دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت استند، پایه، صندلی و زیرپایی (۱۴ بهمن)


میز سنتور چاووش
(۲۳ ساعت پیش)
۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
صندلی پیانو مدل A1-BL
(۲۳ ساعت پیش)
٪۳۳
۷۰۰,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پایه گیتار / تار
(۲۳ ساعت پیش)
٪۳۹
۳۱۰,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پایه میکروفون مدل B PLUSE
(۸ ساعت پیش)
۳۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
میز سنتور تاج
(50 دقیقه پیش)
۵۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پایه میکروفن کامیکا مدل  HR-WM
(۱۵ ساعت پیش)
٪۹
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
پایه نت رهاوی
(50 دقیقه پیش)
٪۱۱
۲۸۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
میز سنتور چوبی آوا
(50 دقیقه پیش)
٪۸
۶۵۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پایه ضرب و تمپو Promax مدل دوبل
(۲۳ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز سنتور موسوی
(۲۳ ساعت پیش)
۵۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پایه نت سناتور مدل رهبر
(۲۳ ساعت پیش)
۵۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
BOYA - BY-C04 شاکمونت و لرزه گیر
(۲۳ ساعت پیش)
۵۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
زیرپایی شهاب تحریر مدل 8050
(50 دقیقه پیش)
۱۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
پایه ارگ سناتور ضربدری
(۲۳ ساعت پیش)
۲۴۷,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پایه میکروفن ماونو مدل AU-B01
(50 دقیقه پیش)
۵۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پایه اسپیکر هرکولس مدل SS400B
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
زیر پایی آذران تحریرات کد 327
(50 دقیقه پیش)
۱۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پایه میکروفون
(۲۳ ساعت پیش)
۷۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
سه پایه میکروفن | Rode Tripod
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۹۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی اداری رایان صنعت مدل 622
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زیرپایی ماهان صنعت کد 10
(۱۵ ساعت پیش)
۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پایه ضرب و تمپو AR
(۲۳ ساعت پیش)
۴۱۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پایه تکی تنبک AR
(۲۳ ساعت پیش)
۴۱۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
زیر پایی گیتار
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۹
۱۶۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پایه نت هرکولس مدل BS100B
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۳۷۷,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
پایه ضرب و تمپو Promax مدل تکی
(۲۳ ساعت پیش)
۳۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زیر پایی ثابت نگین
(۴ ساعت پیش)
۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
پایه و صندلی  QUIKLOK Z71 Stand Kayboard
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی پیانو قابل تنظیم
(۲۳ ساعت پیش)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
PC-770 | صندلی پیانو
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
PC-550 | صندلی پیانو
(۲۳ ساعت پیش)
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پایه مثلث پرل مدل PTC-300
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی RS
(۲۳ ساعت پیش)
٪۳۳
۷۰۰,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پایه طبل 28 و 32  اینچ یاماها مدل BS-7050
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پایه فریم درام مینل مدل MCFDH
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پایه گیتار سناتور مدل آدمیرال
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۲,۶۵۰,۰۰۰
۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زیرپایی آکورد
(۲۳ ساعت پیش)
۱۱۶,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۲)
سر سه پایه بال هد
(۲۳ ساعت پیش)
۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پایه گیتار سناتور 1245
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پایه میکروفون مدل NB-NB
(۱۲ ساعت پیش)
۲۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پایه میکروفن مدل Professional Recording
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی Korg PC 110
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مانت هات شو کامیکا
(۲۱ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پایه ویولن هرکولس مدل DS571B
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زیرپایی گیتار
(۲۳ ساعت پیش)
۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پوپیتر رهبری HERCULES BS418B
(۲۳ ساعت پیش)
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پایه ارگ ساده
(۲۳ ساعت پیش)
۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Quiklok QL723 | پایه سه طبقه
(50 دقیقه پیش)
۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
QUIKLOK SP180  | پایه اسپیکر کوییکلاک
(۵ روز و ۱۲ ساعت پیش)
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پایه دیواری گیتار
(۲۳ ساعت پیش)
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پایه نت مدل کلاسیک
(۸ ساعت پیش)
۲۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پایه نت آرینا مدل کلاسیک
(۱۵ ساعت پیش)
۲۲۸,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پایه نت رضوانی
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پایه دوبل ضرب تمپو
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پایه نت Wittner (مشکی)
(۲۳ ساعت پیش)
۶۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پایه میکروفون Max مدل M2
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۶۱۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز قانون تاج
(50 دقیقه پیش)
۷۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پایه میکروفن اس پی ال مدل PM-480
(50 دقیقه پیش)
۸۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
گیره میکروفن مدل JB-9003
(۱۹ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پایه دو طبقه دی جی 6998
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
 پایه میکروفون Microphone Stand
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۵۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6 11
لیست قیمت استند، پایه، صندلی و زیرپایی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت استند، پایه، صندلی و زیرپایی از لیست قیمت استند، پایه، صندلی و زیرپایی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر استند، پایه، صندلی و زیرپایی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین استند، پایه، صندلی و زیرپایی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر استند، پایه، صندلی و زیرپایی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۳۱,۵۵۳ تومان تا ۲۸۳,۰۱۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های استند، پایه، صندلی و زیرپایی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب استند، پایه، صندلی و زیرپایی به ترتیب الویت عبارتند از نگین,رود,شهاب,شاک, ...