ایمالز

لیست قیمت جو و گندم

لیست قیمت جو و گندم هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت جو و گندم از لیست قیمت جو و گندم کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر جو و گندم کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
٪11
14,000
12,460
تومان
(۳ ساعت پیش)
٪16
12,500
10,500
تومان
(۳ ساعت پیش)
٪10
11,500
10,350
تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
٪10
26,500
23,850
تومان
(۶ ساعت پیش)
17,550 تومان
(۶ ساعت پیش)
٪33
16,500
11,000
تومان
(۶ ساعت پیش)
٪18
5,500
4,500
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
23,500 تومان
(۶ ساعت پیش)
9,990 تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
75,000 تومان
(۳ ساعت پیش)
26,500 تومان
(۶ ساعت پیش)
10,500 تومان
(۶ ساعت پیش)
13,000 تومان
(۶ ساعت پیش)
19,990 تومان
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
15,992 تومان
(۶ ساعت پیش)
7,900 تومان
(۶ ساعت پیش)
7,900 تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
٪10
49,000
44,100
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
7,900 تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
4,900 تومان
(۶ ساعت پیش)
٪5
26,400
25,000
تومان
(۳ ساعت پیش)
40,000 تومان
(۶ ساعت پیش)
7,000 تومان
(۶ ساعت پیش)
10,000 تومان
(۷ روز و ۶ ساعت پیش)
٪15
19,850
16,872
تومان
(۷ روز و ۶ ساعت پیش)
٪15
19,850
16,872
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
10,000 تومان
(۷ روز و ۶ ساعت پیش)
4,500 تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
223,000 تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
٪10
59,000
53,000
تومان
(۶ ساعت پیش)
26,500 تومان
(۷ روز و ۶ ساعت پیش)
14,000 تومان
(۷ روز و ۶ ساعت پیش)
٪10
5,600
5,040
تومان
(۷ روز و ۶ ساعت پیش)
7,900 تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
7,900 تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
٪4
8,900
8,500
تومان
(۶ ساعت پیش)
٪5
57,000
54,150
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
٪34
18,000
11,950
تومان
(۶ ساعت پیش)
٪6
31,000
29,000
تومان
(۳ ساعت پیش)
٪10
8,600
7,740
تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
30,000 تومان
(۶ ساعت پیش)
26,000 تومان
(۶ ساعت پیش)
14,500 تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
٪5
12,000
11,400
تومان
(۶ ساعت پیش)
٪5
12,000
11,400
تومان
(۶ ساعت پیش)
٪5
11,900
11,305
تومان
(۶ ساعت پیش)
٪5
11,900
11,305
تومان
(۶ ساعت پیش)
14,500 تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
٪12
12,500
11,000
تومان
(۳ ساعت پیش)
٪8
19,000
17,480
تومان
(۶ ساعت پیش)
٪15
19,850
16,872
تومان
(۶ ساعت پیش)
104,500 تومان
(۶ ساعت پیش)
٪19
69,000
56,000
تومان
(۳ ساعت پیش)
٪31
9,950
6,900
تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
٪21
9,950
7,900
تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)