ایمالز

لیست قیمت آمپلی فایر و افکت گیتار (10 تیر)


VOX AMPLUG2 BLUES | وکس
۱,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
KORG KONNECT | امپلی فایر پرتابل
۱۲,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
MARSHALL CODE25 | امپلی فایر
۸,۰۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
MINI-5 RHYTHM VOX - امپ گیتار الکتریک0
۵,۸۳۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
VOX AC4TV MINI | امپلی فایر
۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
امپلی فایر Marshall MG102GFX
۱۶,۷۹۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
آمپلی فایر ووکس مدل Pathfinder 10
۳,۱۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
Yamaha PX10 | آمپلی فایر
۴۰,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
امپ گیتار مارشال Marshall-MG10 gold
۲,۸۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
MARSHALL MG100HCFX | امپلی فایر
۱۲,۲۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
Hotone XTOMP | مدلینگ افکت گیتار الکتریک
۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
میدی کنترلر برند Novationمدل Impulse 61
۹,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
Ibanez WD-7JR Pedal Wah
۲,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
امپلیفایر مارشال MARSHALL MG15GR
۴,۰۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
امپ‌لاگ ووکس مدل AP2-MT
۱,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
PATHFINDER-10 VOX - امپ گیتار الکتریک
۳۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
افکت گیتار الکتریک ZOOM G5n
۱۰,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
Yamaha PX8 | آمپلی فایر
۳۵,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کبینت امپلاگ VOX AMPLUG2 CAB
۱,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
آمپلیفایر های فای یاماها Yamaha A-S201
۱۴,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
Hotone Omni AC Acoustic Simulator
۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
افکت گیتار الکتریک G1x Four زوم
۳,۶۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
افکت گیتار الکتریک آیبانز TS9B
۲,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
افکت گیتار الکتریک Ibanez ES2
۴,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
افکت گیتار Boss RC 5
۷,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اکو همراه اکوپارس مدل PA-906
۱,۶۷۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
اکو همراه کرنا مدل 2671H
۲,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱۰ روز و ۱۶ ساعت پیش)
آمپلی‌فایر فندر مدل Champion 20
٪۱۱
۷,۲۰۰,۰۰۰
۶,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
میدی کنترلر برند Novation مدل Impulse 25
۵,۲۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
Solo GTR Peavey - امپ گیتار الکتریک0
۳,۵۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
رادیو وکس VOX AC30 RADIO
۱,۹۶۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
آمپلی فایر یاماها Yamaha PX5
۳۰,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
اکو کیفی پرتابل مینی Bisco مدل zx-150
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
افکت گیتار Boss MT 2 Metal Zone
۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
آمپلی فایر وکس MSB50 AUDIO IV
۱۲,۳۶۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
امپ لاگ VOX مدل AC30
۱,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
B1xon ZOOM - افکت گیتار باس0
۳,۴۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پدال کمپرسور ام ایکس آر مدل M132
۳,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱۰ روز و ۱۶ ساعت پیش)
افکت گیتار الکتریک باس مدل GT-100
٪۱۴
۱۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۶,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
VOX MV50 AC SET | امپلی فایر وکس
۵,۷۶۰,۰۰۰تومان
(۱۰ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پدال درامز پرل مدل P2050B
۶,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پدال درامز پرل مدل P-930
۳,۵۳۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مالتی افکت گیتار الکتریک Headrush
۲۴,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
VT 2.5MM
۷۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
افکت گیتار ووکس مدل Stomplab 2G
۲,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
امپ گیتار VOX MV50-CR
۷,۱۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مولتی افکت Hotone Ampero
۱۵,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
Hotone Ampero One
۹,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
آمپلی فایر Wharfedale DP4100
۵۳,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پاور آمپلی فایر اکو چنگ مدل XP2000
۳۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پاور آمپلی فایر اکو چنگ مدل XP3000
۳۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۱۹ ساعت پیش)
آمپلی فایر مدل VO-150 vocal
۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
آمپلی فایر مدل VO-350 vocal
۸,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
آمپلی فایر مدل VO-700 vocal
۱۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اکو آمپلی فایر bisco مدل zx-150
۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
اکو آمپلی فایر بیسکو مدل RX6600
۲۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اکو آمپلی فایر بیسکو مدل ZX-9000
۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
افکت گیتار Boss RC 1
۴,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
افکت گیتار Boss PH 3
۴,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
افکت گیتار Boss SD 1 Super Overdrive
۲,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
افکت گیتار Boss CH 1
۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۰ روز و ۱۱ ساعت پیش)
افکت گیتار الکتریک Boss AC 3
۴,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۰ روز و ۱۶ ساعت پیش)
افکت گیتار Boss DD 3
۵,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
افکت گیتار Boss CS 3
۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
لیست قیمت آمپلی فایر و افکت گیتار هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت آمپلی فایر و افکت گیتار از لیست قیمت آمپلی فایر و افکت گیتار کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر آمپلی فایر و افکت گیتار کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین آمپلی فایر و افکت گیتار های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر آمپلی فایر و افکت گیتار های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۸,۸۶۴,۷۷۱ تومان تا ۱۰,۸۳۴,۷۲۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های آمپلی فایر و افکت گیتار در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب آمپلی فایر و افکت گیتار به ترتیب الویت عبارتند از ووکس,مارشال,یاماها,کومبو, ...