ایمالز

لیست قیمت تجهیزات مرغداری و دامپروری

لیست قیمت تجهیزات مرغداری و دامپروری هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تجهیزات مرغداری و دامپروری از لیست قیمت تجهیزات مرغداری و دامپروری کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تجهیزات مرغداری و دامپروری کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
43,000 تومان
(۱۶ ساعت پیش)
٪10
350,000
315,000
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
٪5
37,000
35,150
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
٪10
135,000
121,500
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
110,000 تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
10,000 تومان
(۱۶ ساعت پیش)
1,500,000 تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪10
195,000
175,500
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
195,000 تومان
(۱۶ ساعت پیش)
700,000 تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
29,700 تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
95,000 تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪10
7,200
6,500
تومان
(۱۰ روز و ۱۶ ساعت پیش)
150,000 تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪10
2,500
2,250
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
٪10
12,500
11,250
تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪10
45,000
40,500
تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪10
12,500
11,250
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
30,000 تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪10
94,000
84,600
تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
2,500 تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪10
25,000
22,500
تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪15
117,000
100,000
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
4,750,000 تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
223,000 تومان
(۷ روز و ۱۶ ساعت پیش)
8,500 تومان
(۱۶ ساعت پیش)
8,500 تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪10
7,500
6,750
تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪10
63,000
56,700
تومان
(۱۹ روز و ۱۶ ساعت پیش)
93,000 تومان
(۱۶ ساعت پیش)
113,000 تومان
(۱۶ ساعت پیش)
1,000,000 تومان
(۷ روز و ۱۶ ساعت پیش)
300,000 تومان
(۱۹ روز و ۱۶ ساعت پیش)
4,400,000 تومان
(۸ روز و ۱۶ ساعت پیش)
20,000 تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
10,000 تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
25,000 تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪10
750,000
675,000
تومان
(۱۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
1,000 تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
700 تومان
(۱۶ روز و ۱۱ ساعت پیش)
600 تومان
(۱۶ ساعت پیش)
٪9
2,200
2,000
تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪10
1,200
1,080
تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
65,000 تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
20,000 تومان
(۱۸ روز و ۱۶ ساعت پیش)
9,000 تومان
(۱۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
20,000 تومان
(۷ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪10
45,000
40,500
تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪10
40,000
36,000
تومان
(۱۰ روز و ۱۶ ساعت پیش)
20,000 تومان
(۱۶ ساعت پیش)
٪10
200
180
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
8,000 تومان
(۱۹ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪10
30,000
27,000
تومان
(۱۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪10
4,000
3,600
تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪10
23,000
20,700
تومان
(۱۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
810 تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪10
120,000
108,000
تومان
(۱۸ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪10
21,000
18,900
تومان
(۷ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪10
11,000
9,900
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
25,000 تومان
(۱۸ روز و ۱۶ ساعت پیش)