دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت بکس چکشی (11 آذر)


بکس بادی جنیوس 1/2 مدل 400500
(۲۳ ساعت پیش)
۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
بکس بادی 1/2 اینچ سوماک مدل ST-5544
(۲۳ ساعت پیش)
۷,۷۰۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
بکس بادی 3/4 اینچ سوماک مدل ST-5561
(۵ ساعت پیش)
۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
بکس بادی تایتیان TAITIAN 12A01B2
(۵ ساعت پیش)
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
بکس برقی اکسکورت مدل XPB01-12
(۵ ساعت پیش)
۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
آچار بکس ضربه ای بادی SP-5000GE اس پی
(۵ ساعت پیش)
۵۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
بکس ضربه ای 24 ولت بوش GDS24
(۲۳ ساعت پیش)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
بکس بادی 1/2 اینچ سوماک مدل ST-55449
(۲۳ ساعت پیش)
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
بکس بادی 1.2 اینچ ای پی ان مدل APN AW 12 G
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۱
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۵۸۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بکس شارژی بوش مدل gds 250 li bosch
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲
۹,۵۰۰,۰۰۰
۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
بکس بادی جنوس 1 اینچ GENUS IMPACT WRENCH 9500
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
بکس برقی 1 اینچ مدل APB30 دی سی ای
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۸,۰۰۰,۰۰۰
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بکس بادی استاندارد 1.2 جنیوس مدل 400230
(۵ ساعت پیش)
٪۳
۲,۴۹۸,۰۰۰
۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
بکس بادی 1/2 اینچ سوماک مدل ST-C540
(۵ ساعت پیش)
۸,۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
بکس بادی دامار 1/2 اینچ مدل DM5044
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
آچار بکس برقی ماکیتا مدل TW0350
(۵ ساعت پیش)
٪۲۲
۱۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
آچار بکس ضربه ای بادی SP-1140EX اس پی
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۲,۹۸۰,۰۰۰
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
بکس بادی 3/4 اینچ سوماک مدل ST-5560
(۲۳ ساعت پیش)
۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
بکس بادی جنیوس 1.2 اینچی Genus 9500
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
آچار بکس ضربه ای بادی SP-1135B اس پی
(۲۳ ساعت پیش)
۹,۱۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
بکس بادی 1 اینچ سوماک مدل ST-5598-6
(۵ ساعت پیش)
۶۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
بکس بادی 1 اینچ هفتیری اس پی مدل SP-1193 GEP
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۳۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بکس شارژی اکسکورت مدل XDC21-310D
(۵ ساعت پیش)
۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
آچار بکس ضربه ای بادی SP-1191DH اس پی
(۲۳ ساعت پیش)
۲۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
آچار بکس ضربه ای بادی SP-1190P-6 اس پی
(۲۳ ساعت پیش)
۴۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
آچار بکس ضربه ای بادی SP-1156TR اس پی
(۲۳ ساعت پیش)
۲۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
آچار بکس ضربه ای بادی SP-1148TRX اس پی
(۲۳ ساعت پیش)
۱۰,۴۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
بکس بادی 1 اینچ سوماک مدل ST-5583-6
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۳۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
آچار بکس بادی توسن مدل P0780IW
(۵ ساعت پیش)
۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
آچار بکس ضربه ای بادی SP-1158 اس پی
(۵ ساعت پیش)
۲۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
آچار بکس ضربه ای بادی SP-1138 اس پی
(۲۳ ساعت پیش)
۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
بکس بادی 3/8 اینچ سوماک مدل ST-5531
(۲۳ ساعت پیش)
۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
بکس بادی 3/8 اینچ سوماک مدل ST-55312
(۲۳ ساعت پیش)
۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
بکس بادی 3/8 اینچ سوماک مدل ST-5533
(۲۳ ساعت پیش)
۵,۸۰۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
بکس شارژی ضربه ای 18 ولت ا ا گ AEG مدل BSS 18C 12ZLI
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۶,۰۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بکس 3/8 اینچ پروانه ای ST-5530 سوماک
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
بکس بادی جنوس 1 اینچ Genus Box 9500 CE
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
آچار بکس ضربه ای بادی SP-7141 اس پی
(۲۳ ساعت پیش)
۱۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
آچار بکس ضربه ای بادی SP-7140 اس پی
(۲۳ ساعت پیش)
۱۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
آچار بکس ضربه ای بادی SP-1143 اس پی
(۲۳ ساعت پیش)
۱۰,۵۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
بکس بادی 3/4 هیوندایHA3480-IW
(۵ ساعت پیش)
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بکس 1/2 شارژی میلواکی M18FMTIWF12-502X
(۲۳ ساعت پیش)
۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بکس بادی ۳/۴ اینچ کرون مدل Crown CT38114
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۳
۴,۹۰۰,۰۰۰
۴,۲۶۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
بکس شارژی زوبر 20 ولت KZUBR K10022
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۶
۴,۰۵۶,۰۰۰
۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بکس بادی ۱/۲ اینکو مدل AIW12562
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بکس 1/2 هفت تیری اس پی  SP-2140EX
(۵ ساعت پیش)
۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بکس 1 اینچ مستقیم بادی سوماک ST-5830
(۵ ساعت پیش)
۳۵,۶۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بکس بادی سوپر قوی 1 اینچ جنیوس 801800
(۲۳ ساعت پیش)
۲۹,۳۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بکس بادی فشار قوی 3.4 جنیوس مدل 600750
(۲۳ ساعت پیش)
۱۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بکس بادی دامار 1/2 اینچ مدل DM5278
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
بکس بادی پروانه ای 3/8 اینچ دامار DM5030
(۲۳ ساعت پیش)
٪۳
۹۴۹,۰۰۰
۹۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
بکس بادی 3/4 اینچ 1200نیوتن متر نووا مدل NTA1401
(۵ ساعت پیش)
٪۳
۴,۹۹۸,۰۰۰
۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
آچار بکس بادی تایتیان مدل 34B01B6
(۵ ساعت پیش)
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
آچار بکس بادی جنیوس تولز مدل 400500
(۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۷,۳۷۵,۰۰۰
۶,۶۳۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کیسه بکس بادی کف آب اینتکس مدل 44669
(۲۳ ساعت پیش)
٪۸
۱۱۸,۰۰۰
۱۰۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
بکس 1 اینچ مستقیم SP ژاپن SP-1186GE-2
(۵ ساعت پیش)
۴۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
بکس بادی 1.2 اینچ جنیوس مدل 500-400
(۲۳ ساعت پیش)
۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بکس بادی جینیوس 1.2 اینچ Genus Box 10000
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بکس بادی 3/4 اینچ مدل AT-5060 پوما
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
آچار بکس بادی کوکن مدل KW-19HP
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۷,۷۴۰,۰۰۰
۷,۴۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بکس 1/2 بلند سایز 17 توسن مدل TM-017
(۵ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بکس تکی 1/2 اینچ سایز 15 واستر 6پر تایوان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۲۷,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بکس بادی جنیوس 3.4 اینچی Genus 9500
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بکس بادی توسن مدل P0760IW
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۴۹۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
بکس بادی 1/2 اینچی تیتان مدل 12A01B2
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بکس بادی ۱/۲ برند توتاص مدل ۹۹۰۱ totas
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بکس بادی 1/2-1 اینچ مستقیم اس پی SP-6500
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۸۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بکس بادی اکسکورت مدل xaw02-850
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۰۳۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بکس بادی اکسکورت مدل XAW01-3800
(۲۳ ساعت پیش)
۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
1 2 3 4 5 6 9
لیست قیمت بکس چکشی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت بکس چکشی از لیست قیمت بکس چکشی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر بکس چکشی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین بکس چکشی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر بکس چکشی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۱,۳۷۴,۷۳۲ تومان تا ۱۳,۹۰۲,۴۵۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های بکس چکشی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب بکس چکشی به ترتیب الویت عبارتند از سوماک,جنیوس,رونیکس,اس پی, ...