
سبزدانه جو 250 گرمی 2,990
سبوس جو دو سر اُ آ ب مقدار 500 گرم OAB Oat Bran 500gr 23,000
پودر چهار جوانه پروتئینی جوانه آفتاب مقدار 200 گرم Javaneh Aftab Four Protein Germs 200gr 18,500
بلغور گندم 500 گرمی صیتی 2,680
جو پوست کنده 500 گرمی صیتی 2,630
جو پرک 200 گرمی صیتی 2,030
گندم پوست کنده 900 گرمی همگل 6,000
گندم بلغور 750 گرمی همگل 6,000
جو پوست کنده 900 گرمی همگل 6,000
جو پوست کنده 900 گرمی ایرانی برنده 5,200
جو پوست کنده 350 گرمی آسان 4,400
جو پوست کنده 900 گرمی دشت بنشن 5,850
جو پوست کنده بسته 1000 گرمی 3,800